Články

• CRESCON a ALBORG jsou zpět s megalomanským záměrem kliniky na Roztylech

Roztyly.Crescon.klinika.1• Vážení obyvatelé nejen z Roztyl, když CRESCONU a Alborg-Development nevyšla společná megalomanská zástavba studentského bydlení a domu pro VIP seniory v území u ul. Ryšavého na Roztylech, navrhují zástavbu plošnou.

Objekt kliniky má mít 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Tři navazující objekty by měly údajně sloužit pro osoby se zdravotním postižením a jsou navrženy s 4 NP a 2 PP. Celkem 311 parkovacích stání, která budou umístěna v podzemních garážích a na terénu. Spolu se sousedními záměry Bytový park Roztyly I a II a bytovým souborem Na Výhledu se jedná o bezprecedentní vytěžení dosud nezastavěných území severně od ul. Ryšavého. 

@PETICI proti záměru můžete podepsat zde > https://e-petice.cz/roztyly

Studie k záměru je ke stažení zde: Záměr výstavby zdravotnického zařízení a Domova pro osoby se zdravotním postižením při ulici Ryšavého

Studie má být projednávána na veřejném Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ve středu 21.2.2018 od 17 hod. na radnici v Ocelíkově ul. > pozvánka

Přijďte prosím na jednání výboru. Váš názor na daný projekt můžete též napsat Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na facebooku FB Prahy 11 či formou komentáře k uvedené petici.    

Nejsme proti ideji zdravotnického zařízení, ale proti příliš intenzivní zástavbě, která vyvolá neúměrnou dopravní zátěž a související zhoršení životní prostředí ve svém okolí. Předložený koncept významně navyšuje intenzitu zástavby daného území oproti původně předloženým projektům Nové Roztyly a Bytový park Roztyly, které ostře odmítají místní obyvatelé, občanské spolky a částečně i Městská část Praha 11. Další důvody, proč daný záměr odmítáme jsou uvedeny v petici.

Více o původním kontroverzním projektu Nové Roztyly ve stejné lokalitě a o Bytovém parku Roztyly, vč. relevantní reportáže NEDEJ SE - Morální limity > ZDE

Aleš Kulhánek, Šárka Zdeňková | Zelené Roztyly, z.s.; Hnutí pro Prahu 11 | www.hpp11.cz
Zuzana Malá | Ochrana Roztyl, z.s.

Roztyly.Crescon.klinika.2


• Vyjádření nesouhlasu dne 16.12.2019

Vážení radní, vážení členové Komise pro životní prostředí, dovolte, abychom tímto způsobem vyjádřili nesouhlas místních obyvatel a spolků se dokumentací pro územní řízení záměru Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se zdravotním postižením, která má být dnes projednána na Komisi pro životní prostředí. Náš nesouhlas nesměřuje proti vlastnímu zdravotnickému zařízení ale zejména proti navrhované intenzitě zástavby. V rámci projednávání předchozích záměrů v území (Bytový park Roztyly, Nové Roztyly) se investor, po jednáních s místními občany, zavázal významně snížit intenzitu záměru v dané lokalitě. Tento závazek aktuálně předkládaný záměr postrádá - je navrhováno zastavění území nad rámec koeficientu „E“ v ploše VV, což je v rozporu i s požadavkem Rady MČ Praha 11. Ta se k záměru Nové Roztyly vyjádřila usnesením rady > ZDE

Kromě snížení intenzity záměru investor dále nesplnil tyto požadavky Rady MČ Praha 11:

• neposoudil dopravní zatížení navazujících komunikací (zejména nebezpečných křižovatek Ryšavého x Hrdličkova a Ryšavého x Komárkova)

• (dle našeho názoru) nepřijal dostatečná opatření z hlediska hospodaření se srážkovými vodami a adaptace na změnu klimatu (v projektu je navržena pouze retence a odvod dešťovky do kanalizace) a částečně zelené střechy

• projekt (nebude posuzován v EIA) nepřijal podmínky z procesu EIA pro Bytový park Roztyly II stanovené souhlasným závazným stanoviskem EIA (z hlediska ochrany životního prostředí při fázi výstavby a provozu záměru - jedná se o 4 strany podmínek!) > ZDE

• neprůjezdnost nově vybudované komunikace Hrdličkova - Komárkova

E-petici (a petici ve fyzické podobě) proti záměru v navržené podobě podepsalo přes 500 převážně místních obyvatel (viz https://e-petice.cz/roztyly)

 

Z hlediska zájmů ochrany životního prostředí je navržený projekt v konfliktu:

• s ochranou zvláště chráněných druhů živočichů, kteří se v lokalitě prokazatelně vyskytují (např. slavík obecný, ropucha, slepýš křehký, čmeláci, netopýři, chránění brouci atd.). Zoologický průzkum z r. 2017 (má k dispozici OŽP) konstatoval, že lokalita má vysokou přírodní hodnotu

• s ochranou krajinného rázu (jedná se exponovaný svah, dojde ke zrušení výhledu z terasy MediCentra na centrum Prahy a Pražský hrad - dle ÚAP je zde vyhlídkové místo)

• s ochranou dřevin rostoucích mimo les – v území je velké množství vzrostlých dubů

• s ochranou okolních obyvatel před hlukem a imisemi emisemi - příjezdová komunikace - i v rámci výstavby - je navržena v těsné blízkosti stávajících domů. Požadujeme, aby příjezdová komunikace byla umístěna dále od stávající zástavby

 

Děkujeme za zohlednění nesouhlasu s předloženou dokumentací pro územní rozhodnutí a požadavkem na její přepracování při jejím projednávání v rámci orgánů městské části.

S pozdravem Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D. (Zelené Roztyly, z.s.), zastupitel MČ Praha 11 a RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. (Ochrana Roztyl, z.s.)

Komentáře  

+1 # monika vachalova 2018-02-20 19:42
nesouhlas s výstavbou
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Josef Krutil 2018-02-21 10:48
Cokoliv, kdekoliv,.... jsem HPPčkář, takže nesouhlasím. Proč? Proč se město nemá rozvíjet?Jaká dopravní zátěž? Kolik seniorů, kteří jsou odkázáni na starobinec jezdí autem? Co vám vadí na zeleném baráku, se zelenou střechou?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Aleš Kulhánek 2018-02-21 20:38
Je rozvojem sídliště obohacení úzké skupiny osob na úkor maximálního vytěžení jedné z posledních zelených ploch uprostřed sídliště Horní Roztyly? Na úkor majetku a životního prostředí stávajících obyvatel?

Již v současné době je stávající zástavba v dané lokalitě negativně ovlivňována vibracemi z projíždějících souprav metra. V důsledku vybudování základů a drenáže sousedícího Bytového parku Roztyly (etapa I) došlo k sesedání terénu a praskání zdí rodinných domů v ul. Komárkova a Hněvkovská, poškození chodníků a dokonce přípojky plynu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Jakub Chroust 2018-02-21 11:26
Rozvoj dle Krutila = další beton, falešné malůvky se stromy, které pak nebudou, špína, hluk, menší ceny bytů, více lidí a kvůli nim zase více dalšího betonu (parkoviště, příslušenství)? Opravdu v podstatě vymírající či přibližně na stejné úrovni se držící Česko potřebuje toto? Ten mírný občasný růst způsobený migrací nás nevytrhne, všichni nemusí bydlet v Praze či na P11. A proto tu máme hnutí, které to říká a nahlas a stojí si za tím. HPP11. Tak volte někoho jiného, když chcete betonový "rozvoj".

Nemá náhodou místní občan větší právo na klidné a zdravé životní prostředí víc než hypotetický novo-občan, který dnes bydlí někde jinde?

Krásný den a někdy.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Aleš Kulhánek 2018-02-26 08:48
Dávám na vědomí reakci jednoho z místních obyvatel:

Vyjadřuji zásadní nesouhlas s projektem firem CRESCON a Alborg-Developm ent, a to zejména s terénním valem a novou komunikací.

Nedokážu pochopit a zřejmě nikdo se zdravým rozumem, proč právě v době, kdy ČR hrozí ztráta velké části lesů (jehličnanů, podle informací zpravodajství TV Nova), se chystáte kácet velké množství stromů obyvatelům Roztyl.

Už v důsledku nové zástavby jsou ztráty zelené plochy dosti výrazné, ale ani to Vám nestačí, potřebujete slepě zničit všechno kolem sebe.

Léta zde pozorujeme bažanty, srnky, zajíce, ježky, a to přímo u zahrádek, což je v Praze doslova unikát. Právě toto prostředí se chystáte s naprostým klidem úplně zničit vybudováním komunikace, která není vůbec potřebná. Jakým právem ničíte poslední kousek přirozené živé přírody v této lokalitě? Bez ohledu na obyvatele zdejších rodinných domů, kteří si takový zásah důrazně nepřejí, bezostyšně rýžujete a drancujete zaslepení vlastním ziskem.

Ale obyvatelé Roztyl a nepřímo i dalších částí Prahy (včetně Vás) ztratí díky hamižnosti a touze po co největším vytěžení území mnohem víc, a to i do budoucna pro své děti. Nebylo by vhodné se včas zastavit?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist