29.09.2023 • 09:06 • týden 39

DÁME JIŽNÍ MĚSTO DO POŘÁDKU

VOLEBNÍ PROGRAM HNUTÍ PRO PRAHU 11 2022 - 2026

 00.program.2022

Volební program Hnutí pro Prahu 11 je pokračováním našich priorit z let 2014-2018-2022. Po letech devastace Prahy 11 je potřeba konečně dát Jižní Město do pořádku

Zatímco ostatní strany chtějí stavět na každé volné ploše a zatížit tak naší městskou část neúnosným dopravním provozem, zhoršeným parkováním, nedostupností služeb a nedostatečnou veřejnou vybaveností, my chceme zachovat kvalitu bydlení, dostupnost lékařské péče, mít Jižní Město hezké, uklizené, opravené, vstřícné k dětem, mladým i seniorům, k trávení volného času. 

Zastupitelé Hnutí pro Prahu 11 pracují již 15 let ve prospěch obyvatel Jižního Města. Představujeme Vám 15 našich hlavních úkolů k řešení:


01.   ÚKLID A PÉČE O NAŠE OKOLÍ 

Úklid, pořádek a opravy jsou základem každé dobré správy.

Okolí metra Háje, Opatov, Chodov i Roztyly – uděláme konec nepřizpůsobivým aktivitám a nepořádku!

Zajistíme kvalitní úklid a údržbu veřejných míst, zeleně, dětských hřišť a sportovišť.

Opravíme chodníky a silnice. Mějme pěkné a bezpečné podchody.

Hezké, opravené a udržované okolí chceme pro nás i naše děti.

Obnovíme pergoly na Jižním Městě II - Chodov.

 


02.   PARKOVÁNÍ BEZ HLEDÁNÍ

Parkování je hlavním oříškem Jižního Města, budeme ho systematicky řešit.

Nízkopatrové nástavby, šetrné úpravy stávajících komunikací a parkovišť.

Řešení lokalitám na míru a se souhlasem místních obyvatel.

Ulice bez vraků, velkých dodávek a náklaďáků.

Kamióny na Jižní Město nepatří. 03.   MĚSTSKÁ ZELEŇ JSOU PLÍCE MĚSTA

Chráníme městskou zeleň před masivní zástavbou již 15 let. Jako jediné místní hnutí!

Stromy Jižního Města čistí, ochlazují a zvlhčují vzduch, jsou útočištěm hmyzu a ptactva. 

Chraňme zelené vnitrobloky a parky – pro zdraví i volný čas.

Hostivařský lesopark musí zůstat lesoparkem, nikoliv developerským rájem.


04.   NEDOVOLÍME ZHORŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK NESMYSLNOU ZÁSTAVBOU

Masivní bytová a kancelářská výstavba přinese další zátěž pro obyvatele – nedostupné zdravotnictví, služby, přecpaná veřejná i osobní doprava.

Nedopustíme zahuštění Jižního Města výškovými kancelářskými a bytovými komplexy a mrakodrapy. 

Developeři a spříznění politici chtějí navýšit počet obyvatel Jižního Města až o 40 000! Nedovolíme jim zničit kvalitu našeho bydlení.

Stavme moderní, hezké a občanům sloužící instituce!

Vrátíme lidem lávku Opatovská!


05.   BEZPEČNOST V ULICÍCH - VE DNE V NOCI

Chceme čistotu a pořádek před obchody a školami.


Abychom se v noci nemuseli bát - bezpečné, osvětlené a udržované cesty.

Kriminalita nesmí na jihoměstských sídlištích kvést.

Místo pokut za parkování ochranu majetku a zdraví. Chceme, aby městská policie maximálně dbala na bezpečnost občanů v ulicích Jižního Města.

Konec hernám a kasínům na JM, místo nich služby pro občany!

Bezpečnost dopravy, bezpečné cesty do škol pro děti, dostatečné osvětlení přechodů pro chodce, bezpečnostní prvky na silnicích.


06.   ZDRAVÍ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ!

Vrátíme na Jižní Město dětskou pohotovost a výjezdovou zdravotnickou službu službu pro seniory. Zachování lékařské pohotovosti s pohotovostní lékárnou je pro nás samozřejmostí. 

Každý občan Prahy 11 by tady měl možnost mít svého praktika i základní odborné ambulance.

Městská část má maximálně podporovat místní lékaře a dostupnou zdravotní péči. Nové pacienty mnohé ordinace v přetížení ani nepřijímají, případně lidé čekají na vyšetření měsíce.

Potřebujeme další lékaře na Jižní Město. Chybí lékařské specializace, zejména dětské, za lékaři cestujeme po celé Praze.

Nové specializace i rozšíření zdravotní péče chceme zajistit ve spolupráci s místními zdravotnickými zařízeními.

Prevence není zbytečná, zachraňuje životy, podpoříme programy na prevenci zdraví.


07.   SPORT DĚTEM I DOSPĚLÝM

Sportoviště a školní hřiště patří dětem a veřejnosti, nikoliv prospěchářům!

Dotace na sport pro děti, ne pro politické bafuňáře. Zavedeme pořádek do sportovních dotací.

Konečně postavíme Skatepark Jižní Město ul. Mírového hnutí/ K Horkám.

Rozšíříme a vybavíme Volnočasový areál Kupeckého. 

Veřejný prostor by měl sloužit i pro aktivní odpočinek dětem i dospělým.

Fotbalová hřiště TJ Chodov a TJ Háje vrátíme dětem, developeři na hřiště nepatří.


08.   JIŽŇÁK PRO MLADÉ

Mladí lidé tady vyrůstají, chceme jim dát prostor pro realizaci jejich přání.

Mladým lidem chybí místa, kde spolu mohou trávit volný čas.

I velké děti si chtějí hrát, potřebují vlastní volnočasové vyžití - postavíme areál pro skateboard, bikros, workoutové aktivity, herní prvky pro větší děti. 

Sportovní a kulturní vyžití, čisté a bezpečné okolí, které mladé lidi motivuje zůstat na Jižním Městě.


09.   SOCIÁLNÍ PÉČE - hodně se o ní mluví, méně dělá  

Nezapomínáme na osamělé seniory na Jižním Městě - ať se mají kam obrátit o radu a pomoc.

Rozšíříme terénní pečovatelskou službu a služby osobní asistence tak, aby lidé mohli zůstat spokojeně doma

Zvýšíme dostupnost domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou.

Re-use centrum, potravinová pomoc, právní a sociální poradenství potřebným na Prahu 11 patří.

Pomůžeme rodinám – kroužky a obědy dostupné každému dítěti.

Senior TAXI – rozšíříme a zkvalitníme službu, která byla zřízena z naší iniciativy.

Podpoříme přívětivější prostředí a služby pro zdravotně postižené, založíme půjčovnu zdravotních pomůcek.


10.   ABY SLUŽBY LIDEM SLOUŽILY

 Domov dělají služby v místě bydliště - pro malé, mladé i životem zkušené.

Veřejná vybavenost není klišé - městská část má být podporovatelem služeb a občanských aktivit.

Podpoříme místní živnostníky, řemeslníky, trhy a obchůdky.

Fandíme maminkám s projekty pro děti. Herničky, SWAPy a další společné aktivity patří na Jižní Město.

Komunitní klubovny a centra, zahrádky, příležitost pro všechny, kteří chtějí dělat věci společně se svými sousedy.


11.   HOSPODÁRNÝ ROZPOČET, PENÍZE PRO OBČANY

 Městské finance nepatří prospěchářům, ale do zanedbaného veřejného prostoru a služeb.

 Budeme řádně hospodařit s penězi města a ve prospěch jeho obyvatel.

Snížíme daň z nemovitosti na původní úroveň r. 2019.

Zrušíme městské akciové společnosti, zdroj trafik a nevýhodných smluv.

Předražené zakázky podivným firmám a klientelistické vazby musí z radnice pryč.

Nedovolíme, aby developeři ovládali radnici a veřejný prostor.


12.   DOBRÝ ŘEDITEL, DOBRÁ ŠKOLA

Chceme dostat další šikovné učitele na Jižní Město, děti mají mít dobrou školu v místě bydliště.

Podporujeme kvalitní výuku, nižší počet žáků ve třídách, dostupnost škol a školek, dovybavení učeben, motivované pedagogy.

Školky a příměstské programy dostupné během letních prázdnin.

Zajistíme opravy a modernizaci školských budov.

Plavecká výuka ve školkách by měla být dostupná každému dítěti.

Konec zpolitizovanému školství na Jižním Městě. 


13.   KULTURA JAKO BOHATSTVÍ JIHOMĚSTSKÉ DUŠE

Z bývalého kina Galaxie chceme Kulturní dům Jižní Město jako kulturní a společenské centrum Jižního Města.

Kultura je zrcadlem města a jeho obyvatel, podpoříme místní umělce a aktivity.


14.   POMÁHAJÍCÍ ÚŘAD, KTERÉHO SE NEBOJÍME

Zavedeme pořádek na radnici – otevřený a vstřícný úřad.

Více hlasu veřejnosti, nejen před volbami! 

Informovaná veřejnost = moudrá veřejnost.

Setkávání s veřejností, participace a zastoupení občanů v orgánech MČ je pro nás samozřejmost. 

Podpoříme zástupce SVJ, potřebují zejména právní poradenství.


15.   ZA JIŽNÍ MĚSTO KRÁSNĚJŠÍ

Vodní prvky, pítka a mlžítka potřebuje celé Jižní Město.


Květiny a květinové záhony potěší včelky i obyvatele sídliště!

Pejskové, chceme čisté trávníky.

Oživíme Centrální park odpočinkovými místy, stínem, vodou, květinami a občerstvením.

Čistá a bezpečná dětská hřiště, JM bez odpadků, bez znečištěných trávníků, čistota u stanic metra.

Opravíme náměstí a fontánu na Blankytu.

Klimatické změně navzdory – instalace solárních panelů na veřejných budovách, šetrné sekání trávy, hospodaření s vodou, moderní energetická opatření, dostupnost nádob na tříděný odpad.


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit