• Znečištěné ovzduší, neviditelný zabiják

fb.maska• 44 obyvatel Jižního Města předčasně umírá každým rokem díky znečištěnému ovzduší, v Praze celkem 700

• Ze zprávy Státního zdravotního ústavu o zdravotních rizicích ze znečištěného ovzduší za rok 2014 vyplývá, že jen znečištění prachem - částicemi PM10 a PM2,5 a látkami na prach vázaných - se v roce 2014 mohlo podílet na 5300 předčasných úmrtích v rámci celé republiky a 700 předčasných úmrtích v Praze. Na JM tak připadá 44 předčasných úmrtí ročně. V předchozích letech byl tento trend obdobný. Znečištění ovzduší vyvolává i další závažné problémy jako je např. rakovina plic, kardiovaskulární a respirační onemocnění apod. V Praze se na znečištění ovzduší podílí zejména automobilová doprava.

Nemusí se vždy jednat jen o předčasné umrtí, existují onemocněni plic, rakovina, bronchitida - rodičům, mající nemocné dítě, se nelze divit, ze odmítají vše, co má za následek zhoršení životního prostředí, tedy i výstavbu nenápadně navyšující limity hluku a emisí. Za příklad je uveden Nový Opatov. Martin Farmačka reaguje na dotaz občana P11, jak mohou developeři negativně ovlivnit životní prostředí.

"Možná jste zhlédl záznam z veřejného projednávání v červenci 2014 v KCMT, kde jasně z kompetentních úst zaznělo, že lokalita Opatova je hlukově i emisně dost zatížena, zejména ulice Chilská. A co se stane, pokud právě tam vyroste Nový Opatov? Všechny stávající negativní vlivy na život obyvatel se trochu navýší - ne výrazně, leč dokládají to studie projektu. Domnívate se, že je v pořádku, pokud např. v nedalekém DPS Šalounova někteří z jeho klientů zemřou trochu dřív? Malý vliv, také vliv! Nikdo z nás nechce umřít dříve a samozřejmě prostředí, v němž žijeme, toto ovlivňuje. Pokud si nebudeme všímat životního prostředí, zle se nám to vymstí. A přijde další developer, že by rád zastavěl druhou stranu Chilské a naváže na nadlimitní hodnoty hluku a emisí, zvýšené stavbou Nového Opatova. A opět je trochu posune, ovšem ne natolik, aby obyvatele zabíjely na potkání. Přesně na tyto tendence navyšovat jiz navýšené reaguje ústy HPP11 mnohokrát zmíněný judikát. Zde je v celém znění:

• Veškeré navrhované zásahy v území musí být provázeny přesvědčivým důkazem toho, že jejich uskutečněním nedojde k překročení přípustné míry zatěžování a znečišťování prostředí, tedy k nadlimitní zátěži území. Pokud již objektivně v důsledku lidské činnosti existuje v daném území nadlimitní zátěž, tedy protiprávní stav, pak je nutno u navrhovaného zásahu přesvědčivě prokázat, že provedením záměru nedojde ani v minimální míře k přitížení nadlimitní zátěže nebo bude zajištěn pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty - limity. Bez takového důkazu je odsouhlasení, umístění nebo povolení záměru nezákonné, ba protiústavní a příslušné dotčené orgány i stavební úřady, jež mají hájit vymezené veřejné zájmy, závažným způsobem porušují zákon a jednají hrubě chybně (viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 135/2011 - 246 ze dne 30.1.2012 a č.j. 9 As 28/2012 - 135 ze dne 1.2.2013).

Ing. Polanecká z hygienického ústavu též pravila, že limity nemají býti navyšovány tam, kde již jsou překroceny > video

Zde RNDr. Kvítek jasně definuje chování developera, myslícího si, že je nad zákon a připomíná výše uvedený judikát > 05.RNDr. Kvítek: Vědomě překračujete limity před laickou veřejností

• Je známo, že znečištění vytvářené i dieselovými motory aut má na svědomí tisíce předčasných úmrtí a stojí miliardy korun za zdravotní péči. O to nepochopitelnější je chování předešlé radnice pana Mlejnského, která by se údajně pro děti rozkrájela, ale zároveň na Jižním Městě zastavovala všechno a všude, aby se stejným dětem o to hůře dýchalo. Současně obviňovala HPP11, že škodí JM tím, že výstavbě brání... Po volbách 2014 se dnešní opozice k této své šílené tendenci stavět raději nevyjadřuje a často hlasitě poukazuje na malichernosti, které nemají pro obyvatele JM hlubší smysl ani užitečnost. HPP11 považuje za nerozumné ztrácet čas reakcemi na opoziční účelové tiskoviny či afektované webové články plných nesmyslů. Pokud má občan o něčem pochybnosti, buď si odpověď vyhledá nebo se na nás přímo obrátí. Spousta dotazů zaznívá na facebooku, kde se snažíme ve svém volném čase odpovídat.

• Dr. Kvítek považuje statistické informace Státního zdravotního ústavu o zdravotních rizicích obyvatel za velmi závažné a roční počet 44 předčasně zesnulých spoluobčanů Jižního Města z důvodu znečištění území především dopravou za alarmující. Je zcela nepřijatelné, aby na Jižním Městě byly překračovány hygienické normy znečištěného ovzduší a hluku.

Dokument (anglicky) > zde

Dr. Kvítek dále píše: "Škodliviny, hluk, záření působí v nízkých koncentracích stochasticky (statisticky), takže na některého občana více (až úmrtí) a na jiné méně (i bez dopadu). Statistická analýza Státního zdravotního ústavu je jedinou možnou kvantifikací negativních dopadů při podlimitních koncentracích. My na Jižním Městě překračujeme hygienické limity, takže dopad začíná být deterministický (jsme všichni poškozeni). Překračováním hygienických limitů je všem obyvatelům Jižního Města v takto postižených oblastech upíráno základní ústavní právo na zdravé životní prostředí."

• Tyto závažné skutečnosti vedou radní a zastupitele MČ Prahy 11 za HPP11 k velmi obezřetnému přístupu při povolování stavebních záměrů, které představují významné zdroje individuální automobilové dopravy. Přejeme občanům P11, aby měli blízko kvalitní nákupní možnosti, kulturní i sportovní vyžití, ovšem bez současného vyřešení adekvátní příjezdové komunikace bude každý dobře míněný projekt ve výsledku problematický. Až bude občan P11 stát v dlouhé koloně aut, bude spílat radnici, ne developerovi.

V současné době probíhají stavební přípravy nové stanice měření kvality ovzduší na Jižním Městě. Data z této stanice provozované ČHMÚ v ulici Mikulova přispějí k informovanosti odborné i laické veřejnosti o kvalitě ovzduší na Jižním Městě.

• Zpráva Státního zdravotního ústavu o zdravotních rizicích je > zde

• Pro informaci neveselý článek > Škodlivý vzduch dýchá polovina Čechů, smog ročně zabije pět tisíc lidí

AK, ZK, MF

• Aktualizace 21.7.2017

Pro rok 2015 to bylo 520 lidí, v předchozích letech mezi 700 a 800. V celém Česku jde ročně o 10 tisíc až 12 tisíc lidí. WHO vyčíslilo, že v důsledku znečištění ovzduší prachem přichází Česko asi o sedm až osm procent HDP.

• Kvůli exhalacím každoročně zemře předčasně 500 Pražanů

Špinavý vzduch stojí ročně stovky životů. Stát je přesto benevolentní, neřídí se doporučením WHO

Komentáře  

-13 # Ondrej Prokop 2016-01-30 12:09
Ano a proto vasi zastupci vyjadruji nepodporu okruhu 511, ktery by JM ulevil? Viz posledni strategicka komise 28.1.2016? Moc te logice nerozumim.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # Zděnek Kvítek 2016-01-30 23:22
Ahoj Ondro,
nemáš přesné informace. Předesílám, že na Strategické komisi Prahy 11 nebylo hlasováno o variantě 511 jihovýchodního pražského okruhu, ale o souhlasu s výstavbou tunelu na Spořilově, který má odstínit občanům i z Prahy 11 hluk. Strategická komise navíc ke svému souhlasu s výstavbou tunelu na Spořilově na hranici s Prahou 11 ve svém vyjádření doporučila, aby podobné dopravní ochranné stavby byly stavěny i na úsecích Prahy 11 a byl návazně co nejdříve dostavěn jihovýchodní pražský okruh, aby se dopravně ulevilo Jižnímu Městu od tranzitní dopravy. Toto usnesení podpořili všichni zúčastnění členové komise včetně všech zástupců HPP11. Po hodině projednávání dalších bodů Komise si vyžádal pan Urbánek, Radní za TOP 09 technické hlasování, kde žádal, aby komise podpořila jen variantu okruhu 511 a v opačném případě byl stažen jeho předchozí souhlas v komisi se všemi možnými variantami. Musím se přiznat, že vůbec nerozumím motivacím pana radního Urbánka z TOP 09, proč má zájem jen na výstavbě jedné varianty okruhu 511 a vylučuje a priory jakoukoliv jinou možnou variantu jihovýchodního okruhu, která by ulevila Jižnímu Městu. Občané Jižního Města mají podle mne právo, aby byla co nejrychleji realizována průchozí varianta jihovýchodního okruhu a nemusí to být jen ta jediná 511, kterou zrovna podporuje pan radní Urbánek.Kolem varianty 511 a dalších variant se točí plno lobbistů a podle mne je zcela neodpovědné takto hlasovat proti zájmům občanů Jižního Města. Hlasoval jsem proto proti zúžení možnosti výstavby jihovýchodního okruhu jen na variantu 511 a tak jsem podpořil všechny možné rychlé varianty okruhu, které jsou co nejdříve realizovatelné.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-11 # Ondřej Prokop 2016-01-31 09:17
Zdeňku existuje pouze jedna varianta okruhu, která je skutečně nejblíže realizaci. Dobře víš, že další (delší) varianty okruhu jsou reálné stavět v řádu spíše desítek let. Ta kterou prosazuje kolega Urbánek je ta, která je rozpracována nejvíce a její realizace je reálná do pár let. To bude asi ten důvod, nemyslíš?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # Jiří Štyler 2016-01-31 23:50
Ahoj Ondro,
nevšiml jsem si, že bys byl na komisi, i když jsi její člen. Já jsem tam byl a to co píšeš, jsou naprosté nesmysly, které ti zase někdo nabulíkoval. Jsi ještě mlád a nevěř všemu a než zase napíšeš blábol, tak si přečti zápis a nebo raději choď na komisi, když jsi členem. A ve finále, když už jsi se pasoval do role odborníka na územní plánování, tak si nastuduji výrok ze středy z komise EIA z EU o přezkumu EIA dopravních staveb do roku 2009. A jestli se nemýlím, tak EIA na 511 je ještě starší. Takže ani o rychlé realizovatelnos ti 511 bych nehovořil a to mě to na rozdíl od tebe jezdí za barákem a taky bych se té kamionové dopravy rád zbavil. A jsem zvědav, jaké budeš mít připomínky do EIA k rozšíření kontejnerového překladiště v Uhříněvsi. Byla vypsána a jsem na celé ANO v Praze 11 velmi zvědav, co předvedete.
Jiří Štyler
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Zděnek Kvítek 2016-01-31 11:26
Ondro,
myslím, že Strategická komise by se měla vyjadřovat jen z pohledu zájmů Jižního Města. Formulace Strategické Komise P 11, že žádá o urychlenou dostavbu jihovýchodního okruhu, podle mého názoru plně vyjadřuje potřeby Jižního Města a není vhodné se vyjadřovat k věcem, kde nejsme nyní přímými účastníky řízení. Konkrétní realizace okruhu včetně variant je plně v kompetenci MHMP a dotčených obcí. Děkuji Ti za Tvůj názor na 511.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # Zdenek Kvitek 2016-01-31 21:12
Ondro,
je velmi smutné, že píšeš na svém blogu naprosté nepravdy. Na svém blogu píšeš tučně:
"představitelé HPP11, kteří na debatě mluvili o problému s dopravou a znečištěním ovzduší, o týden později (tedy 28.1.) na strategické komisi jednohlasně zamítli podporu dostavby pražského okruhu z Říčan do Běchovic (tzv. 511)".Tvoje zpráva má informační hodnotu Rádia Jerevan. Takhle Tě nebude brát nikdo příště vážně.
a) Na komisi se nehlasovalo o podpoře dostavby pražského okruhu z Říčan do Běchovic, ale o souhlasu výstavby tunelu na Spořilovské.
b) Všichni členové komise schválili výstavbu tunelu a žádali dostavbu podobných staveb na Praze 11 a urychlenou dostavbu jihoměstského okruhu.
c) Po schválení stanoviska všemi členy komise se pan radní Urbánek za TOP 09 přihlásil s technickou poznámkou, že chce doplnit stanovisko tak, aby se jednalo jen o variantu 511. Návrh pana Urbánka o doplnění podpořil jeden zástupce HPP11, takže ani v tomto bodě není Tvá zpráva pravdivá.

Skutečně si myslíš, že jsou lidé na Jižním Městě tak hloupí, že si nemohou zjistit ze zápisu Strategické komise o čem a jak se hlasovalo??? Vrchol všecho je Tvoje úvaha: " Jde tedy Hnutí pro Prahu 11 o ovzduší a zdraví lidí na Praze 11 nebo jim vyhovuje současné znečištění v zájmu toho, aby se nemohlo město rozvíjet? Opravdu této logice přestávám rozumět. Takže, pokud vás tak jako mě trápí penzum kamiónů na D1 a Spořilovské, vězte, že to představitelům Hnutí pro Prahu 11 takto evidentně vyhovuje."
Právě proto, že členům HPP 11 leží zájem občanů Prahy 11 na srdci, tak hlasovali v Strategické komisi pro urychlené dokončení jihovýchodní části pražského okruhu. Na druhou stranu se nechceme nechat vtáhnout do pletich lobbistů ohledně pozemků pod jednotlivými trasami okruhu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-7 # Ondřej Prokop 2016-02-02 19:56
Zdeňku,
zde kolega Urbánek popisuje přesný stav věcí: facebook.com/.../....

Pro mě osobně je to to samé co jsem napsal. Každý kdo problematice rozumí ví dobře, že jakákoli jiná stopa okruhu, tzn. návrat do bodu 0 a projednávání nových možností vrací okruh z realizace do budoucnosti 20-30 let.

Zde kopíruji komentář jednoho našeho člověka velmi blízko ministrovi Ťokovi a ŘSD se kterým okruh 511 mimo jiné řeším:

"Pro tvoje info Ondřeji k článku: zpravy.e15.cz/.../.. .

Teoreticky stavba by mohla začít v roce 2019… reálně nezačne dřív než 2020, bude trvat min. tři roky, díky soudům s kolaudací bude min. dva roky dodělaná zavřená, než se začne bez používání rozpadat a v roce 2025 na ní poprvé vyjedou auta. To pouze za předpokladu, že do toho žádný aktivista nebo MČ znovu nehodí vidle s tím, aby se znovu začala projednávat jiný stopa okruhu."


To znamená, pokud by se kdokoli chtěl bavit o jiné než této variantě, dostáváme se do budoucna 20-30 let. Tato varianta nejblíže realizaci je reálná být hotová do 8-10 let. To jen, aby bylo jasno o jakých termínech se tu bavíme.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Zděnek Kvítek 2016-02-03 15:20
Ondro,
já také podporuji, aby východní okruh kolem Prahy navazující na jihovýchodní byl dostavěn co nejdříve.
Jen se obávám, že nelze účelově přeskakovat zákonné postupy EIA, protože jinak možná dobrý úmysl povede k nerespektování zákonných postupů k následnému totálnímu zablokování stavby. Je zapotřebí postupovat podle aktuální legislativy a ne jako budovatelé pětiletky, kteří stavbu postavili na stranický příkaz a pak následně k tomu dodělávali plány.
Před Územním řízením musí proběhnout posuzování EIA, které je ze zákona ve variantách. Teprve EIA s Územním řízením stanoví, která podoba výstavby okruhu je nejvhodnější.
My v HPP 11 říkáme za naše voliče, že Jižní Město potřebuje co nejdříve pokračování jihovýchodního okruhu na východ tak, aby i zde splňoval standardní dálniční parametry okruhu, aby tak byla co nejdříve omezena tranzitní doprava přes Jižní Město.
My jen nechceme fušovat státní správě a přizvaným autorizovaným odborníkům do jejich odborné práce v rámci EIA a Územního řízení při výběru nejvhodnější podoby řešení okruhu. Pokud odborníci dojdou ke stejným závěrům jako Ty, budeme jen rádi, ale nechceme předjímat.
Je mi velmi líto, že na svých stránkách uvádíš nepravdu o tom, že údajně HPP11 nepodporuje urychlenou výstavbu okruhu na jihovýchodu Prahy, když opak je pravdou.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-3 # Ondřej Prokop 2016-02-03 17:15
Zdeňku,
jelikož si Tě vážím a jelikož jsem na rozdíl od mnoha jiných schopen přiznat chybu a mám v sobě pokoru a sebereflexi, danou pasáž článku na svém blogu jsem přepsal a upravil na pravou míru i s odkazem na přesné vysvětlení celého problému.

A ano přiznávám, že tvrzení, že HPP11 odmítá stavbu okruhu bylo příliš tvrdé. Nyní jsem to pochopil a uvědomuji si, že HPP11 okruh alibisticky podporuje, ale nedefinuje v jaké stopě / variantě, čímž dává prostor pro jeho odkládání a nekonečnému projednávání stále dokola. Viz co jsem psal výše ve svých komentářích.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Zdenek Kvitek 2016-02-04 00:58
Ondro,
děkuji Ti za sebereflexi.
HPP11 se vždy vyjadřuje k zpracovaným podkladům k projednávanému bodu. V tomto případu jsme se v Strategické komisi vyjadřovali ke studii proveditelnosti výstavby tunelu na Spořilovské a nikoliv k variantám pokračování jihovýchodního okruhu Prahy.
Jakmile bude zpracovaná dokumentace k variantám pokračování jihovýchodního okruhu Prahy v rámci posuzování EIA a Územního řízení, budou k dispozici tvrdá data připravená odborníky, bude teprve možné se odpovědně vyjádřit k variantám záměru okruhu.
Já takový postup nepovažuji za alibismus, ale zodpovědnost.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Zdenek Kvitek 2016-02-04 09:25
Přináším přijaté usnesení Strategické komise 28.1, aby si každý udělal svůj obrázek.

Komise souhlasí se závěry a doporučeními studie proveditelnosti včetně urychleného dokončení Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy. Požaduje řešení zastřešení s nucenou ventilací a odvětráváním zplodin nad úroveň střech okolních budov. Z hlediska zmírnění dopadů na nejbližší bytovou zástavbu (tj. bytové domy v ulici Senohrabská) doporučujeme protažení zastřešení jižním směrem. Východně od ústí jižního portálu doporučujeme umístit stálou monitorovací stanici kvality ovzduší. Požadujeme posílit pěší a cyklistické propojení Prahy 4 a Prahy 11 a optimalizaci křižovatky Senohrabská x Klapálkova z hlediska propustnosti a bezpečnosti, a to v návaznosti na okolní plánované stavební záměry a trasu tramvaje.

Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 0

Usnesení bylo přijato

________________________________________

Když nebyly přijaté dodatečné změny pana radního Ing. Urbánka v již přijatém usnesení Strategické komise, Ing. Urbánek stáhl svůj hlas pro 1. usnesení, které je i bez tohoto hlasu platné:

Pro – 5, Proti – 1, Zdržel se - 0
-------------------------------------------
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Jirka Dohnal 2016-02-05 22:59
Dobry vecer vsem,

ktere zajimaji objektivni moznosti dokonceni prazskeho okruhu v jihovychodni casti Prahy. Prostudujte si jednu z moznosti, tedy variantu tzv. Rozumneho okruhu (www.rozumnyokruh.cz), ktera srovnava variantu D511 navrhovanou v 60. letech minuleho stoleti s variantou vedeni trasy v casti Stredoceskeho kraje. Je pak velmi pravdepodobne, ze dojdete ke zaverum, ze vice nez padesat let stara varianta D511 nevyhovuje soucasnym pozadavkum na dokonceni Prazskeho okruhu...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # Ondřej Prokop 2016-02-07 08:51
Jsem rád, že pan Dohnal potvrzuje má tvrzení, že zástupci HPP11 jsou pro odložení okruhu o min. 15-20 let. Jakákoli jiná varianta než 511 se totiž nezačne stavět dříve jak za 15-20 let. Toto vám řekne kdokoli, kdo tomuto tématu rozumí ať už z dopravy MHMP nebo z ŘSD. Alibismem jsme pro okruh, ale 511 se nám nelíbí, říkáte, že tisíce kamionů na D1 a Spořilovské a dále pak na Jižní spojce a Štěrboholské radiále jsou v pořádku na další desetiletí. S tímto já nemohu souhlasit.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Ladislav Kos 2016-02-07 16:19
Pan Prokop z ANO by měl konečně začít něco dělat. V současné době je zastupitelem P11 a hl.m.Prahy, ale jeho pracovní výstupy = O. Na Praze 11 se nechal zvolit radním, ale po pár měsících poznal, že to obnáší spoustu práce, tak raději rezignoval. O to více má teď času na psaní štvavých článků a příspěvků jako jsou tyto. Varianta 511 má v současné době mnohá "ale" /např. propadlý posudek EIA/ a kdo tvrdí, že bude dostavěn za několik málo let jako p.Prokop, účelově nemluví pravdu. Jediným cílem jeho článků je znedůvěryhodnit HPP11. Ano, tohle je ANO.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Jirka Dohnal 2016-02-08 19:23
Dobry vecer Ondreji,

v mem prispevku nikde nevidim, ze bych souhlasil ci nesouhlasil s variantou D511, jak mi vedome podsouvate. Jedine, co jsem uvedl je skutecnost, ze existuje nekolik moznosti, jak resit obchvat v jihovychodni casti Prahy. Prosazovat projekt, ktery privede tranzitni kamionovou dopravu v ramci Prahy misto bodu A do bodu B je sobecke s tim, ze se za timto prosazovanim mohou objevit nejake JINE ZAJMY (lobisticke, financni apod.). Nechejte prosim pracovat nezavisle a kvalifikovane odborniky v oblastech dopravy, ochrany zdravi, ochrany zivotniho prostredi apod. a hledejme spolecnymi silami s sirokou verejnosti dohodu, kde je a kde neni mozne umistit tuto dopravni stavbu. V zapadni casti Evropy se tomu rika participace (= zapojeni verejnosti) a v prakticke rovine vede k vyse uvedene dohode. Politicka diktaura bohuzel nevede ke spokojenosti obcanu Ceske republiky...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Aleš Kulhánek 2016-02-26 16:14
Dobrý den,
souhlasím, že věci by se měly vždy řešit bez emocí a na základě fakt.

Zde je odkaz na článek o aktuálním stavu stavby SOKP v trase 511, která by (v optimálním případě) mohla být hotova nejdříve v roce 2024:

zpravy.aktualne.cz/. ../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-3 # Ondřej Prokop 2016-02-27 08:14
Aleši tento článek je již zastaralý, včera obce prohráli soudy viz: novinky.cz/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Jiří Štyler 2016-02-27 13:25
Dobrý den,
opět za strany zástupce ANO neúplné tvrzení. Městský soud nepotvrdil námitky proti ZUR. Jeho rozhodnutí nenabylo právní moci a strana žalující má možnosti opravného prostředku v podobě kasační žaloby. A suchdolský pan starosta v pátek v 18 h na ČT 24 řekl, že ji využije. TAK ROZHODNUTO JEŠTĚ NENÍ. Počkáme na výrok NSS. Pak již není opravných kroků. Udivuje mne, že špičkový odborník kvalit pana Prokopa tento zákonný postup nekomentuje ve svém příspěvku. Také mne udivuje, že pan Prokop píše jen o obcích; že by už v Praze byly jen obce a přestaly existovat městské části. ....
Zdraví JŠ
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-3 # Ondřej Prokop 2016-02-28 08:32
Jirko ty jsi se už doopravdy zbláznil? Copak jsou obce Jenštejn, Přezletice, Radonice a Podolanka součástí Prahy?

Jinak ano je pochopitelné, že se obce a MČ proti tomuto soudnímu výroku odvolají a dál budou výstavbu blokovat. Je třeba důrazně vysvětlovat a medializovat kdo a proč okruh neustále blokuje a zdržuje. Jsem rád, že jsi například pana starostu Suchdola jmenoval konkrétně a tvůj příspěvek beru tak, že i ty jako starosta Prahy 11 nadále budeš okruh 511 blokovat. Je mi to opravdu líto.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Jiří Dohnal 2016-02-29 13:19
Vazeny pane Prokope,

je mi to lito, ale opet ukazujete vsem obyvatelum Jizniho Mesta, jak manipulujete s informacemi a podsouvate jinym lidem neco, co nerekli nebo nenapsali (viz vyse uvedeny text o mem nazoru na reseni obchvatu v jihovychocni cati Prahy).

Vas vyrok: "...příspěvek beru tak, že i ty jako starosta Prahy 11 nadále budeš okruh 511 blokovat." je nepravdivy a zadavam vas o dolozeni, kdy a kde toto tvrzeni starosta Jiri Styler rekl ?

S pozdravem -

J. Dohnal
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Ondřej Prokop 2016-02-29 15:17
Jirko chápu tak příspěvěk na který jsem reagoval. Alespoň pro mě tak vyznívá.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist