Kauza: Dům s pečovatelskou službou v ul. Hviezdoslavova
mapa ; prezentace

oddelicka

Podobně jako v dalších lokacích Jižního Města, ani občané z ulice Hviezdoslavovy netušili, že s kouskem trávníku, ležícího jen pár metrů od jejich domu a nabízejícího oku chodce potěchu z přítomné zeleně, deseti stromků a překladového chodníku, má radnice i jiný záměr, než ponechat jej jak je a stavět jinde.

BD.Hviezdoslavova.mala

Bůhví proč bylo právě toto místo vybráno pro výstavbu DPS, domu na dožití seniorů v klidu a v pohodě. Totiž jedná se o rušný plácek přímo u komunikace, kudy denně projiždí tisíce aut! > video ; Další aspekt: občané z blízkého domu Anežky Malé 771/11 budou hledět přímo do oken tohoto objektu.

Petice s více než dvěma stovkami podpisů, v nichž občané lokace požadovali zrušení stavebního záměru na parcele 1102/5, na sebe nedaly dlouho čekat a dne 12.12.2012 byly podány na MÚ P11. O den později bylo realizováno setkání zástupců radnice s občany lokace Hviezdoslavova, podobně jako v případě HG Nešporova, soc-bytů Benkova / Podjavorinské - v objektu Jihoměstské stravovací v ul. Křejpského 1502/8.

Debata začala standardně: místostarosta Kárský, veden představou, že občané přisli odmítnout ani nevědí co, opakovaně nabízel prezentaci DPS. Nešťastné je, že podobná setkání radnice s občany jsou sjednána až na základě stížností a petic obyvatel a nikoliv v předstihu, dříve než se za studie a posudky vynaloží velké peníze. Tak opakovaně dochází k situaci, že občané se dostavují s předem odmítavým postojem a nelze se jim divit, neboť radnice občana obchází: čím dražsí zakázka, tím větší informační embargo.

pristavba.pater

Mnozí občané propadli emocím, není divu - jednalo se o jejich domovy a výstavbu v bezprostřední blízkosti bydlení. Občané, nemající dosud s jednáním se zástupci radnice zkušenosti, byli překvapeni, jak úporně se pan Kárský snaží projekt prezentovat. Obdobně vypadalo setkání ve věci HG Nešporova, kdy lidé jasně řekli: přišli jsme vám říci, že tu garáž nechceme. A radní odpovídali: jistě, ale pojďme o tom diskutovat. A tak pořád dokola... Občanům se nelíbilo ani to, že radní projekt DPS předkládali jako hotovou věc, přesně to vystihuje Petr Lukeš z HPP > video

Zajímavá byla též informace, že na investiční komisi dne 17.10.2012 pan Kárský prohlásil, že občané z lokace souhlasí s výstavbou DPS. Totiž o den dříve proběhla informační schůzka, na kterou prý byli pozváni občané z lokace Hviezdoslavova a ti se k výstavbě se vyjádřili kladně. Otázka: o koho šlo, když přítomní občané, bydlící v bezprostřední blízkosti parcely, mají nyní opačný názor? > video

Dnes již víme, kdo se schůzky účastnil: šlo o zástupce BD Anežky Malé 770 + 767 a SVJ Emilie Hyblerové 530, topologie zde > mapa -  účasten byl pan Mráz, člen představenstva BD Duha Anežky Malé 770 a člen zastupitelstva za ČSSD, která o výstavbu usiluje, a zavdal tak podezření o střetu zájmů. Proč nebyli pozváni občané z A. Malé 771? Proč se radnice domnívala, že právě lidé -bydlící v krajním domu 771- by neměli mít zrovna o tuto schůzku zájem?! Odpověď je snadná: občana neinformovat, občanovi vše tajit... vše schválit bez průtahů, bez komplikací.

hviezdoslavova.lipy.3

Kuriozní situace: jeden z občanů položí přítomnému architektovi otázku, čí je pozemek, na kterém je navržena příjezdová cesta do DPS > video ; Jak je patrné, zadání radnice na tento projekt bezchybné nebylo a teď naráz byl projekt nereálný. Ovšem investice byly utraceny, pročež projekt byl předělán z původního návrhu na aktualizovaný, jenž se fikaně vyhnul problematickému pozemku, nepatřícímu MČ. Velmi patrná je úpornost radnice prosadit projekt za každou cenu - otevřené jednání proti vůli občanů, jichž se výstavba bezprostředně týka - zničit kousek trávníků mezi domy, zahustit vnitroblok, děj se co děj!

Nespokojenost občanů na JM sílí a lidé se ptají: proč se opakovaně utrácí za projekty, které zůstanou v šuplíku? Proč MČ projekty rozjede, zaplatí projektové firmy , zaplatí posudky, zadá studie EIA a tiše počítá s tím, že občané si záměru nevšimnou včas, aby jej mohli ovlivnit či zvrátit? Za odpověď lze úpvažovat slova Ing. Kosa z HPP > video ; Radnice ráda používá termín "byty pro mladé rodiny" - ačkoliv zde se prý jedná o DPS, princip způsobu přístupu k občanům zůstává nezměněn: na názor "starých rodin" starousedlíků není brán zřetel, že by někdo z radnice přišel a v předstihu oznámil občanům: tohle se tu chystá, co vy na to...? Pojďme zkusit najít méně megalomanské řešení... - tak to ne, takhle to u nás na Jižním Městě nechodí...

oddelicka

Relevantní odkazy / soubory

  • Videozáznam setkání radnice s občany > zde
  • Občané žádají premiéra Nečase o zastavení výstavby > zde
  • Premiér Nečas odpovídá > zde
  • Občané žádají primátora Svobodu o zastavení výstavby > zde
  • Primátor Svoboda odpovídá > zde
  • Občané žádají vedení ČSSD o zastavení výstavby > zde
  • Bohumil Sobotka odpovídá > zde

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist