Kauzy Horních Roztyl
mapa ; web

oddelicka

Obytný soubor Na Výhledu (ulice Blatenská / Hrdličkova) ; vizualizace ; EIA 836

Horni.Roztyly.vystavba.mapa• Na jaře 2010 bylo v tichosti připraveno výběrové řízení na odprodej pozemků na Roztylech. Jedním z pozemků je jediné veřejné parkoviště, které bylo vybudováno pro domy postavené na konci 80. let 20. stol. východně od ulice Ryšavého. Dalším pozemkem je zelená plocha, která leží mezi ulicí Ryšavého a veřejným parkovištěm. Tato plocha byla původně určena k zástavbě, měly na ní vzniknout do země částečně zapuštěné garáže s travnatými střechami. Garáže měly být součástí občanské vybavenosti postavených domů, tak jako bylo součástí stavby vybudované parkoviště. Třetím pozemkem je místní komunikace, která odděluje zelenou plochu od parkoviště. Jak je zvykem radnice na Praze 11, místní obyvatelé nebyli o ničem informováni. (Zákonu bylo učiněno zadost: záměr byl správnou dobu zveřejněn na úřední desce, pozemky byly označeny čísly parcel.)

• Investiční záměr obsahuje 4 bytové domy s cca 261 byty, 2 domy na „zelené ploše“, 2 na současném parkovišti, domy až 9-ti podlažní, v domech na „zelené ploše“ podzemní garáže se 471 stáním, z toho 167 jako náhrada za zrušené parkoviště. Smluvní pokuta při nedodržení investičního záměru činí směšných 5 600 000,- Kč. Může nás napadnout, kolik bytů to představuje -jeden nebo dva? Pozemky komplexu Na Výhledu byly prodány MČ Praha 11 v roce 2010. Prodej všech pozemků byl odhlasován na 34. zasedání ZMČ P11 23.6.2010 za celkovou cenu 50 638 800,-Kč a smlouva o prodeji podepsána: 1.9.2010. Zelená plocha je vedena jako rozvojová a byl jí přiřazen koeficient míry využití území D. Vzápětí po prodeji firma SELEQUNE s. r. o. zažádala o navýšení koeficientu na G (aby mohla stavět větší a mohutnější domy, než povoloval územní plán). Radnice samozřejmě vyhověla, firma získala i požehnání URM, a tak 7.7.2011 ke zvýšení koeficientu došlo úpravou územního plánu.

• V listopadu 2012 zaslala 3 občanská sdružení a 53 občanů připomínky do zjišťovacího řízení EIA k záměru Obytný soubor Na Výhledu (PHA836). I díky tomuto počtu připomínek bude projekt posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., tj. podrobněji vč. odborného nezávislého posudku. Je to vzkaz fy SELEQUNE, s. r. o., že realizace stavby, kterou si obyvatelé v dotčeném území vůbec nepřejí, nebude tak jednoduchá. O.s. Developer, firma SELEQUNE s. r. o., je 100 % vlastněna firmou Na Výhledu a. s. SELEQUNE s. r. o. byla založena 2. 11. 2009, necelého půl roku před vyhlášením prodeje, do 19. 7. 2010 3x změnila majitele. Ochrana Roztyl děkuje všem občanům, kteří svým vyjádřením pomohli.

• V říjnovém vydání Jihoměstských novin jsme ohledně bytového souboru Na Výhledu konstatovali: investor zatím (září 2012) nevyvíjí žádné aktivity a své nově nabyté pozemky nechává bez údržby zarůst ladem. Ve velmi krátkém čase po vydání říjnového čísla Jihoměstských novin nabrala situace kolem projektu rychlý spád. V listopadu 2012 podal investor záměr Obytný soubor Na Výhledu (PHA836) do zjišťovacího řízení EIA. Připomínky k záměru zaslali mimo dotčených orgánů státní správypovinných organizaci 3 občanská sdružení a 53 občanů. Zřejmě i díky tomuto počtu připomínek závěr zjišťovacího řízení ze 8.1.2013 zní: bude projekt Obytný soubor Na Výhledu bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., tj. podrobněji posuzován v rámci veřejně projednané dokumentace EIA oponované nezávislým odborným posudkem. Občanské sdružení Ochrana Roztyl děkuje všem občanům, kteří svým postojem pomohli, k tomuto výsledku. Je to sice zatím nepatrný úspěch, ale investor musí nyní připravit finančně a časově náročnou dokumentaci, ke které se doufejme po jejím zveřejnění vyjádří zase velké množství lidí. Je to též vzkaz fy SELEQUNE, s. r. o., A investor snad pochopí, že realizace tohoto záměru, který si obyvatelé v dotčeném území vůbec nepřejí, nebude tak jednoduchá, jak plánovala.

oddelicka

Bytový park Roztyly - obnovené územní řízení

Horni.Roztyly.vystavba

• Bytový park Roztyly při ul. Ryšavého u metra Roztyly je dalším záměrem bytové výstavby na zelené ploše. Pozemek prošel od prodeje masivním kácením a likvidací zeleně. Stavět se má celkem 12 bytových domů o výšce 6 pater s celkem X byty. Tyto obecní pozemky byly prodány MČ Praha 11 v roce 2008.

7.2.2013 proběhlo ústní projednání v obnoveném územním řízení na výstavbu 1. etapy 4 domů z projektu Bytový park Roztyly (4 šestipatrové domy) při ul. Ryšavého. K projednání územního řízení zaslali své připomínky jak obyvatelé okolních nízkopodlažních řadových v rodinných domků, vedle kterých mají být nové mnohem vyšší domy postaveny, a takétak občanská sdružení Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl, které kauzu sledují již od „rekultivace území“ masivním kácením na jaře 2010.

Lukrativní pozemky v blízkosti metra Roztyly, na kterých byl původně plánován dům pro seniory, prodala Praha 11 (pod vedením Mlejnského) v roce 2008 za symbolickou cenu 2450 Kč/m2 firmě Alborg-Development a.s. Poté Městská část umožnila developerovi tzv. úpravou územního plánu navýšení koeficientů zastavitelnosti daných pozemků (z C na F), resp. maximalizovat jeho zisk z prodeje většího množství postavených bytů. Po schválení kontroverzní úpravy ÚP, ze které je zcela vyloučena účast veřejnosti, došlo navíc v dubnu 2010 k tzv. „modifikaci územního plánu“, která není vůbec definována stavebním zákonem. Konzultacemi na Odboru územního plánu MHMP jsme zjistili, že za modifikaci ÚP se považuje nepatrná a nevýznamná změna v dokumentaci projektu. O tom však v našem případě nemůže být řeč, neboť výsledný počet bytů se díky modifikaci zvýšil více jak 1,6x a zeleň na rostlém terénu ubyla na méně než 1/3 původní plochy. Z projektu navíc zcela vypadl plán výstavby mateřské školy. V současné době developer usiluje o změnu územního plánu a možnost výstavby bytů na zbývajících pozemcích v lokalitě.

• Jsme zvědavi, jak stavební úřad MČ Prahy 11 s tímto (možná dobře zaplaceným) pochybením úředníků pražského Magistrátu naloží. Jeho rozhodnutí o územním řízení lze očekávat během letošního jara. Veškeré námitky o.s. Ochrana Roztyl k umístění stavby Bytový park Roztyly lze nalézt na našem webu (odkaz pod článkem).

oddelicka

Parkovací dům Unimex na Roztylech

• Firma UNIMEX GROUP, a. s., která usiluje o změnu územního plánu Z 1147/06 umožňující výstavbu výškové budovy v těsném sousedství stanice metra Roztyly, chce v současné době postavit parkovací dům mezi objekty T-Mobilu a OBI v Tomíčkově ulici. Projednání projektu se objevuje v programu Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11 již od podzimu 2012. Vzhledem k tomu, že jednání výboru jsou velmi často rušena, protože není usnášeníschopný, či jsou přednostně projednávány záměry zcela mimo program jednání, výbor se doposud (konec února) projektem nezabýval.

oddelicka

2013.04.04.kamion.KloknerovaKamiony v ulici Kloknerova

• Přes opakovaný apel místních obyvatel jezdí ulicí Kloknerova na Roztylech kamióny a těžká doprava, a to ve dne i v noci. Ulice Kloknerova se stala průmyslovou spojkou uprostřed sídliště. Smí jezdit kamióny do sídliště kolem mateřských školek a domu s pečovatelskou službou, když máme na JM zákazy vjezdu „nad 3,5 tuny“? Oddělení dopravy a silniční správní úřad MČ Praha 11 situaci pouze nečinně přihlíží.

oddelicka

Mrakodrapy Prague Eye Towers na Chodově ; článek ; obrázky

• Věže P.E.T. mají měřit 139 m a 128 m a zaměstnávat zhruba 5000 osob. 32 a 29 nadzemních podlaží je doplněno pěti podzemními podlažími s mohutnými garážemi. Mrakodrapy mají stát v severní části Horních Roztyl v místě současné modré budovy České pojišťovny, a to v rozsáhlém obytném území, kde dosud máme max. 6-patrové budovy. Investorem je PPF.

pet

Prague Eye Towers (P.E.T.) na našem sídlišti - úřady jdou zatím Kellnerovu PPF na ruku. Málokdo z ulic Kloknerova, Babákova, Blatenská a dalších obyvatel, kteří chodí ráno na metro Chodov přes lávku kolem modré budovy České pojišťovny, to oficiálně ví – na jejím místě se opravdu plánuje stavět. A ne jen tak ledajaký domeček – hned dva nejvyšší mrakodrapy v ČR. U sídliště, mrakodrapy?! To není možné. Ale je. Bohužel, stavba to má být tak veliká, že zasáhne do života nejen obyvatel Horních Roztyl a JM, ale i tak vysoká, že, s trochou nadsázky, z mrakodrapů bude vidět do ložnic na druhém konci Prahy.

Komunistické paneláky nedosáhnou mrakodrapům ani po kotníky. Věže P.E.T. mají měřit 138,8 m a 127,8 m a zaměstnávat zhruba 5000 osob. 32 a 29 nadzemních podlaží je doplněno pěti podzemními podlažími s mohutnými garážemi. Mrakodrapy mají stát v sídlišti Horní Roztyly, rozsáhlém obytném území, kde dosud máme max. 6-patrové budovy.

„Za námi je 110 miliard korun, co s tím vaším protestem asi naděláte?!“, sdělil nám jinými slovy vyslanec investora PPF (informační schůzky se za JM zůčastnili zástupce Hnutí pro Prahu 11, o.s. Chodov, o.s. Zelené Roztyly, za investora PPF prostředník p. Zeman dne 13.3.2013 od 17h). „Prostředník“ investora (ten pán velmi dbal na to, abychom jej takto označovali) nám sdělil, že PPF disponuje 60% všech potřebných povolení a udělá vše pro to, aby záměr stavby mrakodrapů zrealizoval. Sumasumárum, protestovat si lidi můžete, ovšem před Kellnerovými miliardamy skáčou úřední povolovací razítka na dokumenty sama.

Ježkovy pražské voči a územní plán jako cár papíru! Podívejte se na fakta, jež pochybná úřední povolení postupně v případě P.E.T. překonávají : a) Nesoulad umístění záměru s platným územním plánem SÚ hl.m. Prahy, umístění do plochy izolační zeleně, funkční plocha pozemků je nyní SV – všeobecně smíšené, stabilizované území se zvýšenou ochranou zeleně b) Dosud max. 6-ti podlažní okolní zástavba, c) Možnost stavět pouze na povolení tzv. „výjimečně přípustné stavby“ pro čistě administrativní využití, d) Na sousedním pozemku stavby se nachází vodojem užívaný velkou části Jižního Města. e) Zhodnocení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) nebylo objektivní, dokonce by se dalo označit za zmanipulované. Všichni víme i bez čísel, že u dálnice D1 se nedá dýchat, doprava na sídlišti houstne a metro se přetěžuje. Máme přeci jistotu, kde se stavět smí a kde nesmí - územní plán - ten je ale (a děje se tak bohužel v celé Praze) cárem papíru, deformovaným radnicemi podle potřeby zájemců o stavební záměr.

Komu slouží úřady a jak vedle mrakodrapů žít? V blízkosti plánované stavby jsou dvě mateřské školy, dům s pečovatelskou službou Blatenská, malá hřiště, trocha zeleně, panelákové sídliště, ulicí Kloknerova již nyní jezdí kamióny. Mrakodrapy Prague Eye Towers mají stát v místě, jež nebylo a není žádnou všeobecně uvažovanou plochou pro mrakodrapové centrum jako je tomu v jiných velkoměstech Evropy. V případě P.E.T. jsme hluboko v hustě obydleném Jižním Městě. Na metru trasy C se plánují další administrativně-obchodní komplexy (Nový Opatov apod.) s podobně zatěžujícími následky. Také věže P.E.T. mají být čistě administrativního charakteru, stavba a provoz mrakodrapů uštědří pouze další ránu již nijak zvlášť zdravému životu v celé jihovýchodní Praze.

Četli jste o P.E.T. v Klíči? Ptáme se, byli jste obyvatelé Horních Roztyl s projektem P.E.T. investorem nebo svou radnicí seznámeni? Četli jste někdo v Klíči, že se můžeme těšit na dva nejvyšší mrakodrapy v ČR? Od čeho máme orgány samosprávy a státní správy (odbory ochrany přírody, ochrany ovzduší, územního rozvoje, hygieny a stavební úřad), jež mají podobné libovůle v dikci zákona usměrňovat?

• Vizualizace > video

Bez úředních razítek by to nešlo. Učebnicovým příkladem bezohledného stylu „za námi jsou miliardy“ budiž mrakodrapy Prague Eye Towers. Komu tedy pánové a dámy na radnici Prahy 11/ MHMP sloužíte? Miliardám nebo obyvatelům JM? A starosta D.Mlejnský se už jistě těší na slavnostní fotku v Klíči, jak klepe s panem Kellnerem na základní mega-kámen mrakodrapů P.E.T. A my ostatní to můžeme sledovat přímo z okna obýváku.

Ochrana Roztyl, o. s. > web
o. s. Zelené Roztyly > web

oddelicka

Velké Roztyly

• Dne 20.9.2012 byl záměr změny ÚP CVZ Velké Roztyly Zastupitelstvem Magistrátu hl.m. Prahy zamítnut. Změna ÚP SÚ HMP č. Z2722/00 byla navržena MČ Praha 11 v roce 2008 v rámci „Celoměstsky významných změn“ s názvem Velké Roztyly. Momentálně nevíme o dalších aktivitách v bývalém území záměru Velkých Roztyl (tedy kromě záměrů Roztyly Garden – Interlov – investor Passerinvest Group a záměru výstavby administrativního komplexu fmy Unimex (č. 1147/06) u metra Roztyly.

Geneze Z2722/00 Velké Roztyly:

 • 31.10.2007 > Podněty na změny ÚP - Rada MČ Praha 11 souhlasí se zásadami nové základní koncepce rozvoje území v lokalitě Roztyly / usnesení RMČ 0915/27/R/2007/ (příloha č.1)
 • 5.12.2007 > Usnesení RMČ1141/31/R/2007. Přílohou tohoto usnesení je „Dohoda o porozumění a spolupráci“ mezi MČ Praha 11 a fy PASSERINVEST GROUP a.s. (příloha č.2)
 • duben 2008 > Vypracována studie Velké Roztyly, která počítá s maximalistickým využitím území k zástavbě. Studii vypracoval stejný arch.ateliér jako přílohu Dohody o porozumění a spolupráci.
 • 30.4.2008 > Rada MČ souhlasí s podněty k novému územnímu plánu podle uvedené studie  (usnesení RMČ 0331/10/R/2008)
 • Příloha návrhu zadání změny Z2722/00 (příloha č.3)
 • 4.9.2009 > založeno o.s. Zelené Roztyly s podporou stovek místních obyvatel za účelem ochrany území kolem metra Roztyly (příloha č. 11, Stanovy o.s. ZR)
 • 22.9.2009 > Souhlas Zastupitelstva MHMP s pořízením změny č.Z2722/00 Velké Roztyly + Námitka o.s. Zelené Roztyly se změnou Z2722/00 jako zástupce veřejnosti
 • 1.2.2010 > Právní stanovisko Transparency International - Česká republika, o.p.s. („TIC“) k Dohodě o porozumění a spolupráci (příloha č.4)
 • červenec 2010 > Vypracováno MHMP vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj (záporné stanovisko) a SEA, která změnu doporučuje k realizaci pouze za přijetí zmírňujících opatření.
 • červenec 2010 > Vypracováno MHMP Odůvodnění návrhu změny (zohledněny závěry vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj a SEA), ze kterého vyplývá, že záměr Z2722/00 „z hlediska vyhodnocení souhrnného dopadu (spolupůsobení) na pilíře udržitelného rozvoje se jeví návrh změny Z 2722/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy jako záporný (nedoporučen k realizaci).” (příloha č.5)
 • 14.10.2010 > Společné jednání dotčených orgánů k Z2722/00 – rozhodnuto, že z návrhu změny bude vyjmuto území západně od ulice Ryšavého (území parku a zahrad), bylo ale vypuštěno zachování plochy zeleně (PP) nad tubusem metra v území mezi ulicemi Ryšavého a Komárkova. V dalších měsících (říjen 2010-červen 2011) docházelo k dalším úpravám návrhu změny.
 • 15.11.2010 > MČ Praha 11 v usnesení Rady č. 1044/27/R/2010 požaduje, aby návrh změny byl přepracován podle podmínek uvedených v bodě 8 textové části odůvodnění změny - 8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Tuto připomínku považuje městská část Praha 11 za zásadní“ (příloha č.6) Změna ovšem nebyla přepracována podle závěrů Vyhodnocení vlivů udržitelný rozvoj území a MČ Praha 11 nejenže nevznesla námitku, resp. požadavek na přepracování, ale ještě požádala o zvýšení intenzity zástavby!
 • 17.6.2011 > Vydán přepracovaný návrh změny Z2722/00
 • 2.8.2011 > Námitka o.s. Zelené Roztyly se změnou Z2722/00 k veřejnému projednání jako zástupce veřejnosti (příloha č.7)
 • 3.8.2011 > Veřejné projednání CVZ Velké Roztyly
 • 21.9.2011 > Vypracován posudek na technický stav okolní zástavby vlivem budoucí výstavby areálu „Bytový park Roztyly“, území je součástí změny č.Z2722/00 (příloha č.8)
 • 2009-2011 > Trvalý nesouhlas občanů s procesem změny ÚP CVZ Velké Roztyly (petice, veřejná setkání, návrhy revokačních usnesení na Zastupitelstvu MČ Praha 11, poukazování na přírodní (příloha č.9) i rekreační bohatství území, osobní i písemné námitky obyvatel a o.s. ZR). Trvající stanovisko MČ Praha 11 o nutnosti změny ÚP Velké Roztyly.
 • Schvalování této změny ÚP probíhalo v rámci Prahy 11 pouze na úrovni Rady MČ a na základě dohody s investorem Passerinvest (viz. Dohoda o porozumění a spolupráci). Jedná se o změnu na rozloze 36 hektarů kolem metra Roztyly na Praze 11. S rozsáhlou a radikální změnou územního plánu za účelem výstavby rozsáhlého administrativního komplexu u Kunratického lesa nesouhlasí místní obyvatelé, změna probíhá bez fáze konceptu a za trvalé podpory navrhovatele (MČ Praha 11).

oddelicka

Relevantní linky / soubory

• Špinavé peníze odkloněné Ivem Rittigem z Pražského dopravního podniku se praly i u známého developera z Roztyl: Alborgu-Development, který zde realizuje projekt Bytový park Roztyly alias Letokruhy > článek

• Odsuzujeme likvidaci dřevin v rámci záměru Bytového paru Roztyly (web MČ P11) > zde

• Roztyly: Soud nám dal za pravdu!

• Roztyly - velké nebo zelené?

• Areál Interlovu představuje území severozápadně od stanice metra Roztyly > zde

• Bytový dům Gregorova > zde

• U stanice metra Roztyly má vyrůst nový polyfunkční objekt a park

2015.06.06. • Zázrak na Roztylech: Soud zastavil Alborgu stavební práce

 

• Tendenci zastavovat Roztyly dokumentuje pořad České televize Nedej se:

 2010.09.01. • Nedej se: Velké Roztyly (1/3) | Česká televize

Nedej.se.Velke.Roztyly

 

2010.12.22. • Nedej se: Projekt Velké Roztyly (Passerinvest vrací úder | 2/3) | Česká televize

Nedej.se.Projekt.Velke.Roztyly

 

2011.01.16. • Nedej se: Rozprodávání životního prostředí na Jižním Městě (3/3) | Česká televize

Nedej.se.Rozprodavani.zp.na.JM

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist