29.09.2023 • 09:30 • týden 39

hpp.logo.male

VOLEBNÍ PROGRAM HNUTÍ PRO PRAHU 11

2014 - 2018

hpp.logo.male

oddelicka

Hnutí pro Prahu 11 a spolupracující občanská sdružení aktivně a dlouhodobě pracují na konkrétních kauzách Jižního Města.

Představujeme program, který jsme připraveni s Vaší podporou splnit. Chceme slušnou samosprávu a pěkné Jižní Město.

 

TŘI HLAVNÍ CÍLE HNUTÍ PRO PRAHU 11:

1. VOLNÉ PLOCHY PATŘÍ OBČANŮM JIŽNÍHO MĚSTA

• Nedopustíme prodej pozemků a zneužívání územního plánu k zahušťování výstavbou na JM. 

2. HOSPODÁRNÝ A PŘEHLEDNÝ ROZPOČET

• Zastavíme rozkrádání městského rozpočtu současnými klientelisticko-politickými skupinami. 

3. NÁPRAVA ŠKOD A VYVOZENÍ ODPOVĚDNOSTI

• Zajistíme pořádek ve smlouvách, službách a veřejných zakázkách. Chceme vyvození odpovědnosti pro politiky koalice ODS-ČSSD-PP-KSČM.

  

„KDU-ČSL klade důraz na morální hodnoty, proto se hlásí k programu HPP11.“ 

„Program i samotné působení HPP11 je v naprostém souladu s pirátskými myšlenkami.“

 

oddelicka

11 PRIORIT PRO SPRÁVU JIŽNÍHO MĚSTA

1. VOLNÉ PLOCHY A ZELEŇ

• Budeme chránit nezastavěné plochy tak, jak to děláme posledních 7 let.

• Nedopustíme zástavbu volných ploch Jižního Města kancelářskými a bytovými komplexy.

• Budeme usilovat o zneplatnění nevýhodných prodejů majetku MČ P11 (louky, budovy, parkoviště).

• Zachováme všechnu stávající zeleň Jižního Města.

• Okolí jihoměstských lesů (Milíčovský les, Hostivařský lesopark a Kunratický les) zachováme pouze pro sport, rekreaci a odpočinek.

 

2. HOSPODAŘENÍ A VEŘEJNÉ PROSTŘEDKY

• Ukončíme stávající klientelistické vazby vytvořené za posledních 8 let.

• Zrušíme nevýhodné smlouvy, zajistíme efektivitu vynakládaných prostředků.

• Zajistíme veřejnou kontrolu příjmů a výdajů, transparentní rozpočet.

• Zveřejníme všechny veřejné zakázky, ceny nájmů, veřejné soutěže, granty.

• Činnost tzv. „radničních akciovek“ převedeme na příslušné odbory MČ, popř. příspěvkové organizace. JM majetková a.s., JM sociální a.s., JM kulturní o.p.s., JM sportovní o.p.s., JM parkovací a.s. byly založeny pouze za účelem skrytého vyvádění obecních prostředků a odměňování představenstev a dozorčích rad ODS-ČSSD-KSČM.

 

3. BEZPEČNOST NA JIŽNÍM MĚSTĚ

• Vrátíme práci Městské policie (MP) ke skutečným problémům Jižního Města. Místo botiček ochrana majetku a zdraví.

• Zřídíme služebny MP s nepřetržitou službou na frekventovaných místech JM.

• Budeme řešit vzrůstající pobyt bezdomovců v ulicích jihoměstských sídlišť.

• Budeme občanům, BD a SVJ poskytovat aktuální místně důležité údaje o trestných činech na JM a jiných bezpečnostních rizicích.

 

4. ZDRAVOTNICTVÍ

• Vrátíme na Jižní Město dětskou pohotovost a výjezdovou zdravotnickou službu.

• Umožníme využití volných prostor jihoměstských poliklinik ke zřízení nových lékařských ordinací / specializací.

 

5. DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

• Zamezíme průjezd tranzitní kamionové dopravy přes JM a vjezdy kamiónů do sídliště.

• Vytvoříme nová parkovací místa efektivní a šetrnou úpravou místních komunikací a parkovišť.

• Nepřipustíme stavbu křižovatky na 4. kilometru D1 pro výstavbu pražského okruhu kolem Milíčovského lesa.

 

6. BEZPEČNOST PRO CHODCE A ŠKOLÁKY

• Zabezpečíme všechny přechody pro chodce a školáky, zvýrazníme pěší tahy, doplníme bezpečnostní značení a prvky.

• Vrátíme Městskou policii k ochraně školáků na přechody pro chodce.

 

7. SPOLUPRÁCE RADNICE S OBČANY / BD / SVJ

• Odpolitizujeme samosprávu Jižního Města, otevřeme radnici – každý občan/sdružení/spolek má mít šanci.

• Zástupce Rady MČ bude docházet na pozvání na řádné schůze BD/SVJ a přijme tak podněty občanů přímo v místě jejich bydliště.

• Časopis Klíč bude informovat o podstatných věcech, o tom, co se skutečně děje a plánuje na Jižním Městě.

 

8. SOCIÁLNÍ SLUŽBY

• Zavedeme obecní obslužnou péči o seniory v domácím postředí.

• Podpoříme chybějící pomoc, služby a podporu vážně nemocným a postiženým lidem a jejich rodinám.

• Podpoříme integraci a odstranění sociálních a fyzických bariér pro zdravotně postižené.

 

9. ŠKOLSTVÍ

• Chceme jistotu umístění každého dítěte bydlícího na JM v mateřské škole na JM, budovy mateřských školek vrátíme pro zřízení mateřských školek.

• Podpoříme základní školy tak, aby každé dítě mělo možnost v odpoledních hodinách využívat školní kroužky a sportovní oddíly v rámci školy.

• Zrekonstruujeme MŠ Janouchova, dostavíme ZŠ Chodov.

 

10. KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

• Obnovíme Kulturní dům Opatov.

• Obecní majetek zpřístupníme pro kulturní a volnočasové aktivity.

• Podpoříme fungování místních tradičních spolků a organizací.

• Fandíme zájmům a aktivitám mladých lidí, podpoříme projekty moderních trendů.

• Sportovní oddíly podpoříme podle intenzity činnosti a podle počtu členů. Zjednodušíme grantový program.

• Herní zařízení dětských hřišť JM upravíme pro zvýšení bezpečnosti pohybu malých dětí, odstraníme nebezpečné hrací prvky.

• Jižnímu Městu stále chybí venkovní koupaliště a plnohodnotné veřejné sportoviště/hřiště v zeleni pro všechny věkové kategorie. Podpoříme jeho vznik u areálu Jedenátka VS, popř. u lesa na Roztylech.

 

11. PODPORA PODNIKÁNÍ

• Chceme vstřícný a podporující úřad pro místní živnostníky, firmy a další šikovné občany zavedením příznivých a spravedlivých podmínek pro vznik a rozšíření služeb na Jižním Městě.

• Zpřístupníme pro místní malé firmy a živnostníky veřejné zakázky zveřejňováním zadání všech veřejných zakázek (včetně podlimitních). Věříme, že máme důvěru občanů JM, kolegů a sousedů a dostaneme šanci hájit skutečné potřeby obyvatel Jižního Města.

Přijďte k volbám, podpořte svým hlasem Hnutí pro Prahu 11!

 

Vaši kandidáti za Hnutí pro Prahu 11

 

kdu.csl.logo hpp.logo.male pirati.logo.nove


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit