08.06.2023 • 08:11 • týden 23

fb.mpp• Praha konečně zveřejnila návrh svého nového územního plánu (MÚP či MPP). Plán by měl začít platit od r. 2023 a rozhodne o tom, kde zůstane zeleň a kde se bude stavět a jak vysoko na dalších min. 20 let. MPP přímo ovlivní budoucí ceny pozemků, domů i bytů. Plánuje se výrazné zahuštění zástavby v Praze, vč. Prahy 11 a nárůst obyvatel v Praze o 50 %!

V okolí stanic metra na JM mají vyrůst hnízda výškových budov až o 27 patrech. Nový systém regulace výstavby bude velmi vágní a pro-korupční - MPP totiž udává MAXIMÁLNĚ FLEXIBILNÍ možnou míru zastavění území a bude pouze na developerovi, co si prosadí v rámci územního řízení u stavebních úřadů. Ty jsou bohužel stále často pod vlivem samosprávy. Práva veřejnosti, vč. přímých sousedů ovlivňovat výstavbu budou minimální. Mnozí politici a investoři si již mnou ruce. Již se někteří nechali slyšet: „však si zvyknete“.

Nyní čeká Prahu několikaleté projednávání, při kterém budou moci občané, firmy či městské části k návrhu plánu podat své připomínky.

• Harmonogram společného jednání MPP

MPP.Harmonogram.spol.jednani

Připomínky lze podat písemně do podatelny Magistrátu, zaslat poštou (Odbor územního rozvoje, Magistrát hl.m. Prahy, Jugmannova 29/35, 110 00 Praha 1) a nebo elektronicky pomocí formuláře (od 11.6. bude > ZDE), pouze v termínu od 27.6.2018 do 26.7.2018!


• Slovo Ing. Musila k Metropolitnímu Plánu (MPP)

Teze zpracovatelů:

1) Praha je řídce zastavěna

2) MPP má zajistit aby v Praze mohlo bydlet 1 800 000 - 1 900 000 obyvatel. Tedy nárůst 500 000 - 600 000 osob. Vedle toho se zvýší úroveň bydlení tím, že na jednoho obyvatele bude připadat větší podlažní plocha.

3) Je-li to v souladu s MPP, nikdo nemůže bránit nové výstavbě

Zásadní je bod 2), který umožňuje zdůvodnit plánovaní nadměrné výstavby. V roce 1950 měla Praha 1 058 000 obyvatel, v 1974 to bylo 1 156 000 a v 2017 měla 1 290 000. Tedy za 70 let vzrostl počet obyvatel o 232 000 za 43 roků o 134 000 osob. Přitom demografové v naší republice předvídají spíše pokles obyvatel, který bude nahrazen migrací. V roce 2065 má být v nízké variantě počet obyvatel 9 053 624, ve střední 10 666 055, ve vysoké 12 391 684 a ve střední bez migrace jen 8 825 505 obyvatel. Lze se ptát jak tak velkém nárůstu počtu obyvatel se přišlo?

Počet obyvatel na Praze 11 v prosinci 2016 byl 77 522, současný územní plán předpokládá obydlenost na úrovni 85 590, zatímco MPP v roce 2050 na úrovni až 120 192 obyvatel. Jedná se o 55% nárůst vzhledem k současnému stavu. Na Praze 11 má díky “rozvoji lokalit” přibýt 42 670 obyvatel a 44 316 pracovních míst! Jedná se o nepřijatelné zahuštění naší městské části. Stávající technická a veřejná infrastruktura Jižního Města je již v současné době na hranicích své kapacity, v případě dopravy v klidu dokonce za hranicí potřebné kapacity.

K bodu 3): V Praze se stávajícím obyvatelům nelíbí nadměrná výstavba v jejím okolí. MPP spolu s úpravou zákonů, vyhlášek (hodnocení hluku, škodlivin, osvětlení) má dát větší svobodu developerům. MPP má zajistit, aby byly sladěny oprávněné nároky stávajících obyvatel s možností další výstavby, ale to nečiní. Podle naší ústavy je lid zdrojem veškeré moci. Ale při plánování a provádění výstavby to vypadá, že zdrojem moci jsou developeři, na ně navázaní politici a úředníci.

Úpravy ve prospěch developerů jsou podle mne srovnatelné se zákony o fotovoltaice (zaplatíme za elektřinu kvůli nim asi 1 000 miliard Kč navíc) a zákony o exekucích se kterými má problém asi 800 000 obyvatel republiky. Lze se ptát, koho naši zvolení zástupci zastupují?

Závěr:

1) Navrhovat MPP na přírůstek obyvatel Prahy v rozsahu maximálně 100 000 osob

2) MPP má zlepšovat prostředí a pohodu bydlení stávajících obyvatel a zajišťovat udržitelný rozvoj Prahy a to jeho návrh nečiní, ale bude ho významně zhoršovat

3) Žádat aby kandidáti do voleb prosazovali změnu MPP ve prospěch obyvatel Prahy

Ing. Jan Musil, Chodovský Spolek


ROKO.duch.planu• Důležité odkazy k MPP vč. návodu, jak podat připomínky, najdete níže...

• MPP na webu IPR > http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan

• Současný územní plán na webu IPR > http://www.iprpraha.cz/clanek/70/dokumenty-ke-stazeni, http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/

• Na webu HMP „Změna plánu“ můžete prohlížet současný plán, kvůli srovnání zastavitelnosti parků a jiné zeleně, odstranění ploch pro veřejnou vybavenost, atp. > https://zmenaplanu.cz/

• V obou aplikacích (http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan i https://zmenaplanu.cz/) lze vyhledávat mj. pomocí adresy. Návod na práci s aplikacemi najdete zde > https://zmenyprahy.cz/praha-dnes/uzemni-plan

• Návod na orientaci v MPP najdete zde > https://zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-se-v-metropolitnim-planu-orientovat

• Sledujte připomínky spolku Arnika (budou pravidelně doplňovány další témata) > https://zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-se-zapojit

Jak napsat připomínku k MPP?https://zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-napsat-a-podat-pripominku

• Vzorová připomínka pro lokalitu sídliště Horní Roztyly > https://www.zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-napsat-a-podat-pripominky/sidliste-horni-roztyly

• Vzorový formulář pro podání připomínky vč. adresy Magistrátu a dalších náležitostí > https://www.zmenyprahy.cz/novinky/stahnete-si-vzorovy-formular-pripominky-k-metropolitnimu-planu

• Jak to má vypadat: Připomínka k lokalitě 506 / Sídliště Ďáblice > https://zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-napsat-a-podat-pripominky/sidliste-dablice

• Internetový formulář pro podání připomínek bude zveřejněn od 11.6.2018 zde >  http://metropolitniplan.praha.eu/

• Připomínáme, že 14. 5. 2018 se koná seminář pro občany o MPP, který pořádá Arnika. Pozvánku najdete zde > https://zmenyprahy.cz/novinky/seminar-o-metropolitnim-planu

Mobilní infostánek k MPP bude v OC Chodov ve dnech 11. a 12.6.2018.

Připomínky MČ Praha 11 k MPP budou projednávány na veřejném jednání zastupitelstva Prahy 11 dne 21.6.2018 v Centru pohybové medicíny (Pyšelská)

Další zajímavé články k MÚP:

• Tiskovky Arniky > http://arnika.org/ipr-vyhrozuje-kritikum-metropolitniho-planu-arnika-zada-prazskou-radni-kolinskou-aby-zakrocila

• Metropolitní plán na webu MČ Praha 11 > https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/strategicke-a-uzemni-planovani/uzemni-plan/metropolitni-plan/

• Územní plán je závazný a soudně přezkoumatelný > http://ceskapozice.lidovky.cz/uzemni-plan-je-zavazny-a-soudne-prezkoumatelny-f5o-/forum.aspx?c=A180509_001443_pozice-forum_lube


• Tématem MPP se zabývalo 37. ZMČ Praha 11 dne 3.5.2018Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit