Články

• Rozprodej obecního majetku na Praze 11

• Vážení spoluobčané na Jižním Městě. Asi jste většinou zaznamenali, že ať již u nás na Jižním Městě, tak i jinde v Praze, proběhl a dále probíhá díky magistrátu a vedení městských částí rozprodej většiny městského majetku - movitého i nemovitého. Co se prodeje pozemků týče, město přichází o možnost podstatně ovlivňovat novou výstavbu na těchto prodaných pozemcích. (...)

Co se prodeje pozemků týče, město přichází o možnost podstatně ovlivňovat novou výstavbu na těchto prodaných pozemcích. Zároveň v hl. městě Praze nenápadně probíhá úprava územního plánu směrem k navyšování koeficientů zastavěnosti v jednotlivých  místech. Důležitou roli při posuzování staveb přicházejících stavebníků hrají stavební úřady, které však pod tlakem developerů a vedení městských úřadů vydávají desítky výjimek a povolují stavby, které neodpovídají původně schváleným urbanistickým zásadám pro daný celek. Výsledky tohoto procesu jsou někdy až depresivní.

U nás na Jižním Městě se v současné době řeší výšková administrativní budova u Litochlebského náměstí, nový výškový bytový dům v ul. tříbrského a další stavby na místech parku či zeleně, které by nám velmi zhoršily náš životní prostor. Je potřeba, aby dostavba Jižního Města byla provedena "s citem".

Dojem z  této situace by však neměl být tak depresivní, existuje totiž stále naděje pro obyvatele, že mohou výstavbu ve svém okolí ovlivňovat. Řada občanských uskupení dosáhla úspěchu při snaze změnit podobu uvažované stavby v jejich okolí či jí zabránit. Podmínkou však bylo, že se obyvatelé aktivně účastnili í debaty o daných záměrech a o průběhu územního a stavebního řízení.

Chtěli bychom vás oslovit a ujistit vás, že každý z vás může svýma schopnostmi (radou, informacemi, účastí na jednáních, atd.) přispět ku prospěchu dobré věci. Každý má svou nezastupitelnou roli v procesu uskutečnění dobrého díla. Lidé í rádi nechávají  věci tak jak jsou a v ústraní kritizují. Ale naše povinnost vůči všem a našim dětem je odhalovat ve světě to, co je dobré a co je zlé a přispět tak k obrodě celé společnosti, v daném případě ke zlepšení našeho společného veřejného prostoru. Musíme v sobě oživit naději, že není vše marné.

Když bojujeme, máme naději, že se věci pohnou k lepšímu, ale když to vzdáme, je jisté, že to dopadne tak, jak nechceme. Rozlučme se s pasivitou, buďme jako menšina, která je ale nabita dynamikou a energií, která má sílu. Buďme jako kvas, který prokvasí celou společnost, zatím lespoň na Jižním Městě. Ten, kdo se stará pouze o sebe, "parazituje" na ostatních, kteří pracují pro společné dobro.

Vyzýváme vás proto, abyste sledovali dění a účastnili se akcí, kde se řeší důležité věci a problémy, které nás trápí. Nenechte nás v tom samotné, je potřeba, abyste byli vidět a slyšet.

Za HPP 11, Ing. Irena Řivnáčová

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist