06.12.2022 • 01:13 • týden 49

• Čtenáři, diváci, voliči...

Roztylské pozemky jsou dlouhodobě v hledáčku developerů, a proto i předmětem pozornosti místních občanských spolků, aktivně vstupujících do stavebních procesů, do územních řízení do a jednání s developery. O neblaze a levně prodaných pozemcích podél ulice Ryšavého, kde developer Alborg-Development a.s. (dnes Crescon a.s.) hodlá postavit Bytový park Roztyly (a nyní Nové Roztyly), jsme informovali zde:

Pozemky se pod koberec zametají těžko, pane Říčaři

Cenzura v podání ANO a TOP 09. Co se veřejnost nesmí dozvědět?

Crescon prezentuje Bytový park Roztyly

007.Bytovy.park.Roztyly.II.5• Co je Bytový Park Roztyly?

Bytový Park Roztyly alias rezidence Letokruhy při ul. Ryšavého u metra Roztyly | Pozemek prošel od prodeje masivní likvidací zeleně. V rámci dvou etap se má postavit 9 bytových domů o výšce 6 NP s celkem 197 byty a 216 parkovacími stáními. Lukrativní pozemky v blízkosti metra prodala Praha 11 vedena exstarostou Mlejnským v roce 2008 za symbolickou cenu 2450 Kč/m2 firmě Alborg Development a.s. Poté MČ umožnila Alborgu úpravou ÚP navýšení zastavitelnosti pozemků a tím výstavbu většího množství bytů. Se záměrem souvisí výstavba masivní protihlukové zdi podél ulice Ryšavého, nahrazující stávající kvalitní izolační zeleň. Investor chystá třetí etapu záměru skrz změnu ÚP č. Z2867/00. Celkem mají v území stát 22 bytové domy! Ukázkový příklad salámové metody schvalování a výstavby záměru...

Ovšem zaměřme se na jiný záměr výstavby, diskutovaný na 26. ZMČ. dne 16.2.2017 - je jím kancelářské centrum Office park Roztyly o velikosti 70 000 m2 HPP (hrubých podlažních ploch), mající stát na místě zvaném Interlov (mapa) a skrývající se pod změnou ÚP označenou Z 2797/00. Vyjádření občanských spolků ke změně Z 2797 jste četli zde:

• Připomínkujte změny územního plánu: Interlov na Roztylech a tramvaj až na Výstavní

001.Office.park.Roztyly.th• Co je Office park Roztyly?

Office park Roztyly | V území bývalého areálu Interlov a jeho okolí probíhá pořizování změny ÚP pod číslem Z 2797/00. Vlastník pozemků, firma Passerinvest, zde hodlá na cca 19 hektarech vybudovat kancelářský komplex (cca 2500 zaměstnanců, 700 - 1000 garážových stání). Dopravní napojení má být řešeno z ul. Tomíčkova, příp. napojením na Jižní spojku. Součástí změny je rovněž vybudování volnočasového areálu (cca 6 ha) mezi Interlovem a Kunratickým lesem, včetně sportovišť a koupaliště. V současné době je změna ve fázi tzv. společného jednání mezi Magistrátem a městskými částmi.

oddelicka

Projednávání stanoviska MČ P11 zachycuje nezkrácený videozáznam, který jsme opatřili reportážním popisem a naleznete ho na konci článku. Souhrnně upozorňujeme na tyto názory přítomných zastupitelů:

• Programové prohlášení Rady MČ P11 už neplatí?

RNDr. Zelenková (HPP 11) připomíná Radě ANO / TOP jejich programové prohlášení, kde na téma životního prostředí je uvedeno:

• Zasadíme se o zachování příznivého životního prostředí na Jižním Městě v duchu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 11 ze dne 10. listopadu 2014 o veřejném zájmu. • Budeme chránit stávající plochy zeleně a posuzovat jejich využití ve smyslu veřejného zájmu. • Podpoříme kultivaci a zlepšení vybavení veřejného prostoru – okolí obytných domů, dětských hřišť, sportovišť a parků. • Zajistíme kvalitní údržbu a úklid veřejného prostoru i odbornou péči o veřejnou zeleň. • Rozšíříme spolupráci s institucemi ochrany přírody v Praze i ČR a zapojíme se do grantových programů v oblasti životního prostředí. • Budeme chránit kvalitu ovzduší Jižního Města před nárůstem znečištění, jehož hlavním zdrojem je automobilová doprava. • Podpoříme umístění certifikovaných stanic měřících kvalitu ovzduší na území Jižního Města.

• Celé znění > ZDE

oddelicka

• Volební programy ANO / TOP už neplatí?

Ing. Štyler (HPP 11) připomíná Radě ANO / TOP, že usnesení ZMČ o ochraně zeleně má P11 je stále platné. O volbách 2014 slibovalo ANO ochranu zeleně a volných ploch, dnes postupuje zcela opačně! J. Říčař (ANO) sliboval na radnici tým zkušených a morálních lidí, kde jsou? Od zvolení Jiravy starostou startuje jeden stavební projekt za druhým, ANO se zcela bez pudu sebezáchovy distancuje od svých volebních slibů. Připomeňte si znění volebních programů ANO / TOP, na které lákaly voliče k urnám a porovnejte jejich chováním:

ANO.nereguluje.developery.th• ANO > Bod 1: Zodpovědnost a profesionalitu - po diskusích s občany vytvoříme koncepci správy a rozvoje městské části (ochrana a údržba zelených ploch místo jejich nekoncepčního zastavování, optimalizace dopravy a parkování). • Bod 3: Chcete zabránit megalomanským záměrům developerů? Uděláme to! • Rozvoj Jižního Města musí být plnohodnotný, ale uměřený. • Zájmy developerů se musí podřídit potřebám obyvatel Jižního Města. • Investoři nových projektů se musí podílet na úpravách okolí stavby (park, dětské hřiště, parkovací místa apod.)

• TOP 09 > Chceme udělat z Prahy 11 opravdu příjemné, „zelené“, bezpečné a dopravně přátelské místo k životu, kde každý z nás bude mít dostatek možností pro příjemný pobyt v parku, ke sportovnímu vyžití, návštěvě kavárny či restaurace a aktivnímu kulturnímu životu. • Konec zahušťování stabilizovaných ploch: K investičním záměrům směřujícím do lokalit, které již za předchozího režimu dosáhly značné míry zastavěnosti obytnými soubory, je potřeba zaujímat negativní stanoviska. Zvláště tehdy, jsou-li takové lokality vybírány necitlivě, i když odůvodňovány „bohulibými“ záměry. Tak řešila stávající radniční koalice (ODS, ČSSD, Pražané za svá práva) s podporou KSČM nedostatek vhodných pozemků např. pro Dům s pečovatelskou službou, když před tím vhodný pozemek v územním plánu určený pro veřejnou vybavenost prodala privátnímu investorovi a zmíněné sociální zařízení směřovala do veřejné zeleně, jak tomu bylo na Hájích v sousedství ulice Hviezdoslavova.

Deklarace veřejného zájmu (Vůle občanů projevená v komunálních volbách 10. - 11. 10. 2014)

oddelicka

• TOP 09: Pozemek zastavíme! Protože... leží ladem

Určitě si pokládáte otázku, jak hnutí ANO, které o volbách 2014 lovilo voliče na sliby zabránění megalomanských projektům na P11, najednou zdůvodňuje nutnost výstavby na P11, ať se jedná o Opatov nebo o pozemek Interlovu na Roztylech. Předskokanem lobbingu se stal Ing. Urbánek (TOP), radní pro územní rozvoj. Sdělil, že území je zanedbané, potřebuje kultivovat, nejlépe mohutnou výstavbou! Názorovému obratu o 180 stupňů se po dvou letech spolupráce s tímto člověkem nedivíme, protože se jedná právě o Urbánka z TOP 09 a nějak se o přízeň šéfů z Magistrátu zasloužit musí. Ing. Urbánek též rozvrátil celou koalici na P11, za což byl obdarován postem radního pro územní rozvoj, odkud prosazuje prodeveloperské tendence

oddelicka

• ANO: Pozemek zastavíme! Protože... je hnusný, zanedbaný

Další promluvil pan Prokop (ANO, multitrafikant), rezident z Roztyl, který obyvatelům Roztyl nikdy v ničem nepomohl. Posteskl si, že si nemůže jít do Michelského lesa ani zaběhat, jak je to tam “hnusné” a bezdomovci obývané. Má řešení, které se po něm chce: pozemek zastavět velkými kancelářemi! Sice zmizí ze světa další palouk, ale pan Prokop se v lese, kam chodí zcela dobrovolně, nebude bát. Přitakává pan Říčař, místopředseda pražského ANO, který se kolem Interlovu také bojí běhat, protože je tam navíc i “bordel”. Zneklidňující je, že oba mladíci z ANO své odůvodnění považují za seriozní a z čistě osobních důvodů by s klidným svědomím onen kus přírody vymazali ze světa. Možná by jim prospěl výběh skrz The Park na Chodově, třeba by si uvědomili, co je les a co je beton. Třeba by si vzpomněli, jak se o volbách bili v prsa za zeleň na P11, jak kopírovali názory HPP 11, aby si jich volič všiml. Dříve pasivní, neznámí, dnes zastavují Prahu 11 a developeři jsou jejich kamarádi. Politika ja byznys, podnikatelé z ANO si to uvědomují.

oddelicka

• Interlov, klidné místo

Také jsme si byli v areálu Interlovu zaběhat... sluncem zalitý, tak trochu zapomenutý kraj světa, vyplašení zajíci před námi prchali, taktéž ptactvo. Žádný strach o život jsme neměli, po bezdomovcích ani památky. Posekané dřeviny, způsobné hromady dřevěné drtě, ořezané větvě pěkně na hromádce. Těžko uvěřit, že pánové Prokop / Říčař měli na mysli stejné místo. Ale nabízí se vysvětlení: prostor byl nedávno uklizen majitelem Passerinvest a v tomto stavu ani zdaleka nepůsobí dojmem, že by potřeboval "zachránit" výstavbou megalomanských kanceláří. Takže to jde, když se chce - a soukromý pozemek nemusí nikoho vizuálně pohoršovat. Stejný princip péče platí pro pozemky kolem metra Opatov i pro stanici samotnout.

oddelicka

2017.02.16.ZMC.26.LK• ANO jde proti svému volebnímu programu

Ing. Kos (HPP 11, senátor) připomíná volební plakáty ANO a Jiravovy sliby, že prý “zabrání magalomanským záměrům na Jižním Městě” a chce vysvětlení, co má opačné prodeveloperské chování ANO / TOP znamenat. Ukázkový bezskrupulozní podvod na voličích, jejichž důvěřa byla vyměněna za moc, slávu a peníze! Cituje výrok Úst. soudu o místě zatěžovaným emisemi a hlukem:

• Veškeré navrhované zásahy v území musí být provázeny přesvědčivým důkazem toho, že jejich uskutečněním nedojde k překročení přípustné míry zatěžování a znečišťování prostředí, tedy k nadlimitní zátěži území. Pokud již objektivně v důsledku lidské činnosti existuje v daném území nadlimitní zátěž, tedy protiprávní stav, pak je nutno u navrhovaného zásahu přesvědčivě prokázat, že provedením záměru nedojde ani v minimální míře k přitížení nadlimitní zátěže nebo bude zajištěn pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty - limity. Bez takového důkazu je odsouhlasení, umístění nebo povolení záměru nezákonné, ba protiústavní a příslušné dotčené orgány i stavební úřady, jež mají hájit vymezené veřejné zájmy, závažným způsobem porušují zákon a jednají hrubě chybně (viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 135/2011 - 246 ze dne 30.1.2012 a č.j. 9 As 28/2012 - 135 ze dne 1.2.2013).

Tato slova si velmi dobře zapamatujte, nejsou radnicí Prahy 11 respektována. ANO / TOP před nimi zavírají oči, nechtějí je slyšet. K tomuto výroku se tradičně nikdo z vládnoucích stran nevyjádřil, natož uznale.

Judikáty u prodeveloperských politických skupin Praze 11 nejsou populární, neboť svým sdělením míří proti jednání těchto stran, podporujících zájem developera a snažících se rozjet velké stavby, které dnes předkládají za “umírněný rozvoj” Prahy 11, slibovaný při volbách 2014. Přitom jde o jednu masivní stavbu za druhou - tisíce dalších lidí, tisíce nových aut! Jak "umírněné", že?

Ing. Kos závěrem: "Kdyby bylo HPP 11 na radnici, vyprovodilo by pány z Passerinvestu ven. Tato stavba je škodlivá pro Krčský les i pro JM”.

oddelicka

2017.02.16.ZMC.26.JS• Za stav pozemku odpovídá jeho majitel

Ing. Štyler (HPP 11) připomíná, že nepořádek na pozemku je odpovědností majitele pozemku. Tento fakt se velmi nedůrazně dostává mezi obyvatele, kteří (právem rozhořčeni nad nedůstojností místa) často útočí na radnici, mylně ji považující za neschopného správce soukromého pozemku. “Zpustnutí místa” je běžnou praktikou majitele parcely (developera), vyvolává stupňující se pohoršení obyvatel, denně chodících kolem neutěšené parcely, kterou developer následně nabídne “zkultivovat”, k čemuž potřebuje povolení radnice. Bohužel, jde o “kultivaci betonem”, o způsob masivního zastavění, protože developer nestaví z lásky k lidem, nýbrž pro peníze, pro zisk. Developer si koupil kilo gothaje a teď z

oddelicka

2017.02.16.ZMC.26.SZ• Zatíženému území výstavba více neublíží

PhDr. Zdeňková (HPP 11) se zcela jasně vyjádřila k soustavně omílaným a neprofesionálním argumentům ANO / TOP:

1) pan Urbánka: Místo s již překračovanými limity klidně můžeme zastavět, u něj je to už jedno.
2) pánové Prokop / Říčař: Hnusné místo v lese je třeba zkultivovat kancelářemi.

"Pokud je něco brownfield a jsou tam bezdomovci, je potřeba to zastavět? Nesmysl!" - výstup paní Zdeňkové nepotřebuje další komentář… > VIDEO

oddelicka

2017.02.16.ZMC.26.KZ• Vymahatelnost žádná? ANO / TOP to neřeší

RNDr. Zelenková (HPP 11) vznáší zásadní dotaz na vymahatelnost, pakliže se developer rozhodně postavit v místě něco jiného. Přidávají se k ní Ing. Kos, Ing. Štyler, JUDr. Jeřábková (ANO) a PhDr. Zdeňková: Studie je nevymahatelná a nezávazná… radní ANO / TOP nejsou schopni dát žádné záruky, přesto stavbu tlačí kupředu!

oddelicka

• Staví to pro cízí

"Zájmy developerů se musí podřídit potřebám obyvatel Jižního Města", tvrdilo ANO při volbách 2014. Dnes to netvrdí, dnes staví kanceláře pro tisíce lidí, kteří budou denně na JM pouze dojíždět, podobně jako už dojíždějí do chodovského The Parku. Ráno tam, večer zpátky. Ovšem potřebují k tomu metro a silnice, které nedostačují. Proto se nám snaží radnice pana Jiravy vnutit tramvaj, která kancelářské objekty propojí.

A též parkoviště u Chilské pro 600 (později 1000) aut, nešťastně umístěné poblíž DPS Šalounova, ovšem parkovat v něm nebude našinec, ale Středočech, dojíždějící do Prahy za prací.

Otázka zůstává: jaký zájem na tomto procesu mají obyvatelé JM? Čtenáři, jistě ti došlo: prodeveloperské aktivity ANO / TOP nejsou v souladu s požadavky a s přáním obyvatel P11. Tam, kde 40 let v klidu bydlíme, nastane velmi rušný provoz. Neznám voliče z JM, který by si tohle přál...

Odvolání pana Štylera a zvolení pana Jiravy starostou za pomocí hlasů trestně stíhaných, obviněných a odsouzeného zastupitele působích v předchozích volebních obdobích, proti kterým ANO v komunálních volbách 2014 samo vystupovalo, je více než alarmující. Dokazuje, že ve hře jsou velké projekty. Pan Mlejnský (JMND) / ČSSD / ODS / KSČM dílo zahušťování P11 novou výstavbou začali, ANO / TOP v něm pokračují. Spojili se a nikdo jim nesmí stát v cestě.

Jediný, kdo "překáží" developerskému tažení, je HPP 11 s podporou třetiny voličů na P11. HPP 11 má (a vždy mělo) odborníky na zeleň / dopravu, schopné vysvětlit a odůvodnit, proč je kancelářská výstavba v Interlovu nevhodná, taktéž přivedení tramvaje až nad přehradu. Zatímco "odborníci z ANO" by stavěli, protože se jim ono místo "nelíbí"... Až se nechce věřit, do jakých obrátek se developerská palermizace v režii ANO / TOP & Mlejnského s komunisty dostala!

oddelicka

panenko.svatohorska• Obyvatelé Jižního Města, co s tím uděláte?

Pořád si myslíte si, že se vás to netýká? Dnes se možná staví u souseda, ale zítra u vás. Děkujeme, že jste nám ve volbách 2014 dali silný mandát za vás jednat, ale situace se změnila: zastupitelé ANO / TOP se sdružili s JMND / ČSSD / ODS / KSČM a dohromady jich je víc nežli nás, takže poté, co HPP 11 odvolali ze všech významných postů, "demokraticky" společně schválí pouze to, co si mezi sebou vyjednají - hlasy HPP 11 k tomu nepotřebují. Najednou volič ANO má stejné cíle jako volič pana Mlejnského / ODS? Najednou volič TOP 09 má stejné cíle jako volič ČSSD / KSČM? Ne, nejsou stejní voliči - stejní jsou jimi volení politici! HPP 11 se nadále drží svého volebního programu.

K zamyšlení dva (opět) aktuální odkazy + bonusový obrázek s pekařem...

Nevěděli jste, že na sousedním pozemku má vyrůst mrakodrap? Nejste sami

• Záměry výstavby na Jižním Městě (aktualizace mapy 05/2022 > ZDE)

oddelicka

• Video z 26. ZMČ Praha 11

2017.02.16. • 26. ZMČ P11 • Celoměstsky významné změny IV č. Z 2797/00 a č. Z 2798/00 ÚP - připomínky MČ Praha 11 ve společném jednání: Interlov / tramvaj • Úvodní slovo Ing. Urbánek (TOP) • 4:40 - Hovoří zástupce developera Ing. Martin Unger a Petr Hornát • 15:42 - Zuzana Malá (člen výboru spolku Ochrana Roztyl) • 19:46 - RNDr. Zelenková (HPP 11) připomíná Radě ANO / TOP, že má ve svém prog. prohlášení i v deklaraci veřejného zájmu, že bude chránit nezastavěné plochy na P11. Podává usnesení. • 21:41 - Ing. Štyler (HPP 11): Usnesení ZMČ o ochraně zeleně má P11 je stále platné. O volbách ANO slibovalo ochranu zeleně a volných ploch. J. Říčař (ANO) sliboval na radnici tým zkušených a morálních lidí, kteří vytvoří kvalitní místo pro život. Ing. Kováč (ANO) si přál, aby rozvoj MČ vycházel z přání obyvatel se nikoliv ze ziskuchtivých záměrů developerů a lobbistů. • 26:12 - D. Mlejnský (JMND): Území je skládkou, není řešeno jako celek. • 31:40 - RNDr. Zelenková (HPP 11) o území. • 32:56 - Ing. Urbánek (TOP) území je zanedbané. • 38:38 - Ing. Prokop (ANO): Jsou tam bezdomovci, bojím se tam jít. • 41:08 - J. Říčař (ANO): Bojím se tam běhat, je tam bordel.• 44:02 - Ing. Kos (HPP 11) připomíná volební plakát pana Jiravy: Chcete zabránit megalomanským záměrům developerů? Už to neplatí a přidává se k nim Říčař i Prokop. Lidé chodí do lesa, protože je tam les, ne cosi uměle vytvořeného, o co ANO usiluje. Jaká výhoda pro MČ ze stavby vyplyne? Výrok Úst. soudu o místě zatěžovaným emisemi a hlukem: “Veškeré navrhované zásahy v území musí být provázeny přesvědčivým důkazem toho, že jejich uskutečněním nedojde k překročení přípustné míry zatěžování a znečišťování prostředí, tedy k nadlimitní zátěži území. Pokud již objektivně v důsledku lidské činnosti existuje v daném území nadlimitní zátěž, tedy protiprávní stav, pak je nutno u navrhovaného zásahu přesvědčivě prokázat, že provedením záměru nedojde ani v minimální míře k přitížení nadlimitní zátěže nebo bude zajištěn pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty - limity.” Takže podle ANO / TOP: 70 000 hpp + tisíce aut denně zajistí, že se hodnoty dostanou pod limity…? Kdyby bylo HPP 11 na radnici, vyprovodilo by pány z Passerinvestu ven, tato stavba je škodlivá pro Krčský les i pro JM. • 48:40 - Ing. Štyler (HPP 11) děkuje panu Prokopovi za promítnutí fotek, dokládající jak majitel-developer pozemky neudržuje. Když HPP 11 v minulosti jednalo, pan Prokop seděl doma a večeřel, a teď nám radí co máme dělat. Předkládá pozměňovací návrhy: ZMČ nesouhlasí se změnami Z2797... • 53:20 - PhDr. Zdeňková (HPP 11): ANO / TOP pláčí zde na ZMČ, ale mají plakat u developera, pozemky jsou jeho. Pokud je něco brownfield + jsou tam bezdomovci, je potřeba to zastavět = nesmysl. Myslela jsem, že na P11 tato éra skončila v roce 2014... a ještě nám radní pro územní rozvoj Urbánek řekne, že když když jsou limity překračovány, že se to může zastavět, že je to už jedno?! • 56:31 - Ing. Šmrha (HPP 11): Navrhovaná změna neřeší problémy území, pouze dává developerovi možnost, aby část z něj zastavěl. • 1:00:03 - RNDr. Zelenková (HPP 11) o zastavitelnosti, revitalizaci, funkci zeleně. Studie nemá vymahatelnost. • 1:04:25 - J. Říčař (ANO) o nabídce developera, který zbytek území zkultivuje. • 1:07:09 - RNDr. Zelenková (HPP 11) reaguje: jak je to s vymahatelností? Zapracujme to do změny. • 1:08:58 - Ing. Kos (HPP 11) odpovídá na otázky pana Jiravy. Stavba zabetonuje les. Čím bude prospěšná stavba, která se večer vylidní? Dárek od developera: dvě hřiště?! Vymahatelnost žádná. V úseku Opatov - Háje není tramvaj správné řešení, budoucnost patří elektrovozům. • 1:15:08 - JUDr. Jeřábková (ANO): Jak je to s vymahatelností? Ing. Urbánek (TOP) reaguje: Zatím se se situací seznamujeme. • 1:16:16 - Ing. Štyler (HPP 11) opakuje otázku na pana Urbánka: jak je to s vymahatelností?  • 1:17:31 - PhDr. Zdeňková (HPP 11): Studie je nevymahatelná a nezávazná. • 1:18:14 - Ing. Kos (HPP 11): Stavba je tam neumístitelná. • 1:18:51 - Pan Unger (Passerinvest): Stavební legislativa myslí na vše. • 1:24:38 - Ing. Prokop (ANO) chce ukončit diskuzi. Nepodařilo se. Nikdy jsem projekt Interlovu nekritizoval. Tramvaj podporuji. Reaguje Ing. Kos • 1:27:42 - Bc. Mareš (TOP) má výhrady vůči změnám koeficientům využití území, ale projekt podporuje. • 1:29:15 - P. Lukeš (ANO / TOP?) o úseku tramvaje. Změna by se měla shodovat se Zásadami územního rozvoje. • 1:31:41 - Návrhový výbor.

oddelicka

• Celý videozáznam z 26. ZMČ (16.2.2017) > ZDE

Sestavil Martin Farmačka, HPP 11


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit