Články

• Radnice Jiravy dala BD Bachova zelenou!

fb.bachova.sluzebnost• Rada MČ umožnila dne 7.2.2017 zahájení výstavby 12-patrového bytového domu Bachova v místě bývalé kotelny ul. Bachova na Opatově.

Prodej městského pozemku byl před veřejností neobhajitelný, viz. jednání zastupitelstva MČ dne 19.1.2017, a tak developerská Rada MČ pod vedením Ing. Jiravy použila institut tzv. zřízení služebnosti, kterým developerovi využití městského pozemku umožní.

Na jednání zastupitelstva MČ Praha 11 navrhovalo HPP 11 s podporou místních obyvatel pozemek pro BD Bachova neprodávat, 12-patrový věžák nalepený na stávajícím panelovém domě nestavět a naopak podat trestní oznámení ve věci podezřelého nakládání s městským majetkem při prodeji budovy kotelny v roce 2013. 

Zastupitelstvo na svém jednání prodej pozemku neschválilo, ale přátelské mrkání mezi radním Říčařem (ANO) a developerem Eichingerem, které jsme na ZMČ zaznamenali, dávalo jasný signál, co bude dál - Rada MČ developerovi záhy schválila využití pozemku pro stavbu.

Rada MČ Praha 11 ANO/TOP, kterou drží u moci Mlejnského zastupitelé (mnozí za prodej dne 1.10.2013 odpovědni), zabránění výstavby ani prověření spravedlnosti při prodeji pozemků nepodpořila a vyšla developerovi plně vstříc.

• Usnesení Rady MČ ze dne 7.2.2017 o zřízení tzv. služebnosti s developerem PONTENZA LIMITED, a.s. > zde

Případ BD Bachova se zdá být jednou z řady splátek ANO/ TOP 09 jihoměstskému Palermu p. Mlejnského po odvolání radních z Hnutí pro Prahu 11.

Připomeňme si mapu stavebních záměrů, budeme ji zase potřebovat.

PhDr. Šárka Zdeňková,  HPP 11


• Záznam jednání ZMČ P11 ze dne 19.1.2017

• 44:56 - Výstup Ing. Kulhánka (HPP 11)

NÁVRH USNESENÍ k bodu č. jednání ZMČ dne 19.1.2017

Návrh bodu: Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2993/6 v k. ú. Chodov spol. PONTENZA LIMITED a.s. v rámci stavby „Bytový dům Bachova“.

I. ZMČ ukládá radě městské části právně prověřit okolnosti prodeje pozemku parc. č. 3006 (zastavěná plocha a nádvoří) a budovy č.p. 1583 (stavba technického vybavení) na pozemku parc. č. 3006 v k. ú. Chodov a případně podat Magistrátu hl. m. Prahy, vlastníku pozemků, podnět na určující žalobu o neplatnosti kupní smlouvy

Termín: konec února 2017
Předkladatel: Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D.

Neschváleno > hlasování

• 1:04:57 - PhDr. Zdeňková seznamuje přítomné s historickým přehledem záměru BD Bachova

• 1:08:54 - Návrh HPP 11 k podání trestního oznámení ve věci prodeje pozemků pro BD Bachova

NÁVRH USNESENÍ k bodu č. 5 ZMČ dne 19.1.2017

Název bodu: Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2993/6 v k. ú. Chodov spol. PONTENZA LIMITED a.s. v rámci stavby „Bytový dům Bachova“

2017.01.19.BD.Bachova.HlasovaniI. ZMČ ukládá: Radě městské části prověřit trestněprávně právní okolnosti při správě svěřeného majetku při prodeji pozemku parc. č. 3006 (zastavěná plocha a nádvoří) a budovy č.p. 1583 (stavba technického vybavení) na pozemku parc. č. 3006 v k. ú. Chodov a následně podat trestní oznámení podle příslušného zákona.

Termín: konec února 2017
Předkladatel: PhDr. Šárka Zdeňková

Neschváleno > hlasování

• 1:53:45 - hlasování o usneseních paní Zdeňkové a pana Kulhánka v předloženém znění > hlasování 


Aktualizace: • Kontroverzní bytový dům Bachova má stavební povolení (11/2020) > FACEBOOK


Související:

• Bytový dům Bachova: Zrůdný záměr opět na spadnutí

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist