29.09.2023 • 08:22 • týden 39

KANDIDÁTKA HNUTÍ PRO PRAHU 11 (2022 - 2026)

BB.2022 51x24 Dame

01.Zdenkova.0101. PhDr. Šárka Zdeňková | 44 | socioložka, předsedkyně Hnutí pro Prahu 11

• Jižní Město je mým domovem od narození, vyrostla jsem na Hájích v ulici K Milíčovu/Rašova, v 18 letech jsme se přestěhovali na Roztyly. O kousek dál, blíže k Chodovu, dnes žiji s manželem a našimi třemi dětmi.

• Mé dětství byl Milíčovský les, v létě na kole, v zimě na bruslích. Vysokoškolská studia sociologie na FSV UK byla pro mě obdobím zahraničních zkušeností a cestování. Jižní Město bylo v té době v rukách divokých let pražské ODS a mé (ještě mladé :-) ) obzory hleděly daleko za české hranice.

• V letech 2007 - 2009 jsem zažila první komunální „politický“ šok – okolí metra Roztyly u Krčského lesa mělo být zastavěno obrovským komplexem administrativních budov. A to za vydatné podpory Městské části Praha 11. A tak to začalo. Své aktivity kolem protestu proti masivnímu záměru zástavby zelených ploch u Krčského lesa jsem zahájila peticí na metru. Prakticky sama. Ale postupně se přidávali další lidé, kterým nebylo jedno, jak mají Roztyly po náletu developerů vypadat. Spolu s několika sousedy od nás ze sídliště jsme založili (r. 2009) občanské sdružení Zelené Roztyly a snažili se řešit místní problémy (několik opakovaně medializovaných kauz). Společná práce nás spojila s dalšími občanskými sdruženími Prahy 11, až z toho vzniklo občanské hnutí.

• Jako Hnutí pro Prahu 11 jsme kandidovali již ve třech komunálních volbách, z toho dvoje poslední jsme vyhráli (k ověření na www.volby.cz). Politické angažmá ale bohužel trávíme (s krátkou výjimkou 2014-2016) již 12 let v opozičních zastupitelských lavicích. Stará garnitura s pro nás nepřijatelným přístupem k veřejnému prostoru se po každých volbách spojí, bez ohledu na značku i program. Jsou to pořád ti stejní lidé, kteří tehdy režírovali zástavbu Roztyl. A režírují pozemkové a majetkové nepravosti dodnes.

• V roce 2014, po hodně úspěšných volbách (33%), jsme působili krátce na radnici, než se klasicky ukázalo, že koaliční partneři zrazují sliby voličům na změnu, spojují se opět bez ohledu na značku a program a místní komunální politika Prahy 11 pokračuje ve svém bahnitém působení, od r. 2019 i za přispění místních Pirátů.

• V roce 2016 byl náš kolega zastupitel Ladislav Kos zvolen senátorem (za naše Hnutí pro Prahu 11). A ano, vybral si mě jako svojí poradkyni a asistentku, v Senátu jsem působila do letošního června.

• Naše spolupracující občanská sdružení jsou určitě nejaktivnějšími uskupeními na Praze 11, již 15 let aktivně vystupujeme proti všem nešvarům, které se v místní politice objevují, věnujeme se práci pro veřejný prostor, hodně času trávíme na ulici (stánky, tištěné informace, reportáže, akce).

• Nepřestávám se vzdávat naděje, že si Jižní Město zaslouží správu, jakou si občané přejí. Takovou správu, která opravdu pracuje pro místní obyvatele, která hájí jejich zájmy, nikoliv zájmy šedých lobbistických sfér. Každý na Jižním Městě si zaslouží pěkné uklizené okolí, pokud možno zdravé životní prostředí, služby a občanskou vybavenost jako je tomu v každém jiném pěkném městě!

• Letos v lednu 2022 mě kolegové zvolili předsedkyní našeho hnutí a v letošních komunálních volbách se Vám představuji jako jednička naší kandidátky. Upřímně usilujeme mnoho let o změnu ve vedení naší městské části a ani letos tomu nebude jinak. Půjde o hodně - chceme přetnout chobotnici starých struktur a novodobých přisluhovačů - Praha 11 Jižní Město má dlouholetou smůlu na místní politiky, mnozí se "proslaví" po celé republice. Takže znovu do boje!

Motto: “Nic se samo neudělá. Zejména dobrým věcem a lidem je potřeba pomoci. Dejte šanci kandidátům Hnutí pro Prahu 11, jsme připraveni pracovat pro vás. Přijďte k volbám a jedním velkým křížkem podpořte prosím celé Hnutí pro Prahu 11.”

FACEBOOK


02.Hovorkova.01

02. Mgr. Ivana Hovorková | 36 | informační analytička, pedagogický pracovník, spolek Za lepší Jižní Město II

• Ivana Hovorková žije na Jižním Městě už 36 let. Dětství prožila v Jarníkově ulici a nyní jen o několik domů dál spolu s manželem vychovávají i své tři děti.

• Po devíti letech v ZŠ Campanus zamířila na Akademické gymnázium Štěpánská a nakonec na Karlovu Univerzitu. Na Filozofické fakultě vystudovala obor Informační studia a knihovnictví, ale celoživotní zájem o práci s dětmi ji nakonec dovedl také ke studiu učitelství na Pedagogické fakultě.

• Během studií vedla osm let skautský oddíl, působila jako pomocná vedoucí v jezdeckém oddíle, zpívala ve sboru, hrála na kytaru, divadlo a chodila na každodenní procházky se psem do Kunratického lesa. Později k jejím koníčkům přibylo také zahrádkaření (již pátým rokem vede místní komunitní zahradu) a malování. Od dětství miluje knihy, přírodu, turistiku a ruční práce.

• Na radnici je připravena věnovat se tématům spojeným s dětmi (školství a sociální oblast) a aktivizaci a participaci veřejnosti.

• Zajímavosti: má maturitu z latiny, má ráda Star Trek, kromě folku a vážné hudby poslouchá také symfonický a doom metal a s manželem tvoří pár už dlouhých 17 let.

FACEBOOK


03.Kulhanek.0103. Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D. | 44 | ekolog, manažer projektů pro ochranu životního prostředí, spolek Zelené Roztyly

• Vyrostl jsem na Hájích, ale od r. 2005 bydlím na Roztylech. Do veřejného života jsem se zapojil roku 2009, kdy jsem se dozvěděl o chystané změně územního plánu „Velké Roztyly“. Na to konto jsme založili spolek Zelené Roztyly a od té doby pomáhám spoluobčanům bojovat proti developerským projektům nejen na Roztylech. 

• Spolu s ostatními spolky Jižního Města jsme jako HPP11 vstoupili do politiky s cílem změnit radnici Prahy 11. Od roku 2014 se jako zastupitel naší městské části a člen Komise pro strategické a územní plánování snažím, byť z pozice opozice, měnit věci k lepšímu. 

• V profesním životě se věnuji environmentálním projektům v ČR i v zahraničí. Ze zahraničních cest do rozvojových zemí si odnáším poznání, že Praha a jmenovitě naše sídliště je hezké místo k životu. Je ale třeba bojovat za zachování zeleně a posilovat veřejnou vybavenost, stejně jako efektivní fungování veřejné správy pro občany, ne pro developery a jiné zájmové skupiny. 

• Hodlám dále bránit Jižní Město proti megalomanské zástavbě, vč. zástavby veřejných parkovišť, vnitrobloků a dosud volných zelených ploch, stejně jako zkvalitňovat veřejný prostor a dbát na jeho údržbu.

Motto: „Spoluobčané (nejen) z Roztyl mi dávají za pravdu, že práce našich spolků a Hnutí pro Prahu 11 má smysl.“

FACEBOOK 


04.Kos.0104. Ing. Ladislav Kos | 64 | senátor

• Na Jižním Městě bydlím od roku 1990 a bydlí tady i moje dvě děti s rodinami. Proto mi není lhostejná současná, ani budoucí podoba naší městské části. 

• Vystudoval jsem chemickou průmyslovku, VŠCHT, následně jsem několik let pracoval v chemických podnicích a v letech 1991 – 2013 jsem podnikal v chemii. Stál jsem u zrodu HPP 11, od roku 2010 jsem zastupitel, v roce 2014-15 jsem byl místostarostou MČ Praha 11 pro finance a v roce 2016 jsem byl zvolen senátorem. 

• Na Praze 11 se zabývám problematikou financí, životním prostředím a usiluji o zachování kvalitního bydlení. V tomto volebním období jsem zveřejnil a požadoval nápravu u několika neefektivních investic městské části: Areál ledových sportů, rekonstrukce ubytovny Sandra a způsob provozování městského bytového domu Zahrady Opatov. Pomáhám spoluobčanům podávat námitky do stavebních řízení developerských projektů, které jim znehodnocují bydlení. V několika kauzách se řízení sám účastním. 

• Dvacet let jsem vedl oddíl orientačního běhu Slavia Praha, dlouhá léta jsem byl účastníkem běhu Velká kunratická a závodu Běchovice - Praha. Jsem velký nadšenec silniční cyklistiky. Rád poslouchám Jirku Schellingra a Katapulty.

Motto: “Jižní Město už dvě desítky let trpí pod vedením politických šíbrů a sluhů developerů. Nenechme si naši (ještě stále hezkou) městskou část změnit k nežití! Přijďte zvolit aktivní občany Prahy 11 a nikoli politické nominanty ukryté pod názvy velkých stran. Přijďte zvolit HPP 11! 

FACEBOOK | WEB


05.Safrankova.0105. Alžběta Šafránková | 74 | zdravotní sestra, Klub vozíčkářů Petýrkova

• Členka výboru místní organizace KDU-ČSL Praha 11. Zastupitelka Městské části Praha 11, členka Sociálně-zdravotní komise MČ Prahy 11, členka komise - Koncepce rozvoje sociálních služeb na MČ Prahy 11, 2015 – 2017 členka správní rady Jihoměstské sociální a.s.

• Narodila jsem se v Praze a vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu. Jako zdravotní sestra pracuji doposud na poliklinice na Chodově. V roce 1988 jsem se s postiženou dcerou nastěhovala do bezbariérového domu v Petýrkové ulici na Praze 11.

• V roce 1991 jsem spoluzakládala neziskovou organizaci Klub vozíčkářů Petýrkova, který poskytuje služby osobní asistence tělesně postiženým obyvatelům bezbariérových domů. V něm jsem 22 let vykonávala funkci předsedkyně. Tato organizace pomáhá těžce tělesně postiženým žít plnohodnotný život ve svém domácím prostředí. Kromě poskytování služeb jsme pořádali pro vozíčkáře pobytové zájezdy u moře, poznávací do Říma s audiencí u papeže, návštěvy divadel apod. V současné době jsem v této organizaci členkou správní rady. Práci v sociálních službách se věnuji ve svém volném čase. Pomáhám především při odstraňování fyzických ale i psychických bariér. Chtěla bych, aby sociální a zdravotní služby byly kvalitní a všem dostupné. Pokládám to za důležité zvláště v současné nelehké situaci.

• Vzhledem k dlouholetým zkušenostem a praxi bych chtěla stále zlepšovat terénní pečovatelskou službu pro zdravotně postižené a seniory, služby osobní asistence, odstraňování sociálních a fyzických bariér. Také bych chtěla podpořit zřízení hospicové péče na Jižním Městě a rozšíření míst v domovech důchodců a domech s pečovatelskou službou.


06.Vrkoc.0106. Bc. Libor Vrkoč | 56 | technik, Chodovský spolek

• Jsem rodilý Pražák, dodnes žijící na Starém Chodově Prahy 11. Své VŠ vzdělání v oblasti státní správy jsem využil na investiční akce různého rozsahu. Pracoval jsem cca pět let v Jihoměstské majetkové a. s. jako vedoucí střediska parkování, kde jsem získal největší přehled o bezútěšné situaci v parkování v rámci celého Jižního Města. 

• Okamžik, kdy jsem se rozhodl vstoupit do místní politiky? Přesně v okamžiku, kdy jsem se na vlastní oči přesvědčil, že bývalá radnice pod vedením Mgr. Mlejnského směle prodávala plně zasíťované pozemky v centru Jižního Města za směšných 1350,- Kč/m2. Tenkrát mi došlo, že sleduji krádež veřejného majetku v přímém přenosu, a tak jsem začal být politicky aktivní v místní politice. Zprvu nám šlo o to, aby se uklízely ulice, natíraly lavičky v parcích a řešily se opravy veřejného mobiliáře. Žádné velké politické cíle jsme tenkrát neměli, ale skutečnost tomu chtěla, že se naše hnutí stalo jedním z hlavních politických hráčů zde na Jižním Městě.

• Od r. 2018 jsem i hrdý zastupitel naší městské části a patřím mezi ty zastupitele, kteří poukazují na různé fatální chyby současného vedení radnice. Bohužel, pro stávající členy vedení se ukazuje, že de facto ve všech mých připomínkách jsme měli my z HPP11 vždy pravdu. 

• Díky svým zkušenostem z vedení střediska parkování se zaměřuji na problematiku dopravy a parkování zde na Praze 11, kdy je jasné, že se tento nikým dlouho neřešený problém prostě za jedno volební období nevyřeší. Ale je potřeba tento proces prostě začít.

• Chtěl bych, aby naše městská část byla v blízké budoucnosti pěkným místem pro klidný spokojený život, jelikož díky své jedinečné poloze, kdy je například obklopena lesy, má pro to všechny předpoklady. Navíc, díky své době vzniku jsou již i dříve zasazené stromy krásně vzrostlé, takže je i dost zeleně mezi jednotlivými domy. Což mi chybí na některých sídlištích v rámci velké Prahy.

Motto: „Naší městské části bych přál vedení, které bude tvořit tým lidí, kteří budou mít na mysli jen prospěch pro místní obyvatele a povedou naší městskou část k rozkvětu. To je moje přání a doufám, že se toho jednou ve zdraví dočkám. 


07.Mala.0107. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. | 58 | fyzik, VŠ pedagog, spolek Ochrana Roztyl

• Jižní Město je můj domov, i když jsem se nenarodila v Praze. Nejprve jsme s manželem žili dva roky v pronájmu v blízkosti Chodovské tvrze, od roku 1989 bydlíme na Roztylech.

• V roce 2011 jsme s obyvateli „hnědého“ sídliště založili spolek Ochrana Roztyl, popudem k tomu byla zástavba jediného veřejného parkoviště v naší části sídliště. Od té doby jsem se učila orientovat v územním plánu, stavebním zákoně, stavebních předpisech a různých normách. A začala jsem pravidelně docházet na jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí (VURŽP) Prahy 11 a obdobného výboru na magistrátu hl. m. Prahy. V letech 2014 – 2018 jsem byla členkou Komise pro strategické územní plánování na Praze 11. V roce 2018 jsem se stala zastupitelkou MČ Praha 11 a v tomto volebním období jsem byla členkou VURŽP.

• Jsem absolventka MFF UK. Myslím, že umím číst a možná i psát. Své studenty se snažím naučit logicky myslet. 

• Ráda sportuji – volejbal, lyže, kolo.

Motto: "I nadále se chci věnovat územnímu rozvoji na Jižním Městě a „umravňovat“ záměry výstavby tak, aby co nejméně ničily životní prostředí lidí, kteří tu už žijí."


08.Styler.0108. Ing. Jiří Štyler | 56 | vedoucí správy a údržby, Chodovský spolek

• Jsem rodilý starochodovák. Po ukončení studií jsem se staral jako živnostník o sebe, rodinu a živnost. A protože v r. 2000 někdejší vedení radnice chtělo zastavět pozemky, kde si hrály naše děti, spoluzaložil jsem občanské sdružení Chodov, dnes Chodovský spolek. 

• První mandát zastupitele mi dali voliči v r. 2002 a od té doby se snažím pracovat podle svých nejlepších možností a zásad pro Prahu 11 a její obyvatele. Jsem také spoluzakladatel Chodovského hnutí pro Prahu, dnes Hnutí pro Prahu 11, ve kterém jsem nyní emeritním předsedou.


09.Farmacka.0109. Martin Farmačka | 48 | kameraman z Hájů, SVJ Plickova

• Jsem rodilý Pražák, na JM bydlím od 1978, ul. Kvasnicova. Od mala jsem se učil hrát volejbal, vojnu jsem prožil v Dukle Žatec, v roce 1993 nastoupil do České televize, kde jsem získal kladný vztah k technice, médiím, odpovědnosti, pracovní morálce i týmové spolupráci. Od 2005 jsem členem Výboru SVJ Plickova 567 a 568, kde spravuji objekt se 46 byty.

• Opakovaně kandiduji z důvodu nespokojenosti s konáním radnice Prahy 11, ovládané celonárodními stranami pod vlivem D. Mlejnského, kdy MČ je devastována, vytěžována, zadlužována, její fondy nejsou řádně spravovány, její hodnoty chráněny. Názor občanů nic neznamená, nabubřelý správce a cenzor nepřišel pracovat, nýbrž vládnout, považuji za nutné jej vyměnit za slušné, svědomité a odpovědné lidi.

• Aktivně působím jako zastupitel za HPP 11 druhé volební období, občanům přináším zpravodajství ze ZMČ i z terénu P11, účastním se veřejných setkání, vytvořil jsem obsáhlý mediální archiv jihoměstských událostí (ZMČ - ZMČ edity - RŮZNÉ - OSTATNÍ) a tvořím sérii KAMERKA NA CESTÁCH. Politiku kombinuji se sportem (nyní stolní tenis), prací v ČT, v SVJ a volný čas nemám prakticky žádný. Chovám ptáčky zebřičky pestré a chůvičky japonské, chov se rozrůstá.

• Oblíbený citát: Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali. (Edmund Burke)

Motto: "Přeji si zachovat Jižní Město dobrým místem pro kvalitní život všech generací, klidným, zeleným, nepřelidněným, nezahuštěným auty ani betonem, a motivovat svou všestrannou pestrou prací ostatní obyvatele P11 k obraně hodnot, které nám politici berou a prodávají prospektorům."

FACEBOOK


10.Milabersky.0110. Marek Milaberský | 48 | OSVČ

• Jsem občanem Jižního Města - Háje od roku 1976. Studoval jsem Potravinářskou průmyslovou školu, následně působil v roli mistra odborné výchovy v oboru pekař̌. Mnoho let jsem živnostník - OSVČ, v nákladní a osobní dopravě. 

• Zastupitelem MČ Praha 11 jsem od roku 2019, věnuji se sociálním tématům a službám jako je senior taxi, odstraňování bariér ve veřejném prostoru a otázkám bezpečnosti na Jižním Městě̌. 

• Hodně se věnuji sociálním sítím, najdete mě na Facebooku, kde jsem správcem největší skupiny věnující se životu na Praze 11.

Motto: "Pracovat pro občany a nebát se přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí, volte Hnutí pro Prahu 11."

FACEBOOK


11.Schreier11. Josef Schreier | 58 | IT referent, předseda MO KDU-ČSL

• Člen bytové komise, předseda místní orgnizace KDU-ČSL Praha 11 Jižní Město.

• V roce 1999 jsme se s manželkou a dvěma dětmi přestěhovali na Jižní Město. Zde se pak narodila naše nejmladší dcera. Bydlení na Jižním Městě jsme si vybrali kvůli dobrému životnímu prostředí, vhodné dostupnosti do práce a snadné dosažitelnosti centra Prahy. Od té doby vzrostla zelená masa stromů, ale také se výrazně zahustila doprava, a ta má negativní vliv na životní prostředí. Abych mohl otázku vlivu dopravy ovlivnit, zapojil jsem se do práce v komisi životního prostředí. Mimo jiné jsem posuzoval u různých stavebních záměrů vliv na životní prostředí a jejich důsledky na kvalitu života nás obyvatel Jižního Města. Zkušenosti s vedry ve městě a nedostatkem vodních srážek posledních let všem ukazují, jak je důležité zadržování vody v krajině. Stavím se rozhodně proti snahám "vybetonování" každé volné plochy s vidinou vysokých osobních zisků na úkor zhoršování kvality života sousedů. Prosazuji vysazování vhodných dřevin, především vzrostlých stromů, které v létě brání rozpálení nekrytých asfaltových a betonových materiálů. Koruny stromů svým stínem zmírňují vytváření "tepelných ostrovů" v městské zástavbě.

• Za prioritu pokládám řešení dopravy v klidu, tj. vytváření více parkovacích míst. Dosažení takového cíle nemůže být realizováno na úkor veřejné zeleně. Kde je to vhodné, chtěl bych podporovat vznik parkovacích míst s využitím zatravňovací dlažby. Někde bude možné navýšit počet parkovacích míst vodorovným značením. Na vhodných místech je možné nedostatek míst řešit výstavbou parkovacích domů. Výstavbu je třeba realizovat s ohledem na potřeby obyvatel a nikoliv z důvodu zájmů investorů.

• Mým velkým přáním do budoucna je zřízení velkého odstavného parkoviště mimo území Prahy, v místě křížení pražského okruhu D0 a dálnice D1 (10-tý kilometr), které by se mohlo stát velkým záchytným parkovištěm pro auta najíždějící do Prahy od východu až jihu. K tomu prosadit zbudování prodloužené trasy metra C, které by končilo v blízkosti záchytného parkoviště. Odstavením aut a přestupem lidí na metro by se snížila hustota dopravy v Praze zejména ve špičkách - a to přinese zlepšení životního prostředí nejen obyvatelům Jižního Města. "Venkovští řidiči" by získali výhodu tím, že se nebudou zdržovat čekáním v pomalu popojíždějících kolonách a hledáním volného parkovacího místa. Takové parkoviště by mohlo být zajímavé pro investory k postavení např. obchodního centra.

• Vadí mi nepořádek na ulicích. Ten je způsoben jednak nekulturním chováním některých osob, ale také nedostatečným výkonem Městské policie. Ze získaných zkušeností mám dojem, že hlavním smyslem jejich existence často je pouze naplňování městské pokladny lovem nešťastných řidičů, kteří nemají kam zaparkovat kvůli nedostatku vhodných parkovacích míst. V případě volebního úspěchu se zasadím o to, aby smyslem Městské policie bylo heslo "informovat, pomáhat a chránit" a nikoliv "nahánět a kasírovat".


12.Schikorova.0112. Martina Schikorová | 31 | ekonomka, spolek Rodiče pro Jižňák

• Martina Schikorová bydlí na Praze 11, kde nyní spolu s manželem vychovávají dvě děti, téměř deset let. Vystudovala obor Ekonomika a podnikání na obchodní akademii. Před mateřskou pracovala ve státní správě. 

• Do komunitního života se zapojila kvůli potřebám mladých rodin ve svém okolí. V rámci sociálních médií pomáhala budovat platformy sdružující rodiče dětí a organizovat ekologický koloběh použitých i nových věcí (swap, bazárek, daruji za odvoz, re-use, knihobudky). Aktivně se zapojila do participativních projektů MČ Praha 11 a v roce 2021 se svým projektem kuličkodráhy úspěšně obsadila 3. místo. Za účelem spolupráce s dalšími rodiči se rozhodla transparentně organizovat, proto spoluzaložila spolek Rodiče pro Jižňák. Je také členkou školských rad.

• O komunální politiku se aktivně zajímá již čtvrtým rokem. Zasazuje se o aktivizaci a zapojení občanů do správy MČ. Je pravidelnou návštěvnicí zastupitelstev, kde se prostřednictvím interpelací úspěšně snaží interpelovat za účelem informování veřejnosti. V roce 2022 absolvovala program pro budoucí zastupitele "Nebojme se komunální politiky". Jako zastupitelka by se chtěla věnovat prosazování témat souvisejících s dětmi ve školství, kultuře, sportu a kvalitního využití volného času, sociální a rozpočtově-finanční problematice.

Motto: "Přála bych si, aby hlas veřejnosti byl více slyšet. Pomozte nám to změnit." 


13.Sulkova.0113. prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA | 67 | lékařka, VŠ profesorka, emeritní přednostka Nefrologické kliniky FN HK

• Na Praze 11 jsme s manželem od roku 2002 a zde i zůstaneme. Pro budoucí období považuji za prioritu péči o občany, kteří zde žijí. Jižní Město si zaslouží zvelebit, aby zde bylo bezpečno a hezky. Není možné diskutovat o existenci lékařské pohotovosti, tu je třeba zachovat a posílit, včetně dostupnosti širší zdravotní péče. Občané musí vědět, že v případě nouze je radnice připravena pomoci. Podpora re-use centra je samozřejmostí. Aktivity bez přímého prospěchu pro občany Prahy 11 je třeba plánovat až v návaznosti na zajištění kvalitních podmínek pro náš život zde.

• Jsem lékařka a mým hlavním oborem je nefrologie. Několik dalších atestací mi pomáhá vnímat a řešit nemoci co nejvíce komplexně. Mnoho let jsem působila v Praze. V roce 2006 jsem přešla na pozici vedoucí lékařky oboru nefrologie do Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde působím dosud, kromě let 2010-2012, kdy jsem byla vedoucí lékařkou klinického transplantačního oddělení v IKEM. Jsem aktivní vědecky, publikačně, ale i společensky. Získala jsem i vzdělání ekonomické a manažerské (titul MBA).

• Jsem podruhé vdaná. Radost mi dělají dva úžasní vnuci a jejich skvělí rodiče. Rekreačně hraji golf. Čas si ráda udělám na čtení, cestování, ale i na setkání s přáteli. Mým největším koníčkem však je moje práce.

Motto: „Jižní Město si zaslouží zvelebit, aby zde bylo bezpečno a hezky. Není možné diskutovat o existenci lékařské pohotovosti, tu je třeba zachovat a posílit, včetně dostupnosti širší zdravotní péče. Občané musí vědět, že v případě nouze je radnice připravena pomoci.“


14.Solc.0114. Ing. Lubomír Šolc | 71 | personální manažer, harmonikář

• Lubomír Šolc žije na Jižním Městě 37 let. Narodil se u Mladé Boleslavi, po maturitě odešel do Prahy studovat VŠE a už v Praze zůstal. Na Jižním Městě žije od roku 1985. Má 2 dospělé děti, které rovněž žijí na Jižním Městě, a několik vnoučat. 

• Většinu svého produktivního života má spojenou s plynárenstvím. Nejprve pracoval ve firmě, která plynovody budovala, dalších 16 let ve společnosti RWE (nyní Innogy) jako personální manažer. Poslední 4 roky je členem Finanční komise Městské části Praha 11. 

• Více než 10 let byl členem výboru SVJ, z toho 5 let předsedou. Má rád knihy, filmy, hudbu-různé žánry, amatérsky hraje na tahací harmoniku. Rád chodí na procházky se svým psem.

• Pro kandidaturu do zastupitelstva Prahy 11 se rozhodl proto, že by rád hájil mimo jiné zejména zájmy seniorů žijících na Jižním Městě. Lidí, kteří se na Prahu 11 přistěhovali většinou jako mladí, ale teď po 40-50 letech jsou v seniorním věku a často mají velké obavy ze změn, které jsou v okolí jejich domů a na Jižní Městě obecně plánovány (například stavba velkého obytného domu na místě bývalého kina Galaxie) a velmi často mají pocit, že jejich obavy a názory nikoho nezajímají.

Motto: „Pro kandidaturu do zastupitelstva Prahy 11 jsem se rozhodl proto, že bych rád hájil zejména zájmy seniorů žijících na Jižním Městě. Lidí, kteří se na Prahu 11 přistěhovali většinou jako mladí, ale teď po 40-50 letech jsou v seniorním věku a často mají velké obavy ze změn, které jsou v okolí jejich domů a na Jižní Městě obecně plánovány.“


12.Rivnacova.0115. Ing. Irena Řivnáčová | 73 | dopravní inženýrka, ochránkyně zvířat

• Členka správní rady Kulturní Jižní Město, o.p.s., 2015-2017 členka dozorčí rady Jihoměstské sociální a.s., členka v několika komisích MČ, místopředsedkyně místní organizace KDU-ČSL Jižní Město.

• Narodila jsem se v Praze na Vinohradech. Zde jsem absolvovala gymnázium a poté vystudovala ČVUT, fakultu stavební. Pracovala jsem nejdříve v projektových kancelářích, později v Ústavu racionalizace ve stavebnictví a v odboru dopravy na Úřadu MČ Prahy 11.

• Moji rodiče byli členové ČSL. Následovala jsem jejich příklad a i já vstoupila do KDU-ČSL. Po 3 volební období jsem získala důvěru voličů a byla zvolena zastupitelkou MČ Prahy 11. Pracovala jsem v řadě komisí rady. Stala jsem se členkou Sdružení křesťanských seniorů, kde jsem se zaměřila nejvíce na pořádání zájezdů. Zajímám se o ochranu zvířat a životního prostředí vůbec. V rámci možností se snažím sportovat. 


16.Zelenkova.0116. RNDr. Kateřina Zelenková | 62 | ekoložka, Chodovský spolek

• Pamatuji Chodov ještě jako samostatné sídlo v polích. Právě plánovaná nekoncepční zástavba na Jižním Městě a rozprodej městských pozemků mě vedla k občanskému spolku Chodov. Bezohledné prodání pozemků s pietním místem na Litochlebském náměstí, s památkou na padlé v I. a II. světové válce, neúcta k historii Chodova mě přivedly k Hnutí pro Prahu 11. 

• Obyvatelé by měli vědět, co se děje kolem. V současné době se potýkáme v městském prostředí s efektem tepelného ostrova, následky klimatické změny, suchem a s přívalovými srážkami. Tyto jevy jsou spojeny s nárůstem zastavěných ploch. Snažím se jako zastupitelka, aby v rámci projednávání staveb byla zohledněna ochrana životního prostředí. Právě obec, město, by mělo mít zájem na ochraně životního prostředí a vymáhat plnění na stavebnících. Při výstavbě by měla být respektována vlastnická práva místních obyvatel, nejen stavebníka, developera. 

• Vystudovala jsem ekologii a pracuji ve státní správě na úseku ochrany přírody. Znalosti mohu uplatnit i jako zastupitelka. Věnuji se rodině a ráda cestuji.

Motto: "Snažím se jako zastupitelka, aby v rámci projednávání staveb byla zohledněna ochrana životního prostředí. Právě obec, město, by mělo mít zájem na ochraně životního prostředí. Volte životní prostředí, volte HPP 11!"


17.Zlamal.0117. Josef Zlámal | 81 | důchodce, chovatel andulek, trenér stolního tenisu mládeže, Chodovský spolek

• Jsem rodák z Hodonína. Vyučil jsem se ve strojírenském oboru v Ostravě, na vojně jsem byl v Praze, kde jsem našel svojí životní lásku, se kterou již přes 60 let žiji na starém Chodově. 

• Mými koníčky jsou andulky, okrasní holubi a trénování mládeže v ping-pongu. 

• Jsem skoro 20 let členem Chodovského spolku a dvacet let se snažím přimět radnici k dobudování chodníku v ulici Pod Vodojemem. Zajímám se o zástavbu lokalit Opatova a Chodova. Kandiduji za Hnutí pro Prahu 11, protože bojuje za občany.

Motto: "Kandiduji za Hnutí pro Prahu 11, protože bojuje za občany."


18.Sterbacek.0118. David Štěrbáček | 47 | programový manažer, SV Kloknerova, spolek Zelené Roztyly

• Na Jižním Městě žiji přes 20 let a považuji ho za příjemné místo pro život. S manželkou a dvěma dětmi bydlím nedaleko obchodního centra Westfield Chodov. Mé okolí mi není lhostejné. 

• Jsem jeden ze zakladatelů spolku Zelené Roztyly. Spolek vzniknul jako reakce na megalomanský developerský projekt Velké Roztyly, který by přeměnil stanici metra Roztyly a část lesa v předimenzované výškové budovy. Nejsem militantní odpůrce nové výstavby, jen se snažím, aby při zahušťování Jižního Města byl brán ohled i na obyvatele, kteří zde již bydlí, ať už jde o zeleň nebo parkování. 

• Jsem jeden z lidí, kterým můžete osobně vynadat, když večer v televizi nebudou dávat nic dobrého, protože pracuji v programovém oddělení televizní stanice. Kromě toho občas pouštím hudbu v rádiu nebo řeším chod našeho panelového domu v rámci výboru společenství. Ve volném čase rád jezdím na kole.

Motto: "Věřím, že se Hnutí pro Prahu 11 dlouhodobě snaží, aby Jižní Město nebyla jen obří noclehárna a že pracuje pro obyvatele stále a ne jen dva měsíce před volbami."


19.Tejkl.0119. Václav Tejkl | 42 | obchodní zástupce

• Je mi 42 let a na Jižním Městě žiji s jednou přestávkou celý život. Rád se sem vracím domů, na Jižním Městě mám rodiče a nyní zde s partnerkou vychováváme dvě děti.

• Bydlím kousek od metra na Hájích a pracuji jako obchodní zástupce ve strojírenství. Rád chodím na procházky s dětmi a jezdím na kole do Milíčovského lesa i Hostivařského lesoparku. Mým koníčkem jsou historické automobily. Občas mě můžete vidět v ulicích Jižního Města se Škodou 1000 MB z roku 1965.

• Trápí mě špatný stav vnitrobloků a veřejných prostranství na Jižním Městě a domnívám se, že mnoho míst, které mám rád, by si zasloužilo opravu či revitalizaci a celkově lepší péči. Myslím si, že je více než dosud nutné chránit zeleň a životní prostředí Jižního Města, stejně jako zachovat prosvětlení bytů našich bytových domů, což je společně s občanskou vybaveností vlastně to nejcennější, co bydlení na sídlišti nabízí.

• V posledních letech jsem se několikrát angažoval v úklidu a úpravách náměstí Blankyt, které by si dle mého názoru zasloužilo poctivou a citlivou rekonstrukci se zachováním členění celého prostranství včetně fontány a hodnotných obkladových materiálů. Po našich akcích náměstí vždy neuvěřitelně prokouklo a ujistil jsem se, že má i po tolika letech stále co nabídnout – hrají si tam děti i odpočívají dospělí. Jsem rád, že „své“ náměstí s fontánou má rádo i mnoho místních přímo z nejbližšího okolí.

• Jsem členem HPP 11 a Chodovského spolku.

Motto: "Vážení občané Prahy 11, prosím přijďte letos k volbám a nevolte dle sympatií celonárodní strany, pokud kandidáty těchto stran neznáte. Zajímejte se spíše o to, co kdo pro Jižní Město dosud udělal a jaký má které uskupení program. A také o to, zda jde jen o prázdná slova před volbami, nebo tento program opravdu „chce“ plnit."


20.Troup.0120. Michal Troup | 39 | táta, řidič a elektrikář z Blankytu

• Dobrý den voliči obyvatelé, žiji v oblasti Blankytu již 21 let. Jsem vyučen v elektrotechnickém oboru. Momentálně jsem táta, elektrikář a řidič z Blankytu, kterému není lhostejné, jak se utrácí Vaše peníze za hloupé a předražené megalomanské projekty. 

• Nikdy mi nebyl lhostejný vzhled náměstí u Penny (Blankyt) a parkovací místa v okolí. Také jsem se věnoval SVJ, kde jsem byl předsedou a členem výboru. 

• Na radnici jsem připraven se věnovat vzhledu okolí Blankytu a neutěšenému počtu parkovacích míst v této lokalitě. Dále bych rád vyslyšel obyvatele a jejich přání, co by si přáli zde v okolí. Více peněz na revitalizace vnitrobloků, na které se stále zapomíná. Pokusil bych se za symbolické peníze prodat, pronajmout předzahrádky SVJ, aby se jim věnovali vlastníci, jako je to v našem SVJ. Tudíž by se snížily náklady na sečení a úpravu pozemků města.

• Zajímavosti: mám rád seriály Stargate, Simpsonovi, Futurama. Poslouchám českou hudbu, která mi přirostla k srdci např. Michal David, Zuzana Navarová. Rád vařím a peču. Jsem ženatý od roku 2013 a žiji v domácnosti se svými třemi dětmi.

Motto: "Nikdy mi nebyl lhostejný vzhled náměstí u Penny (Blankyt). Jsem připraven věnovat se okolí Blankytu a neutěšenému počtu parkovacích míst v této lokalitě."


21.Chotova.0121. Jitka Chotová | 55 | finanční účetní, sídliště Chodov JM II

• Jitka Chotová žije na Jižním Městě již 38 let. Narodila se v pražských Vysočanech, ze kterých se po ukončení střední školy přestěhovala do Malenické ulice, ve které žije dodnes. 

• Po nástupu na mateřskou dovolenou zde také vychovávala svou dceru, která reprezentovala ZŠ Campanus ve sportovních aktivitách. Její záliba v knihách patrně vedla k dvacetileté praxi ve společnosti zabývající se distribucí knih, ve které působila jako vedoucí finanční účtárny a tuto funkci vykonává až do současnosti. Mezi její oblíbené žánry, jak knižní, tak i filmové, patří science fiction, ale především detektivní žánr. 

• Ve svém volném čase se věnuje zejména každodenním procházkám s přáteli a se svým psem, poslechu taneční, ale i rockové hudby, cyklistice a zahradničení. Také má ráda turistiku, obzvláště si zamilovala okolí Sázavy. 

• Zajímá se nejen o dění na Jižním Městě, ale i o události ve světě. Ráda by se podílela na tom, aby bylo Jižní Město bezpečnou, klidnou lokalitou vhodnou pro mladé rodiny, ale i starší obyvatele. Rozhodně je proti dalšímu zahušťování, výstavbě kanceláří a výškových budov v této lokalitě.

Motto: „Ráda bych se podílela na tom, aby bylo Jižní Město bezpečnou klidnou lokalitou vhodnou pro mladé rodiny, ale i starší obyvatele. Jsem rozhodně proti dalšímu zahušťování, výstavbě kanceláří a výškových budov v této lokalitě.“ 


22.Salansky.0122. Ing. Jiří Šalanský | 39 | auditor a manažer kvality, včelař

• Na Jižním Městě prožil Jiří Šalanský své dětství a žije zde do dnešních dnů. Nejdříve byl velice často u babičky v ulici Macurova - dnes Brandlova, kde si hrál ve vnitrobloku na čerstvém vzduchu, jelikož mobily neexistovaly. Postupem času se přestěhoval na Roztyly do nové zástavby v Hněvkovské ulici, kde navštěvoval základní školu ZŠ Pošepného nám. 2. Krčský les si zamiloval hlavně z důvodu jeho blízkosti, velké rozlohy a přírodního biotopu. Nyní žije ve vedlejší ulici v původní panelové zástavbě.

• Studoval silnoproudou elektrotechniku na SPŠE Příkopy 16 a jeho Alma mater je TF ČZU. Během studií se věnoval turisticko-tábornickému oddílu, mezinárodní organizaci IAESTE, zapojování audio vizuální techniky, analýze a čistění zvukových dat. Jeho profesní obor je zkušebnictví, management jakosti, interní a externí audity v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů.

• Kandiduje proto, že už má dost intenzivního tlaku developerů, kteří občany nenechají ani trochu v klidu žít mezi zelení a jediné, co je zajímá, jsou peníze a bezpracný zisk.

• Nelíbí se mu, jak radní dělají vše pro to, aby se systematicky zhoršovalo životní prostředí občanů na JM, nelíbí se mu neperspektivní smlouvy, jako auditor z praxe hodlá přijít všem neplechám na kloub. Přesvědčil spousty mladých občanů s volebním právem, aby šli k letošním komunálním volbám a začali se zajímat o své prostředí, kde žijí.

• Mezi jeho záliby, kterých je hodně, patří: historická vozidla, včelaření, ovocnářství, sběratelství historických zvukových nosičů a jejich analýza, jízda na kole, sauna a fit centrum. Jako zajímavost uvedl, že bude brzy s kolegou sběratelem otevírat muzeum historické zvukové techniky, kde bude mít na starost sekci kotoučových magnetofonů.

• A proč ho volit? Občané na JM II ho velice dobře osobně znají a ví, že co řekne, to platí a hanba by ho fackovala, kdyby "převlékl kabát."

Motto: "Kandiduji proto, že už mám dost intenzivního tlaku developerů, kteří občany nenechají ani trochu v klidu žít mezi zelení a jediné, co je zajímá, jsou peníze a bezpracný zisk. Nelíbí se mi, jak radní dělají vše pro to, aby se systematicky zhoršovalo životní prostředí občanů na JM. Nelíbí se mi neperspektivní smlouvy, jako auditor z praxe hodlám přijít všem neplechám na kloub."


23.Matak.0123. Bc. Petr Maťák, MSc, DiS. | 37 | instruktor fitness, předseda SVJ Gregorova

• Petr Maťák již přes 30 let žije na Roztylech na Jižním Městě, kde vychodil povinnou školní docházku na ZŠ Pošepného. Po střední škole zaměřené na hotelnictví a turismus vystudoval na vysoké škole práva a na vyšší odborné škole nutriční terapii. Aktuálně se profesně věnuje výživě, fitness trenérství, kondičnímu posilování a dalším sportovním aktivitám, na které klade důraz v každodenním životě a které se snaží rozvíjet nejen u dospělých, ale snaží se ke sportu a pohybu vytvářet kladný vztah již u dětí.

• Mimo jiné je předsedou SVJ Gregorova, a i proto se rozhodl kandidovat do zastupitelstva za Hnutí pro Prahu 11, protože mu není lhostejný budoucí vývoj Jižního Města, které máme všichni tak rádi a chceme jej tak zachovat i do dalších let.

• Na radnici by se rád angažoval v oblasti sportu, školství a životního prostředí.

Motto: "Chcete-li zachovat Jižní Město tak, jako ho znáte a máte rádi, volte Hnutí pro Prahu 11."


24.Jílovec.0124. Jan Jílovec | 55 | tiskový technik

• Žiji na Jižním Městě už čtvrt století, ale již dávno předtím jsem chodil běhat z nedaleké Pankráce do lesa nad Roztyly. 

• Po absolvování Střední průmyslové školy dopravní jsem pracoval na různých pozicích v mezinárodní dopravě. V současné době pracuji jako operátor ve výrobě. 

• Mezi mé koníčky patří tenis, četba a film. 

• Uplynulé volební období jsem byl členem dopravní komise a rád bych dotáhl některé projekty, jako např. parkoviště Gregorova.

Motto: "Bydlím tady, pracuji tady a chci tu i žít."


25.Smrhova.0125. Mgr. Marie Šmrhová | 64 | katechetka

• Absolventka MFF UK, původním povoláním programátorka, hrdá babička nejen svých devíti vlastních vnoučat, člen výboru Obvodní organizace KDU-ČSL Praha 11, členka KDU-ČSL od r. 1990.

• Již od dětství jsem díky tatínkovi byla vtažena do politiky ČSL. Politiku vnímám jako službu lidem a dobru. Do politiky chci vnášet pravou lidskost a kultivovanost tak, jak se o to snažil můj manžel. Nehledat vlastní prospěch, slávu a prosazování svého pohledu, ale hledat objektivní dobro a dohodu s trpělivostí.

• Moje zájmy jsou široké: Nejbližší je mi oblast školství, mládeže a oblast sociální. Po Sametové revoluci jsem konečně mohla naplňovat své poslání jako učitelka a katechetka. Nyní jsem aktivní ve farnosti svatého Františka jako katechetka, členka pastorační rady, členka týmu pořádajícího Kurzy Alfa, členka KSK, ... a podpora strádajícím.


26.Rozsypalova26. Zdenka Rozsypalová | 71 | referentka, důchodkyně

• Jsem důchodkyně, bydlím na Praze 11 od r. 1976. Vždy jsem poukazovala na nedostatek zeleně na Praze 11, na zahušťování zástavby a z toho vyplývající problémy pro místní obyvatele. 

• Snažila jsem se o toto i na veřejných debatách, na setkáních s vedením Prahy 11, na setkáních s developery. Bohužel asi vždy zbytečně. 

• Věřím Hnutí pro Prahu 11 - tyto cíle jsou i jeho cílem, hnutí nepodléhá lákavým pozlátkům ani korupci. 

Motto: „Vždy jsem poukazovala na zahušťování zástavby a z toho vyplývající problémy pro místní obyvatele. Věřím Hnutí pro Prahu 11 - mé cíle jsou i jeho cílem, hnutí nepodléhá lákavým pozlátkům, ani korupci.“


27.Kunca.0127. PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D. muž 65 VŠ pedagog FHS UK, spolek Pro Háje

• Můj aktuální pracovní život je spojený s Univerzitou Karlovou v Praze, kde se snažím české i zahraniční posluchače naučit kritickému myšlení při studiu dějin idejí, spolupracuji na tom zejména s univerzitou v Edinburghu. 

• Jižní Město je znovu místem mého života od roku 2012, dcera navštěvuje Červenou školu v Milíčově. Návrat na Jižní Město byl doprovázen šokem z hrozící proměny dětského hřiště v ulici Hlavatého a parku za ZUŠ na stavební parcely. Díky spolupráci našeho sdružení, zastupitelů za HPP 11 a místních SVJ se nakonec podařilo tato tradiční místa setkávání ochránit a dokonce kultivovat.

• Dostane-li se nám vaší důvěry, rád bych pečoval o rozvoj sousedských aktivit a o naše seniory. Dále o spolupráci HPP 11 se sdruženími vlastníků jednotek v úsilí o zachování a zkvalitnění pohody bydlení, a to nejen v mojí lokalitě na pomezí Hájů a Milíčova.

Motto: "Přejete-li si zachovat a zkvalitnit pohodu bydlení pro sebe a své děti na Jižním Městě, volte prosím Hnutí pro Prahu 11, jediný subjekt reálně stojící na straně obyvatel."


28.Skramlik.0128. Michal Škramlík | 36 | živnostník

• Michal Škramlík pochází z Jižního Města, kde dodnes bydlí velká část jeho rodiny - babička, táta, máma, bratr, strýc, teta a dva bratranci. Chodil na základní školu Křejpského a hrál fotbal a házenou za TJ JM Chodov. Poté studoval střední obchodní školu Belgická, PB Vyšší odbornou školu obor aplikace výpočetní techniky a VŠE. 

• Na Jižním Městě provozuje již 9 let autoservis a pneuservis, kde se denně setkává s mnoha místními obyvateli. Svoji manželku poznal na Hájích, kde studovala na GJM a dnes spolu vychovávají dvě děti. 

• Jsou členy sousedské klubovny Jižní Město z.s., kde se potkávají rodiny z blízkého okolí a společně budují komunitu, která mimo jiné podporuje lokální farmáře a pěstitele. Ve volném čase s rodinou rád vyráží do přírody i za kulturou.

Motto: "Rád bych se věnoval územnímu rozvoji a zlepšení dopravní infrastruktury."


29.Fried.0129. Ing. Viktor Fried | 76 | senior

• Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou, specializace energetika.

• Člen výboru obvodní organizace KDU-ČSL v Praze 11.

• 28 let pracoval ve Výzkumném ústavu energetickém v oblasti implementace informačních systémů elektráren. V Ortepu na řízení teplárenských sítí. Krátce na Ministerstvu kultury.

• 45 let ženatý, 5 synů, 9 vnoučat.

 


30.Sourkova.0130. Lenka Šourková | 70 | specialistka pro ochranu životního prostředí

• Na Jižní Město - Háje jsem se svým mužem a dvěma malými dětmi přistěhovala v létě 1979. Když se z mých synů stali školáci, nastoupila jsem do farmaceutické firmy Léčiva (dnes Zentiva). Původní vzdělání farmaceuta jsem brzy doplnila o další specializaci pro ochranu a tvorbu životního prostředí a kombinaci zhodnotila jako technolog v nově vznikajícím oddělení ochrany ŽP. Měla jsem štěstí na spolupráci s charakterními kolegy, práce mě zajímala a ve firmě jsem tedy zůstala celý svůj profesní život. Podařilo se nám zde zavést a certifikovat environmentálně orientované řízení a minimalizovat negativní dopady chemických a farmaceutických výrob na všechny složky ŽP. 

• Zajímají mě nejen přírodní vědy, ale i společenské. Po odchodu do důchodu jsem se tedy přihlásila ke studiu psychologie, pořádaného U3V na FFUK. Znalosti dnes v praxi hojně využívám. Včas rozpoznat nároky a motivace svých sousedů je předpokladem práce v našem výboru SVJ Kosmická 749 a 750.

• Mám ráda život, svojí rodinu, přírodu, literaturu, divadlo a artové filmy, výtvarné umění, pečuji o dům a zahradu. 

• Vážím si inteligentních, pracovitých a kreativních lidí se smyslem pro humor. A takové jsem našla i v HPP 11. Snažím se opakovaně podpořit jejich nadšení, se kterým dlouhodobě a prokazatelně prosazují v komunální politice právo, které máme zakotvené v naší legislativě. Právo na příznivé životní prostředí.

• A co bych chtěla vzkázat našim voličům? Dodržování práva jménem svým i svého volitelného zastupitele důsledně vyžadujme. Neděláme to jen pro sebe, jde i o naše děti a děti jejich dětí. Možná se nám i podaří vytvořit "Genius loci", které podle mého názoru, Jižnímu Městu stále ještě chybí.

Motto: „Vážím si inteligentních, pracovitých a kreativních lidí se smyslem pro humor. A takové jsem našla i v Hnutí pro Prahu 11. Snažím se opakovaně podpořit jejich nadšení, se kterým se dlouhodobě a prokazatelně prosazují v komunální politice. Nadšení pro právo, které máme zakotvené v naší legislativě. Právo na příznivé životní prostředí.“


31.Kovarikova.0131. Mgr. Zuzana Podaná Kovaříková | 49 | vedoucí provozu, Chodovský spolek

• Zuzana Podaná Kovaříková žije celý život na Jižním Městě na Chodově. V současné době je na rodičovské dovolené, spolu s manželem pečuje a vychovává své dvě děti. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, obor Zdravotní vědy. Profesně se celý život věnuje zdravotnictví a tomu je připravena se věnovat rovněž při práci na radnici.

• Zdravotnictví je její obor, nicméně palčivou problematiku vidí v postupném zastavování oblasti a snižování zeleně, ve zvyšování dopravní zátěže především v okolí stanic pražské integrované dopravy a zhoršené bezpečnosti v lokalitě Jižního Města. Díky svým dvěma malým dětem navštívila bezpočet dětských hřišť a ráda by podpořila jejich revitalizaci.

• K jejím koníčkům patří zahrada a vše co k ní patří, divadlo, cyklistika a velmi ráda cestuje.

Motto: "Proč jít k volbám? Třeba proto, že potřebujeme silný mandát, abychom nebyli opět vyšachováni koaliční dohodou, potřebujeme každý hlas! Kandiduji, protože chci a mohu. Jsem jednou ze zakládajících členů Hnutí pro Prahu 11 a pořád mi jde o to, kde bydlím. Chci tu bydlet, ne jen přebývat."


32.Palivcova.0132. Ing. arch. Jana Palivcová | 45 | učitelka

• Jsem 45 letý starousedlík. Jako architektka si myslím, že na Jižním Městě se znamenitě podařilo uskutečnit původní záměr Le Corbusiera stvořit čtvrť z prostých funkčních domů, jejichž tvář je schovaná za zelenou hradbou, která vytváří příznivé životní prostředí. Naše domy by mohly mít vyšší stropy a větší výměry místností, ale v každém případě Jižní Město znamená život v zeleni. Nemusíme jít do parku, abychom se ocitli v zeleni, my jsme v parku od chvíle, kdy vykročíme z domu ven, jsme v zeleni při cestě do samoobsluhy, k lékaři či do školy, zeleň vyplňuje naše velká okna. Přitom žijeme na dosah dubového lesa, přehrady a do centra Prahy to máme 20 minut.

• Jak obyvatelka vidím, že zde žijí sympatičtí spoluobčané, poctiví, slušní, šikovní a často velmi vzdělaní. Jako učitelka zase vidím, že i mladá generace, která tu žije, je perspektivní, velmi šikovná a uznává zdravé lidské hodnoty. Pro to všechno zde žiji ráda a žije se mi tu pěkně.

• Bohužel bezhlavé záměry soukromých investorů zpravidla tohoto ducha Jižního Města nerespektují a směřují postupně ke kompaktní zástavbě a k odsunutí souvislé zeleně pouze do vyhražených parků.

• Jsem pro zachování parkového charakteru naší čtvrti, proto podporuji Hnutí pro Prahu 11. Jsem pro to, aby zástavba pozemku v zastavěném území byla připravována s včasným vědomím a se souhlasem jejích obyvatel. Nová zástavba se má postarat o parkování nejen v dostatečných požadavcích normy, ale takovým způsobem, aby skutečně nezhoršila parkovací poměry v okolí. Novostavba totiž sice splní normové požadavky, ale protože na 1 byt je více aut, než počítá norma, každý další bytový dům přinese jen zhoršení parkování v okolí. Administrativní stavby zase zpoplatní své parkování tak, že uživatelé raději zaberou volná venkovní stání. Tento názor celé roky souvisle podporuje výhradně Hnutí pro Prahu 11.

• Důvodů, proč stojím za HPP 11 je ovšem více, například si myslím, že herny do naší čtvrti nepatří. HPP 11 je také jedinou stranou, která zde v kauzách, které jsem kdy sledovala, stála na straně rozumného hospodaření. Nebýt HPP11, už by také byla zrušena pohotovost i s lékárnou v Šustově ulici. Bez Hnutí pro Prahu 11 už bych ve svém okolí nezaparkovala a každý večer by mi pod okny do ložnice projíždělo několik stovek aut.

• Proto podporuji HPP 11 a děkuji všem jeho členům a příznivcům za jejich práci.

Motto: „HPP11 hájí mé zájmy v mé čtvrti. HPP11 plně podporuji a jsem velmi ráda, že tu strana s těmito stanovisky, které razí souvisle a konzistentně již přes 15 let, je.“


33.Rehak.0133. Ing. Martin Řehák, Ph.D. | 46 | ekonom

• Předseda revizní komise Obvodní organizace KDU-ČSL Praha 11.

• Je mi 46 let, v průběhu let jsem získal praktické zkušenosti v auditorské firmě, při výuce na VŠE i Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity, a také v sociálních službách. 

• Ovládám anglický a německý jazyk. Při studiích se mi podařilo získat účast na 4 měsíční zahraniční stáži v Německu a Anglii v americké zajišťovně. 

• V roce 2006 jsem vstoupil do KDU-ČSL a před každými volbami jsem aktivně pomáhal rozdávat letáky, nyní pracuji v obvodní revizní komisi. 

• Řadu přátel mám mezi pražskými šachisty. Získal jsem titul šachového mistra. Pravidelně se účastním turnajů za Sokol Vyšehrad.


34.Hamouzova.0134. Mgr. Kateřina Hamouzová | 48 | právnička

• Kateřina Hamouzová se na Jižní Město přistěhovala před 13 lety z druhého břehu Vltavy. Ale už v předchozím bydlišti byla zvyklá sledovat dění a neváhala se zapojit do veřejné diskuze.

• V současné době žije na Roztylech, kde spolu s manželem vychovávají své tři děti. Jelikož mezi její koníčky patří pěší turistika, historie a vlastivěda, brzy si Jižní Město oblíbila pro jeho možnosti trávit volný čas v přírodě a zároveň vnímat zvláštnosti místního urbanistického a společenského rozvoje. 

• Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, ale v současné době pracuje jako finanční účetní. V minulosti se spolu se spolkem Zelené Roztyly zapojila do debat o změnách v okolí metra Roztyly. Na radnici by chtěla uplatnit svoje právně-účetní znalosti, smysl pro detail a svůj talent vést věcnou diskuzi.

Motto: "Nechte místní politiku dělat své sousedy, s nimi se můžete domluvit." 


35.Kvitek.0135. RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D. | 55 | energetik, zakladatel spolku Hezké Jižní Město

• Kandiduji na posledním místě kandidátky HPP11, abych podpořil HPP 11 v následujících komunálních volbách. Za HPP11 je obrovský kus práce pro a s občany Jižního Města. Za programem HPP 11 nenajdete vykalkulované sliby marketérů, ale hodnoty, kterým kandidáti HPP11 sami věří, a proto je budou prosazovat i po volbách. 

• Na Vás voličích je pak odpovědnost, zda HPP11 dáte svůj hlas, aby mohlo HPP11 z Radnice volební program s Vaší podporou naplnit.

• Na Jižním Městě žiji spokojeně stále ve stejném bytě po rodičích od roku 1978. Po ukončení Matematicko fyzikální fakulty UK v Praze jsem 5 let studoval ve Francii, kde jsem obdržel doktorát z fyziky na Univerzitě Josepha Fouriera. Moje láska k Francii mne po mém návratu domů přivedla k energetice, protože jsem mohl po světě pracovat z Prahy pro českou filiálku R&D Electricité de France. Pracovní povinnosti v oblasti energetiky mne donutily si rozšířit ekonomické vzdělání, a proto jsem absolvoval Francouzsko-český institut řízení při VŠE v Praze. Posledních 20 let se věnuji komplexně rozvoji IT jako architekt.

• Mám rád přírodu a lidi, kterým mohu věřit. Věřím v přínosy aktivní občanské společnosti, a proto jsem před 20 lety založil Spolek Hezké Jižní Město, který je zaměřen na ochranu životního prostředí.

Motto: “Za HPP 11 je obrovský kus práce pro a s občany Jižního Města. Za programem HPP 11 nenajdete vykalkulované sliby marketérů, ale hodnoty, kterým kandidáti HPP 11 sami věří, a proto je budou prosazovat i po volbách.”


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit