08.06.2023 • 07:15 • týden 23

Aktuální mapa záměrů výstavby > zde • Stavební záměry na Jižním Městě > zde • Klip ke stažení (MP4 / 230MB) > zde

V radničním periodiku Klíč se radnice starosty Mlejnského (do voleb 2014) nikdy příliš nechlubila, co občanům JM plánovala postavit před okny, proto Vás o výstavbě zde na webu i v Jihoměstských novinách informujeme o zástavbě na Jižním Městě my. HPP11 a spolupracujícím občanským sdružením se daří připomínkami, odvoláními a žalobami bránit mnoha naddimenzovaným záměrům, které radnice buď sama iniciovala, nebo jde developerům na ruku: Stavby nebyly v souladu s platným územním plánem, ten byl následně účelově změněn podle „míry staveb“, to s vyloučením projednání s veřejností.

• 1. Mrakodrap kanceláří na Litochlebském náměstí - obecní pozemky prodány r. 2010 pro stavbu mrakodrapu. Podali jsme žalobu na stavební povolení.

• 2. Nový Opatov - rozsáhlá zástavba kanceláří kolem metra Opatov - Obecní pozemky prodány r. 2010, pod cenou. Podáno trestní oznámení, však plánování masivní zástavby pokračuje a MČ „překvapivě“ souhlasí s navýšením kancelářských ploch až na 170.000m2 (cca 10tis.zaměstnanců).

• 3. Bytový dům ul. Stříbrského - MČ Praha 11 prodala pozemky v proluce mezi domy pro stavbu bytového domu. Jenže občané podali žalobu na územní rozhodnutí a Městský soud v Praze ho v r.2013 zrušil pro nezákonnost, může být inspirací jiným občanům JM v podobné situaci. 

• 4. Bytové kompexy Milíčovský háj - Nejvyšší správní soud projednává naši stížnost z důvodů ochrany kriticky a silně ohrožených živočichů, Skanska přesto téměř rok staví bez povolení v blízkosti zvláště chráněného území Milíčovský les a rybníky.

• 5. Háje - obytný soubor Výstavní „Tři věže“ - na okraji JM v těsné blízkosti a blízkosti chráněného území přírodní památky Milíčovský les a rybníky čtyři roky bráníme Háje před zahájením stavby, Central Group je stále na počátku projednání.

• 6. Háje - sportovní areál „Nad Přehradou“ - záměr komplexu budov bez venkovních sportovišť umisťovaný do přírodního parku Botič Milíčov již podruhé našimi připomínkami stažen. Záměr je v rozporu s vyhláškou přírodního parku.

• 7. Okolí metra Háje - místo rekonstrukce předložila radnice v září 2013 návrh na výškovou 15-ti patrovou kancelářskou budova + stovky bytů, bez řešení pochozí zóny.

• 8. Roztyly - rozsáhlá zástavba kolem metra Roztyly - zástavbu MHMP r. 2012 zamítl. Děkujeme občanům za podporu, čtyřleté úsilí zachování zeleně u Kunratického lesa mělo smysl. Aktuálně snaha o zástavbu „třešňovky“ pod Kolibou a stavba admin. centra u D1.

• 9. Obytný soubor "Na Výhledu" - představuje likvidaci občanské vybavenosti zeleně a parkoviště ul. Blatenská/ Hrdličkova (u MediCentra) na Roztylech r. 2011 prodána pro výstavbu bytových domů, obyvatelé chystají žalobu.

• 10. Bytový park Roztyly - obecní pozemky prodány r. 2008 za 2 450 Kč/m2. Radnice umožnila navýšit počet domů, pater i bytů. Důsledek: kácení zeleně a výstavba protihlukové stěny 4 m vysoké na valu. Podali jsme žalobu k Městskému soudu v Praze.

• 11. Administrativní budova "U Kunratického lesa" na Chodově

• 12. Mrakodrapy “Prague Eye Towers” Chodov - PPF Group protlačuje výstavbu dvou třicetipodlažních mrakodrapů (128m a 139m) na Chodově. Stavba podle územního plánu zasahuje do nezastavitelné plochy izolační zelně.

• 13. OD Globus ul. Türkova - ve fázi přípravy. Investor hodlá vykácet rozlehlý sad.

• 14. Bytový dům Prašná - MČ chystá likvidaci parkoviště ul. Hněvkovského pro výstavbu byt. Domu - likvidace občanské vybavenosti.

• 15. ul. Benkova, Podjavorinské, Hviezdoslavova, Gregorova, Nešporova - výstavby bytových nebo garážových domů - likvidace občanské vybavenosti.

Věnujeme stovky hodin svého volného času proti rozprodeji obecních pozemků, zastavování parkovišť a zelených ploch, které podporuje radnice Prahy 11. Děláme to kvůli sobě, protože tu bydlíme - děláme to kvůli Vám, protože tu bydlíte s námi.

RNDr. Kateřina Zelenková a zastupitelé za HPP 11

oddelicka

Související:

• Stavební záměry na Jižním Městě 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit