Články

• Pozemky se pod koberec zametají těžko, pane Říčaři

ricar.dobri.hospodari• Praha 11 vymetla na povrch další shnilou kauzu - prodej pozemků podezřelé společnosti ALBORG-DEVELOPMENT a.s. v roce 2008 za doby vládnutí Dalibora Mlejnského.

Vzhledem k prodejní ceně pozemků 2 450,- Kč/m2 (metro Roztyly, Praha 11) existuje důvodné podezření, že se prodej uskutečnil za cenu nižší, než jaké bylo možné v čase a místě dosáhnout. Městská část by proto měla při tomto zjištění podat podnět orgánům činným v trestním řízení k prověření toho, zda tímto postupem nedošlo ke spáchání trestného činu a k ustavení odpovědných osob.

Rada MČ obdržela na jaře tohoto roku oficiálně všechny právní podklady, vč. návrhu na podání trestního oznámení. Vypracování prodejního posudku a právního posouzení si Rada sama zadala ještě v době, kdy vztahy ANO a TOP 09 s trestně stíhaným D.Mlejnským (JM-ND) a jeho opozicí nebyly tak vřelé.

Rada MČ hlasy radních za ANO (MBA Říčař, Ing.Jirava, Ing.Balík) a TOP 09 (Ing.Urbánek, Mgr.Lepš) dvakrát případ bezdůvodně odložila (v červnu a září 2016).

Předložili jsme tedy kauzu Zastupitelstvu MČ dne 22.9.2016.

Zastupitelstvo zařazení bodu jednání „Podání trestního oznámení ve věci prodeje pozemků v k. ú. Chodov společnosti ALBORG-DEVELOPMENT a.s.“ dne 22.9. neschválilo - hlasy ANO, TOP 09, JM-ND, ČSSD, KSČM.

Zbývá otázka, proč? Na Praze 11 je aktuálně velmi nejistá situace, kdo vlastně vládne. Koalice HPP11/ ANO /TOP skončila účelovým odvoláním dvou radních HPP 11 na jaře tohoto roku. Od té doby Radu i Zastupitelstvo ovládá ANO a TOP s opozicí D. Mlejnského. A právě tady se bohužel obáváme, že je zakopaný pes - ANO a TOP Mlejnského opozici potřebují, aby mohli vládnout bez HPP 11. A copak se novým kamarádům přidělávají starosti v podobě trestních oznámení, řešení miliónových škod v Jihoměstské sociální, a.s. a dalších kauz z nedávné minulosti? Začíná se zametat pod koberec a to je velmi velmi špatně.

PhDr. Šárka Zdeňková, Ing. Aleš Kulhánek
zastupitelé MČ Praha 11, Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11)
Zelené Roztyly, z.s. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | www.hpp11.cz

oddelicka.gray 

2016.09.22.ZMC.21.Alborg• Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva MČ Praha 11 dne 22.9.2016 ve věci:

Podání trestního oznámení ve věci prodeje pozemků k.ú. Chodov společnosti ALBORG-DEVELOPMENT, a.s.

Důvod předložení: Projevení vůle městské části Praha 11 a zajištění jejího projevení navenek.

Okolnosti: Rada MČ Praha 11 již dvakrát odložila projednávání bodu „Podání trestního oznámení ve věci prodeje pozemků v k. ú. Chodov společnosti ALBORG-DEVELOPMENT a.s.“, a to ve dnech 28.6.2016 a 13.9.2016. Vzhledem k závažnosti celé věci a bezdůvodnému odkládání projednání případu Radou, předkládáme kauzu k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 11.

Základní fakta: Předkládáme zastupitelstvu MČ Praha 11 podnět na podání trestního oznámení ve věci postupu orgánů městské části Praha 11 při prodeji pozemků v k. ú. Chodov společnosti ALBORG-DEVELOPMENT a.s. v roce 2008, kdy dne 18. 11. 2008 uzavřela Městská část Praha 11 (dále jen „MČ“) jako strana prodávající kupní smlouvu se společnosti ALBORG-DEVELOPMENT a.s., IČO 27419037 (dále jen „kupující“). Předmětem této kupní smlouvy byly následující pozemky evidované v k.ú. Chodov: parc. č. 2117/396, ostatní plocha, zeleň, o výměře 1686 m², parc. č. 2117/434, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 145 m², parc. č. 3322/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 131 m², parc. č. 3323/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 800 m², parc. č. 3326, vodní plocha, o výměře 22 m², parc. č. 3336/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 675 m², parc. č. 3336/196, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 576 m². Tyto pozemky byly MČ na základě rozhodnutí zastupitelstva MČ dne 16.6.2008 (usnesení č. 20/15/Z/2008) prodány za cenu 105 435 750,- Kč.

Znaleckým posudkem ze dne 4. 5. 2015, č. 2015/959/23, kterým byly předmětné pozemky oceněny ke dni podpisu kupní smlouvy, tedy k 18. 11. 2008, znalec došel k dvěma závěrům: pro ocenění předmětných pozemků byla zvolena metoda ocenění porovnáním, která odpovídá metodickým požadavkům určení ceny obvyklé a cena obvyklá byla znalcem vyjádřena ke dni ocenění celkovou částkou 148 200 000,- Kč. Obvyklá cena předmětných pozemků dle znaleckého posudku byla tedy dle názoru znalce o 42 764 250,- Kč vyšší, než sjednaná kupní cena mezi MČ a kupujícím.

Existuje zde tak důvodné podezření, že prodej se uskutečnil za cenu nižší, než jaké bylo možné v čase a místě dosáhnout; městská část by proto měla podat podnět orgánům činným v trestním řízení k prověření toho, zda tímto postupem nedošlo ke spáchání trestného činu a k ustavení odpovědných osob.

Závěr a doporučení: Výkon funkce člena zastupitelstva městské části se považuje za výkon veřejné funkce. Člen zastupitelstva městské části je povinen ve své činnosti dodržovat zákony v rozhodovací činnosti MČ, pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře. Nesplnění zákonem stanovené povinnosti, „ať už úmyslně nebo z nedbalosti“ může přivodit příslušnou trestně-právní odpovědnost.

Pro splnění zákonné povinnosti v péči o svěřený majetek MČ Praha 11 je pro zastupitelstvo, jako nejvyšší orgán samosprávy, v případě zjištění relevantní informace týkající se svěřeného majetku, povinnost postoupit tuto příslušnému orgánu státní správy, v tomto případě orgánům činným v trestním řízení. Bezdůvodné odkládání podání trestního oznámení může být považováno za maření spravedlnosti.

Předkládá: za zastupitelský klub Hnutí pro Prahu 11 PhDr. Šárka Zdeňková, zastupitelka MČ, HPP 11

oddelicka

 Související:

• PhDr. Zdeňková navrhuje bod na 21.ZMČ P11 > VIDEO

Cenzura v podání ANO a TOP 09. Co se veřejnost nesmí dozvědět?

Před rokem: 6.6.2015 zastavilo HPP 11 výstavbu na Roztylech

• Tento článek vyšel v Parlamentních listech > zde

Komentáře  

0 # Varlam 2016-09-26 13:48
Pan Říčař nemá čas na nějaké trestní oznámení, musí prodávat luxy.

A pan Prokop již vůbec nemá času nazbyt, lidé z ANO 2011 nemají čas na nějaká trestní oznámení (pokud nejdou na HPP11 samozřejmě, to si pak čas udělají), oni totiž nekecají, ale makají.


Některé funkce pana Prokopa jen namátkou:

Členství ve výborech magistrátu:

•Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP (člen)
•Výbor pro Smart Cities ZHMP (člen)

Členství v komisích magistrátu:

•Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast regulace loterií a jiných podobných her na území hl.m. Prahy (člen)

Člen dozorčí rady Operátor ICT, a.s.


Předseda dozorčí rady Pražská energetika Holding a.s.

Zastupitel na Praze 11 a možná tu také sedí v nějakých výborech či komisích.

K tomu ještě úderník strany ANO 2011, spisovatel článků na Parlamentních listech, "vyšetřovatel" transparentního účtu HPP11, neúnavný přispěvatel na FB HPP11 a na web HPP11, a to vše stíhá pan Prokop na cestě do Tel Avivu či zpět.

Že by i na magistrát a do příslušných komisí a dozorčích rad začaly chodit žádosti o informace 106/1999? Tibor už má na mále, ale tohle je snad ještě lepší, no hlavně že to vše stíhají a že "nekecají, makají" :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # MICHAL H. 2016-09-26 13:49
HUSTÝÝÝ....
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-3 # Varlam 2016-09-26 14:07
Tak je to dobré, on tu politiku prý "Ondra" dělá jen po večerech, přes den podniká... tak to jsem už velmi klidný :)

Hezký den :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # bývalý volič ANO 2016-09-26 18:38
Já jsem zklamán z hnutí ANO. Opravdu se mi líbíl Andrej a volil jsem ho před 2 lety s nadějí..
Bohužel mne zklamal on i místní buňka na Praze 11.
Z Hnutí ANO se stala klasická partaj, jejíž členům ( většine ) jde pouze o placené posty a kariérní postup na stranickém žebříčku.
Pan Řičař, Prokop, Jirava a spol jsou toho jasným důkazem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # jura 2016-09-26 19:55
nebejt vás tak jihoměstský palermo ani nemůže vzniknout a pořád žít. Pořád ho úspěšně přiživujete. Tu soukromým nápisem za obecní peníze, tu parazitováním na financování politických stran. Jen vlezeš na zastupko a už od dveří máš před sebou celou řadu šmejdu, ty normální abys lupou hledal
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Roman Vacek 2016-09-26 20:27
Jistě, nápis na křížku je náš velký problém, Hrabal a hřiště, Mlejnský a pozemky atd... spolupráce ANO a TOPky s opouzicí, no problem. Nápis na křížku je to nejhorší co nás mohlo potkat.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # bývalý volič ANo 2016-09-27 10:35
Pan Murčo se ptá na stránkách hnutí ANO, cituji:

Tak proč nesdílíte třeba reportáž České televize o prodeji hřiště.....ani zmínka na FB a www stránkách. Nebavím se teď o jednání na zastupitelstvu. ...to je jiná kapitola. Teď jsem psal o komunikaci navenek. Kde z příspěvků mám pocit, že ANO a JMND je vlastně jedna strana:-(


Proč neinformujete veřejnost o dluzích pana Sýkory. O financování jeho kampaně, kde bere peníze na kampaň, která náklady pravděpodobně převyšuje i kampaně ANO a HPP11. Jenom se ptám, kde je to staré ANO, které by tyto věci zajímaly?

Pane Murčo, staré ANO se proměnilo v klasickou partaj, kde placené posty jsou tím nejdůležitějším . Bohužel pro nás, co jsme do starého ANO vkládali naděje.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Marie Fanfulíková 2016-09-26 19:20
Mě zase zklamalo jednání HPP11. Musí mít asi totiž neustále nějakého nepřítele, na kterého by mohlo bezprecedentně útočit. Bez toho asi nemůže žít :-(((. Nebo alespoň někteří její představitelé, které raději nebudu jmenovat. Již od počátku nové koalice od roku 2015 mělo hnutí 2 úhlavní nepřítele, na které nenávistně házelo (v řadě případů) nepravdivou špínu. První skupina byla jak říkají Mlejnského parta a spol. Druhá skupina kupodivu již od počátku byla TOP09 (zde se divím nejvíce, vždyť s nimi proti Mlejnskému bojovali)a ANO. Toto je podle mě hlavní důvod rozpadu koalice (samozřejmě společně s charakterovými vlastnostmi některých představitelů HPP11, kteří byli již po právu odvoláni). Pokud bude chtít HPP11 na Praze 11 v budoucnu někdy vládnout, bude muset u příštích voleb získat 51% všech hlasů. Pokud ne, má smůlu. Nikdo soudný s nimi do koalice po těchto zkušenostech jít nemůže. Leda, že by byl sebevrah a to zavedené strany naštěstí nejsou :-).
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Roman Vacek 2016-09-26 19:24
Jak hledají pořád nepřátele? Když jim někdo odvolá radní, tak se zachovají jako Trojkoalice na MHMP, prostě vypoví smlouvu. O těch dalších podrazech ANO a TOP09 ani nemluvě. A kvůli tomu se ještě spojují s bývalým vedením. Ale HPP za to může nakonec? Proč?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # Jiří Krautwurm 2016-09-27 16:10
Paní Fanfulíková,
(nebo pane, dosaďte si podle skutečnosti)

mýlíte se v několika bodech:
- HPP11 rozhodně netouží po žádném nepříteli, jedná se o skupinu 18 normálních občanů, kteří se nechtějí smířit s politikou jako s "tím bahnem, kterým se budou brodit za Vás", řečeno slovy známého českého filmu devadesátých let
- hlavním důvodem rozpadu koalice je z nejobecnějšího pohledu právě ten rozdílný přístup k politice
- v období narůstání rozporů mezi koaličními partnery to nebylo HPP11, které by se uzavřelo cestě k jednání, ale naopak pánové z vedení TOP a ANO, kteří odmítali přistoupit na diskusi o problémech. Namísto toho preferovali osobní moc a začali plánovitě připravovat situaci k odvolání bývalých partnerů.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Marie Fanfulíková 2016-09-26 21:29
Znáte pane Vacku ty stará česká přísloví, např. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá nebo Každá akce (zejména ta negativní a v případech pomlouvání TOP09 a ANO většinou nepravdivá) vyvolá reakci? To je potom bohužel Každý osudu svého strůjcem :-(. Opakuji bohužel, protože kdyby ze strany HPP11 byla alespoň trochu dobrá vůle, tak to tak, jak to nyní dopadlo, dopadnout určitě nemuselo a nedopadlo by. Škoda.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Michal H. 2016-09-26 22:35
Pane Vacku, paní Fanfulíková je celej TK, nemyslíte ?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Roman Vacek 2016-09-27 13:13
Vypadá to, že Tibor to tady nikdy neopustí! :-)))
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # jihomestan 2016-09-26 23:43
Paní Marie,zajisté pocházíte z klaky p.Jíravy či p.Urbánka, takže dlouhé přesvědčování o opaku nemá žádný smysl. Rád bych ale věděl proč se nevyjadříte k výše napsanému článku paní Zdeňkové a postoji vašich chráněnců z TOP a ANO; proč po právním rozboru zmíněné kauzy zaslepeně mluvíte tzv." mimo mísu " ; to vám prodali se slevou LUX ?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Milan Vopalka 2016-09-27 05:57
Proč sakra řešíte tyhle blbosti na zastupitelstvu? ?? Tak ho podejte sami,ne???

Když jsme u toho,jak je to s tím stažením žaloby parkoviště Gregorova???
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Jiří Štyler 2016-09-27 12:03
Dobrý den pane Vopalko, již několik měsíců leží na soudě dvě žaloby na provozovatele parkoviště Gregorova. První za neoprávněné užívání a druhá za bezdůvodné obohacení. Jiří Štyler
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist