Články

• Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí podporuje devastaci Jižního Města betonováním

fb.vuzr.zastupuje.developery• Jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí dne 21.3.2018 bylo směsicí servility k developerům s naprostým diletantismem většiny členů výboru, nezájmem o názory občanů a arogance moci.

Byly zde projednávány čtyři významné developerské záměry - na každý bylo pouze 45 min. včetně prezentace investorů, dva z nich přitom již schválila Rada MČ. Jednání probíhalo nedůstojně, občané museli čekat na chodbě, až na jejich kauzu přijde řada.

Jedním ze záměrů byl Obytný soubor Výstavní. Megalomanský záměr firmy Central Group, který byl umožněn souhlasem s úpravou územního plánu za starosty Mlejnského v r. 2009. Občané v okolí dávají různými způsoby najevo již deset let nesouhlas s tímto záměrem, což však Jiravova (ANO 2011) a Lepšova (TOP 09) loutková Rada MČ nevzala na vědomí a dala investorovi souhlas se záměrem, přestože ke svému rozhodnutí neměla žádné technické informace. Proč Rada dala souhlas? Jaký má tato stavba veřejný zájem? Nebo hrály v jejím rozhodnutí zcela jiné zájmy?

Navrhl jsem proto, aby Výbor přijal usnesení s výzvou Radě MČ ke zpětvzetí souhlasu se záměrem. Hlasoval pro něj jediný člen výboru Ing. Šmrha (KDÚ-ČSL, HPP11). Ostatní členové výboru - Mareš (TOP 09), Kováč (ANO), Sedeke (ODS), Mlejnský (JMND) a Šorfová (ODS) byli proti.

Potvrdila se tak skutečnost, že všechny politické strany, kromě HPP 11, podporují devastaci Jižního Města jeho dalším a dalším betonováním.

Ladislav Kos, senátor | Hnutí pro Prahu 11


Další z projednávaných záměrů byl projekt Kliniky a ubytovacích zařízení pro zdravotně postižené na Roztylech. Výbor, jehož členem je mimo jiné ex-starosta D. Mlejnský, přijal usnesení řešící pouze kosmetické aspekty projektu (požadavek na zachování maxima stávající zeleně, zpřístupnění parkovacích míst veřejnosti, řešení ochrany před vibracemi, projednání záměru s občany apod.). Z hlediska intenzity či výšky zástavby nepadly žádné požadavky. Existující usnesení Rady a požadavky MČ Praha 11 k předchozímu obdobnému projektu Nové Roztyly ve stejném území (týkající se zejména omezené intenzity zástavby, řešení území jako celku, požadavek na zpracování EIA pro celé území apod.) byly ignorovány. Přechozí závazky investora o snížení kapacity sousedícího projektu Bytový park Roztyly nebyly již vyžadovány.

Usnesení HPP11 o odmítnutí této podoby záměru z výše uvedených důvodů bylo shozeno ze stolu.

Nabízí se otázky, čí zájmy hájí členové Výboru - občanů Prahy 11 či developerů? Znají tito pánové a dámy, kteří rozhodují bez jakékoli odpovědnosti, usnesení zákona o hl. m. Praze?

Hlavní město Praha a městské části pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech (dále jen "veřejný zájem").

Záměr bude v dohledné době projednáván v Radě městské části. Seznam radních a jejich kontakty najdete > ZDE

Podpisy pod E-petici proti tomuto záměru sbíráme dál > ZDE

Nejsme proti zdravotnickému zařízení, ale proti navrhované intenzitě zástavby, která spolu se sousedícími záměry Bytový park Roztyly a bytovým souborem Na Výhledu představuje bezprecedentní vytěžení dosud nezastavěného území severně od ul. Ryšavého.

Aleš Kulhánek, spolek Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

oddelicka

Související:

Deklarace veřejného zájmu na Praze 11 | Vůle občanů projevená ve volbách 2014

• Obytný soubor Výstavní (Tři věže)

• Rada MČ Praha 11 dala souhlas k výstavbě Obytného souboru Výstavní II (Tři věže)

• Odborníci přicházejí! Mlejnského lidé obsadili komise MČ Praha 11

• Developeři zahájili ofenzívu proti Roztylským

• CRESCON a ALBORG jsou zpět s megalomanským záměrem kliniky na Roztylech

• V Roztylech má vyrůst klinika, řada místních obyvatel je proti

• K jednání Výboru pro územní rozvoj se vyjádřil rovněž obyvatel Roztyl, jehož se plánový projekt kliniky bezprostředně týká:

Hrůza, katastrofa, nekompetentnost.

Vážení spoluobčané, byl jsem svědkem, aktérem divadelního představení na demokracii, bez znalosti demokracie a bez jakéhokoliv ohledu k obvyklým spoluobčanům. Zjištění, že o věcech, které ovlivňují a budou ovlivňovat náš život, rozhodují lidé - členové výboru, kteří se na otevřené scéně přiznají, že dané věci nerozumí, mi připadá alarmující.

V každé normálně fungující společnosti je možné získat objektivní údaje, řešení, která nejsou jednostranná, ale objektivní. Naši zastupitelé v rámci městské části by tento princip měli striktně dodržovat. Obávám se, že když nevědí a ani se nezeptají, tak je jim to buď jedno, nebo v tom horším případě mají úplně jinou motivaci než normální obvyklí občané této městské části.

Z celého jednání vyjímám problematiku hluku. Doprava, která má být řešena tak, aby nerušila je přivedena Hrdličkovou ulicí přesně doprostřed celého areálu kliniky, tedy mezi stávající rodinné domky a navrhovanou výstavbu. Místo toho, aby se naši zastupitelé snažili o zachování klidových zón v rámci sídliště a hledali řešení, jak zachovat klid a akustickou pohodu v této oblasti, požadují, aby parkovací místa byla přístupná široké veřejnosti, tak aby se zhoršily hlukové podmínky místa, kde je v současné době klid. Nechápu. Místo toho, aby byla snaha zachovat a podporovat kvalitní podmínky pro život, je zde preferovaná snaha získat pár parkovacích míst za cenu zničení klidné lokality.

Slovníkem minulého režimu bych to nazval sabotáží, slovníkem současné doby bych to nazval naprostou nekompetentností zvolených zástupců na radnici Prahy 11, nebo alespoň některých.

Jestliže námi zvolení zástupci rozhodují proti zájmům svých voličů, asi není něco správně. Jestliže námi zvolení zástupci nemají ochotu přijmout nabízenou technickou pomoc (asistenci), když už sami tyto technické kompetence nemají, není něco správně.

V této oblasti stavebnictví se pohybuji celý svůj profesní život, jako soudní znalec řeším řadu případů obdobného charakteru, vím, jaké jsou snahy developerů a vím, jaká je realita. Hledám ochotu našich zastupitelů naslouchat, ale nějak se mi to nedaří, jejich nezájem je z mého pohledu alarmující a bude nutné znovu a znovu burcovat tak, abychom měli městkou část pro život a ne pro radost těch, kterým na našich názorech moc nezáleží.

Doufám, že se nám naše zvolená reprezentace vzpamatuje a bude preferovat objektivní zájmy celku nad partikulárními zájmy jednotlivců. Není to o tom nic nestavět, je to o tom stavět s hlavou a všeobecnou shodou, kterou lze získat jen hledáním objektivních technických a architektonických řešení. Ta mají jednu nevýhodu, snižují zisky developerů a to je problém, který zde řešíme, bezohledné obohacování jedněch a úkor druhých.

Aut. Ing. Marek Novotný, Ph.D., znalec | Odborný asistent fakulty architektury ČVUT | A.W.A.L., s.r.o.

• Litochlebské náměstí: developer usiluje o vzkříšení projektu mrakodrapu

Radnice Jiravy dala BD Bachova zelenou!

Pozemky se pod koberec zametají těžko, pane Říčaři

 

Komentáře  

+7 # Ladislav Kos 2018-03-29 15:57
Byl jsem opravdu šokován přístupem výboru pro územní rozvoj k záměru "Obytný soubor Výstavní". Výbor sice konstatoval, že k záměru nemá jakékoli podklady a že se tak k záměru nemůže vyjádřit, ale odmítl usnesení směrem k Radě MČ, aby negovala své souhlasné stanovisko s tímto záměrem. Rada toto stanovisko vydala už před půl rokem a tudíž ani ona nemohla mít aktuální podklady a dala tak Central Groupu bianco šek ke stavbě. Co ale očekávat od výboru, kde jsou lidé jejíž hlavním zájme je betonování JM - Mlejnský, Šorfová, Sedeke, Mareš, Kováč a od Rady s politickými vysloužilci Jiravou a Urbánkem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-5 # Tibor Kováč 2018-03-29 16:21
Pane Kosi, opět svým voličům lžete. Mým záměrem není betonování Jižního Města. Zeptejte se občanů v lokalitě Chodovce na projekt Obytný soubor Blažimská od Central Group a.s.. Nebo se přímo zeptejte pana Váni a Koudelky z této společnosti, se kterými jsem na rozdíl od Vás x krát o tomto projektu jednal, jak mě mají rádi (bylo zrušeno územní rozhodnutí v roce 2017). Kolikrát jste s nimi o projektu Výstavní jednal Vy ? Ani jednou, jak jsem se přímo od Vás dozvěděl na posledním jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí MČ Praha 11. S pozdravem T. Kováč
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Ladislav Kos 2018-03-30 09:36
Jižní Město ale není jen Chodovec. Rozumím tomu tak, že u Vašeho bydliště na Chodovci jste proti zástavbě a na ostatním území Jižního Města ji schvalujete, aby jste se zavděčil vedení ANO, aby Vás udrželo v pozici náměstka v městské akciovce. Není Vám ze sebe špatně? Na rozdíl od Vás se s developery nestýkám a nevyjednávám s nimi. Názor můj i občanů ale velice dobře znají z veřejných zdrojů. Že mu nenaslouchají je jejich věc, vždyť po deseti letech od změny územního plánu na předmětném pozemku nezažádali ještě ani o územní rozhodnutí. A to je zase náš výsledek v "nejednání" s developerem. Ale ještě k Vašemu postoji k Obytnému souboru Výstavní. Odmítl jste zrušit usnesení Jiravovy loutkové Rady, která k tomuto záměru dala bianco souhlas, aniž k němu měla relevantní podklady. Tím jste dal nepřímo souhlas k realizaci tohoto megalomanského záměru. No, nějak si to náměstkovské místo musíte zasloužit, že?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-3 # Tibor Kováč 2018-04-03 20:01
A to je právě pane Kosi chyba, že s nimi kvůli prospěchu všech vašich spoluobčanů nejednáte a neprojednáváte s nimi co nejpřijatelnějš í možné budoucí podmínky. Je to totiž jen otázka času, kdy si na svém pozemku něco postaví. Vy to samozřejmě víte také, ale Vy řadíte Vaše soukromé zájmy, rozuměj Vaše ego, nad zájmy všech ostatních obyvatel Jižního Města. Tak to zase vidím já.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Roztylák 2018-04-05 18:59
"Zájmy developerů se musí podřídit potřebám obyvatel Jižního Města", tvrdilo hnutí ANO při volbách 2014. Dnes to již netvrdí. Dnes se s developery ANO kamarádí. Z transparentních účtů politických stran vyplývá, že nejvíce peněz před loňskými parlamentními volbami dostalo od firem právě hnutí ANO, kterému přispěl třeba šéf PASSERINVEST GROUP. Na transparentní účet hnutí ANO přispěl 7. září 2017 částkou 500 000,- Kč. Tak už víme, proč P. Jirava (ANO) starosta Prahy 11 a A. Krnáčová (ANO) primátorka Prahy tlačí na schválení jeho administrativní ho komplexu Areál Interlov u lesa na Roztylech (komplex o velikosti až 70.000 m2 podlahových ploch).
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # Roman V. 2018-04-04 12:22
Nebo také nepostaví na svém pozemku nic, protože jim to stavební úřad nepovolí a můžeme jim to co nejvíc znepříjemňovat, což je podle mě rozumné, když tu nechceme mít z Jižního města jihoamerickou Favelu. To je můj soukromý názor. A když už kompromis, tak takový, který lidem nevadí, tedy max. 2-3 patra a konec. Ne kompromis alá hnutí ANO, že si nechá dát prachy od developerů a odsouhlasí prakticky všechno a řekne tomu "dobrý kompromis".
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Ladislav Kos 2018-04-04 17:12
Tak jak je tomu u zástavby předpolí Krčského lesa na Roztylech. Dar půl milionu pro ANO za podporu výstavby kanceláří s podlahovou plochou 60.000m2. Hoši z ANO jednají s developery a totéž radí ostatním. Děkuji za radu p.Kováč, ale HPP11 s developery na rozdíl od Vás vyjednávat nebude. Ale udělá vše proto, aby nedevastovali život na JM.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Roman V. 2018-04-05 15:14
Hnutí ANO to zde dělá dvěma metodama: 1)salámová metoda - postupné zastavování. 2)metoda falešného kompromisu - nejdřív to developer šíleně přežene, oni z toho jakoby ustoupí někam napůl či blíž developerovi a řeknou tomu "dobrý kompromis", přitom se developerovi splní vše, protože před "kompromisem" to schválně přehnal, takže si nakonec udělá vše co chtěl skutečně původně postavit.

Pryč s touto koalicí fízlů, topkařů, komoušů, stbáků, trestně stíhaných Belaníků a Mlejnských a zadlužených Sýkorů - pryč s ní!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Anna 2018-04-07 19:31
Dnes bylo na Jižním Městě rušno, většina stran z místního zastupitelstva uklízela v rámci projektu Ukliďme Česko. Uklízeli od Mlejnského, uklízeli od Jiravy, uklízeli od Lepše. Škoda jen, že si vzpomenou vždy jen jednou do roka a jinak je jim celé Jižní Město ukradené. Teď se ještě všichni vyfotit vedle pytlů s posbíranými odpadky, hezká PR akce na facebook a zase je na rok klid.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Roman V. 2018-04-07 22:58
Jo to oni umí, taky jednou za dva až čtyři roky se vyfotit v domově důchodců s důchodci, když jsou blízko nějaké volby, jinak jim postaví klidně garáže přímo před obličejem a jejich plíce nešetří.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Roman V. 2018-04-19 13:09
Podle vrchního cenzora Lepše z TOP09,vládnoucí ho pomocí KSČM a ANO a dalších - nejde v technické zpřesnění pomocí otázky? Proč by někdo nemohl upřesnit informaci nebo jí chtít, pomocí otázky? To se v řádu nepíše, ne?

A k té trapárně se stravenkou, jak píše p. Chroust: politická vyžírka Prokop, přisátá na dozorčí rady v oblastech, kde nemá vzdělání a nemůže je stíhat všechny a bere za to statisíce korun měsíčně, se bude ptát lidí, zda odevzdávají stravenku?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Roman V. 2018-04-19 15:50
Pane trestně stíhaný Belaníku, v této Radě máte svého člověka, pana Štefka. A nestěžoval jste si na Radu pana Mlejnského.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Roman V. 2018-04-19 17:20
Sms se dá posílat i z netu, Říčaři. Takže z notebooku, do kterýho čumíš a píšeš neustále.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Roman V. 2018-04-19 19:25
Neměli bychom se spíš podívat na předvolební sliby TOP09, pane Lepši? Dnešní systém rozdělování dotací je jako racionální jo? Není to, že se to nelíbí opozici, ale vy dáváte hodně peněz kámošům, abyste vládli.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist