Hromadné garáže Nešporova
mapa ; katastr ; video ; foto ; prezentace

Zdarma využívané parkoviště na parcele 648/1 mělo býti zrušeno, prodáno, zastavěno a nahrazeno HG pro 1350 aut. Projekt měl býti (společně s HG Brandlova) prvním svého druhu na JM. Drahý megalomanský a především zbytečný projekt měl uniknout pozornosti občanů, což se nestalo.

oddelicka

Dne 10.5.2012 se uskutečnilo jednání zástupců SVJ z lokality Plickova / Nešporova kvůli záměru výstavby hromadných garáží v uvedené lokalitě. Obyvatelé se opakovaně obraceli na úřad Městské části s žádostí o informace, ale pokaždé byli odmítnuti. Ze studie „KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11“, aktualizace 2009 a 2011, však vyplývá, že záměr výstavby hromadných garáží pod názvem 9.3 P – 3: HG Nešporova – UO 503 je považován vedením radnice za perspektivní a má značnou politickou podporu. Přítomní konstatovali, že stavba by měla významný dopad na životní prostředí a bez vazby na stávající obyvatele by zásadně zhoršila parkovací možnosti v uvedené lokalitě a vedla by ke zhoršení kvality bydlení. Obyvatelé se rozhodli obrátit se na zastupitele s žádostí o zastavení záměru. Zástupci SVJ navíc vyjádřili značné znepokojení nad tím, že o připravovaném záměru nebylo možno zjistit žádné podrobnosti ani z časopisu Klíč či webových stránek Městské části Praha 11. Pokud budou záměry výstavby vznikat v utajení, bez zapojení obyvatel, není možné očekávat jejich podporu. Anonymní ankety přímé jednání s obyvateli nenahradí.

Ing. Radka Soukupová, zastupitelka za Hnutí pro Prahu 11


hg.nesporova.1• Z pohledu občana

Již dříve probleskovaly informace o chystané HG v naší lokaci Plickova / Nešporova, ale jelikož nikdo z místních obyvatel neměl o projektu konkrétní informace a navíc dlouho se nic nedělo, domnívali jsme se, že projekt je neaktuální - přeci: kdyby něco hrozilo, radnice za námi přijde a zahájí diskuzi... jak jsme byli naivní.

O to více překvapilo, když nás v květnu 2012 společně oslovili zástupci občanského sdružení Javor a zastupitelé HPP11, zda tušíme co se u nás chystá... samozřejmě jsme netušili nic, ač Klíč studujeme pozorně. Setkání se zastupiteli HPP11 přineslo zneklidňující informace: studie HG je hotova, přilehlé parkoviště má býti prodáno a pravděpodobně zastavěno sociálními byty. Představa, že nyní (zaplaťbůh) otevřený blok Plickova / Nešporova se uzavře do betonového ghetta, a že tam kde nyní pozorujeme hostivařský areál, budeme hledět do obrovské krabice -ke všemu skrz dva další baráky soc. bytů-, okamžitě vyvedla občany z dosavadního poklidného dřímání.

hg.nesporova.2Tehdy zástupci občanů vyrazili na radnici pro informace a po opakovaném naléhání se jim konečně podařilo získat vizualizaci díla, jež bylo profesionálně zpracováno a působilo dojmem velmi drahé zakázky. Nešlo si nepoložit otázku: jak to, že se garáže neplánují, když zde leží hotová studie? Tehdy lidem došlo, že radnice to s HG myslí smrtelně vážně. Detaily studie prozrazovaly vše: kapacitu vozidel, topologii budovy, rozměry, inženýrské sítě... dost informací k tomu, aby si občané uvědomili, zda projekt chtějí či nechtějí.

Kuriozitka: studie jaksi nepočítá s odprodejem parcely parkoviště soukromníkovi a tudíž si mohl architekt dovolit navrhnout blízké dětské hřiště. Scéna tak na občany působí poněkud chlácholivě a snaží se jim říci: nebude to tak hrozné, jak si myslíte - vaše děti si místo vedle garáže oblíbí a smrad z otevřeného parkingu jim brzy vadit přestane. Jenomže developer chce vydělávat a ne stavět dětská hřiště, proto vidina hřiště je irelevantní.

Jelikož i přes seriózně uchystanou studii nadále z úst všech dotazovaných úředníků znělo uklidňování, že HG není aktuální, vyžádala si situace preventivní řešení: okamžitě vyrobit petice a podat je jako projev nesouhlasu občanů s výstavbou HG. Tehdy se výrazně připomnělo jedno z hlavních pravidel radniční rétoriky: kdo mlčí, ten souhlasí. Tento systém je na JM dodnes všeobecně uplatňován při schvalování projektů a velkou měrou se v něm počítá s neinformovaností občana, neboť kdo neví, ten neprotestuje, a ten ani nepřekáží - takový občan je snem radnice. Nelze se divit, že starosta celkem bez obav v Klíči č.5 pronesl větu, která ho později musela mrzet > odkaz - neboť občané se na jeho slova odvolávali.

• Občané lokace Plickova / Nešporova nesouhlasí s výstavbou HG, doloženo cca 500 podpisy občanů > zde

• Občané lokace Plickova / Nešporova žádají starostu o zastavení výstavby HG > zde

• Občané ulice Nešporova žádali o totéž již v roce 2011 > zde

• Starosta odpovídá > zde a zde 


hg.nesporova.3Nyní radnice slibuje setkání s odborníky

Čili věci se hnuly kupředu a radnice buď skutečně chce s občany lokace zahájit dialog, nebo jen symbolicky svolává setkání, kde lidem sdělí, že protestujících je menšina a že většina (tj. zbytek sídliště, které oni zastupují) si garáže přeje, čímž je d-e-m-o-k-r-a-t-i-c-k-y schválí a nespokojence pošle plakat domů.

A teď si svých pár vět slávy musí užít nesťastník pan Burda, manager pro kontakt s SVJ / BD na JM. Tento člověk svými činy výrazně pomáhal budovat nedůvěru v radnici. Nejen, že měl nepořádek v kontaktech na členy výborů SVJ, opakovaně volával komu neměl a nevolal komu volat měl, ale jeho zlatým hřebem bylo ohlášení mítinkové akce ReNewTown do kostelíka na Hájích, kde hodlal lidem prezentovat jakousi vizi nového Jižího Města. Občany lokace P / N zajímalo jediné: je toto ono avizované setkání ohledně HG, slíbené panem starostou? Pan Burda se dušoval, že... "i tomuto zajímavému tématu se jistě dostaneme", ovšem občané trvali na veřejném projednání problému - důvod je jasný: s čím menšími skupinkami občanů radnice jedná, tím lépe je zpracovává na svou stranu, a velkých veřejných setkání se radnice obává. V případě obdobné výstavby v nedaleké ul. Podjavorinské byli dokonce pozváni jen dva / tři lidé, aby čelili pozvaným (zaplaceným) odborníkům a jejich stanovisko poté předali jednotlivým občanům lokace, tj. aby jim vysvětlili, že výstavba je opodstatněná. Pak se komunikace s p. Burdou přerušila, neboť vyšlo najevo, že toto setkání nemá s garážemi nic společného. Za takřka tragický Burdův čin mnozí považují jeho neschopnost obeslat dříve pozvané občany a sdělit jim, že se akce nekoná. Pan Burda k potěše mnohých ve funkci skončil a slehla se po něm zem, záhy radnice konečně sděluje termín "té správné schůzky": 17.9.2012 v ul. Křejpského 1502/8. Ovšem týden předtím se na portálu Cenia objevuje novinka: zadání studia EIA > zde ; Zveřejnění o obdržení záměru > zde

hg.nesporova.4Proč radnice zadala studii EIA, když o HG dosud s občany nejednala? Prý se jedná o běžný postup, ovšem spoustě občanů toto normální nepřijde - proč radnice vyhazuje peníze za nákladné studie / za zadání EIA, když nemá potvrzeno, že lidé projekt chtějí? Přeci jde o vůli lidu, ne o zájem radních, tak? Nyní si stovky rezidentů výstavbu nepřejí, zatímco radnice ma kšefty již nasmlouvány! Všem je jasné, že nyní MČ nebude chtít ustoupit a garáže bude prosazovat velmi urputně. Setkání zástupců občanů se zástupci radnice proběhlo dne 17.9.2012. Účast byla hojná na obou stranách barikády, hned zpočátku vyplynul podstatný konflikt: radnice chce občanům prezentovat projekt HG v přesvědčení, že ho neznají, tudíž je absurdní, aby ho odmítali, když vlastně nevědí oč jde. Avšak nutno zdůraznit, proč se tu všichni sešli: lidé zjistili, co se chystá a nesouhlasí s tím. Svépomocí si opatřili kopii stejné studie, kterou tu radní nabízí k prezentaci, zhrozili se nad gigantičností stavby, a přišli říci: tohle před okny nechceme! Avšak radní je nehodlali akceptovat.

Jednání se účastnili i zastupitelé HPP11. Ing. Kos předkládal jeden pádný argument za druhým a přítomným občanům mluvil z duše: proč děláte něco, co si občané nepřejí? Ač nezazněla, je odpověď radních jasná: co si přejí občané, to nám nenese peníze. Neboť občané na JM chějí žít, zatímco radní stavět a žít jinde. Očividnou nelibost radních způsobil i příjezd štábu pořadu Nedej se z České televize, díky kterému mohl vzniknout níže uvedený záznam. Ač se nejedná o ucelený kus, dusná atmosféra je z něj patrná. Finální pořad Nedej se k dispozici > zde

Jelikož se předpokládalo, že setkání může vyznít do ztracena, bylo příhodné předat zástupcům radnice stanovisko občanů - prohlášení, jež přijal p. Meixner, a na které reagoval příslibem jeho předložení Radě MČP11, které je členem, k dispozici > zde

Následnou dokumentací radnice oznamuje ukončení procesu výstavby HG Nešporova > Usnesení 0930/22/R/2012 > zde | Dopis starosty Mlejnského členovi SVJ o přijetí usnesení 0930/22/R/2012 > zde

Třebaže občané obdrželi informaci o ustoupení od výstavby HG, neponechali nic náhodě a dokončili připomínkování procesu EIA, sešly se laické i odborné texty, všechny byly doručeny na OŽP MHMP, sídlící v ul. Jungmannově 35/29.

• Připomínky zástupců SVJ, Plickova > zde | • Připomínky občanů SVJ 235, Plickova 567-568 > zde | • Připomínky občanů Nešporova, SVJ 238 / 239 > zde a další... viz. "Závěr zjišťovacího řízení" níže

Čas plynul a proces EIA spolu s ním. Dotaz: proč stále běží EIA na HG Nešporova, ikdyž HG byly ukončeny, začaly budit pochybnosti občanů, zda radnice od garáží skutečně odstoupila. Odpověď starosty > zde

Leden 2013: HG Nešporova opět ožívají!

• Závěr zjišťovacího řízení > zde | • RMČ P11 žádá o změnu územního plánu (!!!) > zde | • Občané se ptají proč? > zde | • Starosta (po 40 dnech!) odpovídá > zde

Tedy HG nebudou... Ale kdo radnici pana Mlejnského věří? Dokumentace bude uchystána, stačí požádat o změnu územního plánu a začít stavět. Dopadlo to jak pravil pan starosta: pokud si lidé výstavbu nepřejí, pak se stavět nebude. Ovšem jakým způsobem to občané museli sdělit? Křičeli, řvali, zaházeli podatelnu peticemi, 1000x volali NECHCEME! Až konečně radním došlo, že občané skutečně nechtějí. Populisticky to vyšlo náramně - starosta pravil, lidé se vyjádřili, a stavět se nebude - starosta přeci drží slovo. Po HG přichází další neveřejné projekty: výstavba soc. bytů Benkova, Podjavorinské, DPS Hviezdoslavova... jakpak to bude tam, také bude stačit 1000x řící NE a radnice od výstavby ustoupí...? Proč občané nejsou včas s projekty seznámeni, aby se předešlo podobným situacím? Asi je naivní se ptát...

Ačkoliv byly HG formálně zrušeny, zůstaly zaneseny v úpravě ÚP 1135/2013, platné ze dne 17.12.2013. Dne 19.10.2015 byl občany lokality podán návrh na zrušení této úpravy.

oddelicka

Související:

• Starosta hovoří o HG (třetí video dole) > zde | Kdo potřebuje hromadné garáže v Brandlově ulici? > zde | • Jižní Město postaví 12 parkovacích domů, ne všechny se vyplatí > zde | • Volili jsme lháře? > zde | • HG v lokaci Nešporova / Plickova opět projednávala Rada MČ > zde | Stejný osud měl potkat i lokaci Brandlova, konkrétně parkoviště Prašná > zde | • Pro zajímavost: alternativní studie lokace Plickova / Nešporova dle Inparu s.r.o. > zde (v půli stránky) | • Praha 11 poslechla nespokojené lidi a odmítla modré parkovací zóny > zde

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist