• Metropolitní plán: jak na něj?

fb.mpp• Praha konečně zveřejnila návrh svého nového územního plánu (MÚP či MPP). Plán by měl začít platit od r. 2023 a rozhodne o tom, kde zůstane zeleň a kde se bude stavět a jak vysoko na dalších min. 20 let. MPP přímo ovlivní budoucí ceny pozemků, domů i bytů. Plánuje se výrazné zahuštění zástavby v Praze, vč. Prahy 11 a nárůst obyvatel v Praze o 50 %!

V okolí stanic metra na JM mají vyrůst hnízda výškových budov až o 27 patrech. Nový systém regulace výstavby bude velmi vágní a pro-korupční - MPP totiž udává MAXIMÁLNĚ FLEXIBILNÍ možnou míru zastavění území a bude pouze na developerovi, co si prosadí v rámci územního řízení u stavebních úřadů. Ty jsou bohužel stále často pod vlivem samosprávy. Práva veřejnosti, vč. přímých sousedů ovlivňovat výstavbu budou minimální. Mnozí politici a investoři si již mnou ruce. Již se někteří nechali slyšet: „však si zvyknete“.

Nyní čeká Prahu několikaleté projednávání, při kterém budou moci občané, firmy či městské části k návrhu plánu podat své připomínky.

• Harmonogram společného jednání MPP

MPP.Harmonogram.spol.jednani

Připomínky lze podat písemně do podatelny Magistrátu, zaslat poštou (Odbor územního rozvoje, Magistrát hl.m. Prahy, Jugmannova 29/35, 110 00 Praha 1) a nebo elektronicky pomocí formuláře (od 11.6. bude > ZDE), pouze v termínu od 27.6.2018 do 26.7.2018!


• Slovo Ing. Musila k Metropolitnímu Plánu (MPP)

Teze zpracovatelů:

1) Praha je řídce zastavěna

2) MPP má zajistit aby v Praze mohlo bydlet 1 800 000 - 1 900 000 obyvatel. Tedy nárůst 500 000 - 600 000 osob. Vedle toho se zvýší úroveň bydlení tím, že na jednoho obyvatele bude připadat větší podlažní plocha.

3) Je-li to v souladu s MPP, nikdo nemůže bránit nové výstavbě

Zásadní je bod 2), který umožňuje zdůvodnit plánovaní nadměrné výstavby. V roce 1950 měla Praha 1 058 000 obyvatel, v 1974 to bylo 1 156 000 a v 2017 měla 1 290 000. Tedy za 70 let vzrostl počet obyvatel o 232 000 za 43 roků o 134 000 osob. Přitom demografové v naší republice předvídají spíše pokles obyvatel, který bude nahrazen migrací. V roce 2065 má být v nízké variantě počet obyvatel 9 053 624, ve střední 10 666 055, ve vysoké 12 391 684 a ve střední bez migrace jen 8 825 505 obyvatel. Lze se ptát jak tak velkém nárůstu počtu obyvatel se přišlo?

Počet obyvatel na Praze 11 v prosinci 2016 byl 77 522, současný územní plán předpokládá obydlenost na úrovni 85 590, zatímco MPP v roce 2050 na úrovni až 120 192 obyvatel. Jedná se o 55% nárůst vzhledem k současnému stavu. Na Praze 11 má díky “rozvoji lokalit” přibýt 42 670 obyvatel a 44 316 pracovních míst! Jedná se o nepřijatelné zahuštění naší městské části. Stávající technická a veřejná infrastruktura Jižního Města je již v současné době na hranicích své kapacity, v případě dopravy v klidu dokonce za hranicí potřebné kapacity.

K bodu 3): V Praze se stávajícím obyvatelům nelíbí nadměrná výstavba v jejím okolí. MPP spolu s úpravou zákonů, vyhlášek (hodnocení hluku, škodlivin, osvětlení) má dát větší svobodu developerům. MPP má zajistit, aby byly sladěny oprávněné nároky stávajících obyvatel s možností další výstavby, ale to nečiní. Podle naší ústavy je lid zdrojem veškeré moci. Ale při plánování a provádění výstavby to vypadá, že zdrojem moci jsou developeři, na ně navázaní politici a úředníci.

Úpravy ve prospěch developerů jsou podle mne srovnatelné se zákony o fotovoltaice (zaplatíme za elektřinu kvůli nim asi 1 000 miliard Kč navíc) a zákony o exekucích se kterými má problém asi 800 000 obyvatel republiky. Lze se ptát, koho naši zvolení zástupci zastupují?

Závěr:

1) Navrhovat MPP na přírůstek obyvatel Prahy v rozsahu maximálně 100 000 osob

2) MPP má zlepšovat prostředí a pohodu bydlení stávajících obyvatel a zajišťovat udržitelný rozvoj Prahy a to jeho návrh nečiní, ale bude ho významně zhoršovat

3) Žádat aby kandidáti do voleb prosazovali změnu MPP ve prospěch obyvatel Prahy

Ing. Jan Musil, Chodovský Spolek


ROKO.duch.planu• Důležité odkazy k MPP vč. návodu, jak podat připomínky, najdete níže...

• MPP na webu IPR > http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan

• Současný územní plán na webu IPR > http://www.iprpraha.cz/clanek/70/dokumenty-ke-stazeni, http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/

• Na webu HMP „Změna plánu“ můžete prohlížet současný plán, kvůli srovnání zastavitelnosti parků a jiné zeleně, odstranění ploch pro veřejnou vybavenost, atp. > https://zmenaplanu.cz/

• V obou aplikacích (http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan i https://zmenaplanu.cz/) lze vyhledávat mj. pomocí adresy. Návod na práci s aplikacemi najdete zde > https://zmenyprahy.cz/praha-dnes/uzemni-plan

• Návod na orientaci v MPP najdete zde > https://zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-se-v-metropolitnim-planu-orientovat

• Sledujte připomínky spolku Arnika (budou pravidelně doplňovány další témata) > https://zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-se-zapojit

Jak napsat připomínku k MPP?https://zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-napsat-a-podat-pripominku

• Vzorová připomínka pro lokalitu sídliště Horní Roztyly > https://www.zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-napsat-a-podat-pripominky/sidliste-horni-roztyly

• Vzorový formulář pro podání připomínky vč. adresy Magistrátu a dalších náležitostí > https://www.zmenyprahy.cz/novinky/stahnete-si-vzorovy-formular-pripominky-k-metropolitnimu-planu

• Jak to má vypadat: Připomínka k lokalitě 506 / Sídliště Ďáblice > https://zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-napsat-a-podat-pripominky/sidliste-dablice

• Internetový formulář pro podání připomínek bude zveřejněn od 11.6.2018 zde >  http://metropolitniplan.praha.eu/

• Připomínáme, že 14. 5. 2018 se koná seminář pro občany o MPP, který pořádá Arnika. Pozvánku najdete zde > https://zmenyprahy.cz/novinky/seminar-o-metropolitnim-planu

Mobilní infostánek k MPP bude v OC Chodov ve dnech 11. a 12.6.2018.

Připomínky MČ Praha 11 k MPP budou projednávány na veřejném jednání zastupitelstva Prahy 11 dne 21.6.2018 v Centru pohybové medicíny (Pyšelská)

Další zajímavé články k MÚP:

• Tiskovky Arniky > http://arnika.org/ipr-vyhrozuje-kritikum-metropolitniho-planu-arnika-zada-prazskou-radni-kolinskou-aby-zakrocila

• Metropolitní plán na webu MČ Praha 11 > https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/strategicke-a-uzemni-planovani/uzemni-plan/metropolitni-plan/

• Územní plán je závazný a soudně přezkoumatelný > http://ceskapozice.lidovky.cz/uzemni-plan-je-zavazny-a-soudne-prezkoumatelny-f5o-/forum.aspx?c=A180509_001443_pozice-forum_lube


• Tématem MPP se zabývalo 37. ZMČ Praha 11 dne 3.5.2018


Komentáře  

+4 # Jan Jaroš 2018-05-14 09:28
Díky za velmi užitečný článek (takových je tu ostatně naprostá většina)!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Aleš Kulhánek 2018-05-15 17:03
Prezentace a fotogalerie ze semináře ARNIKY pro občany o Metropolitním plánu: Jak se v něm vyznat, jak mu porozumět a jak sestavit připomínky:

zmenyprahy.cz/.../.. .
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-7 # Karel Hamáček 2018-05-16 17:18
Asi se od mých mladých let změnili počty, ale 50% je polovina tzn že 77.522 + 77.5222 = 155.044 a ne 114.843. Zmýlil jste se jen o 41.201 živých bytostí za 32 let, kdy nikdo neví zda zde vůbec bude český národ. Jste stejný manipulátor jako politici a možná jím jste cožjistě na podzim poznáme zdravím
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # Roman V. 2018-05-16 17:50
Ten váš počet je nárůst o 100%, ne o 50%, jestli dobře počítám. :)

77 tis. + 77 tis. je nárůst o 100%.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Roman V. 2018-05-17 12:50
Pane Ditrichu, vy jste v ODS, která tu ničila prostředí a kradla na Praze 11 celé roky, jsou zde trestně stíhaní lidé z ODS, byla zde zrušena i vaše buňka a vy máte ještě tu drzost mluvit, že jste kompetentní? Pan Kvítek možná děti nemá, ale co jako? To nemůže rozumět školství kvůli tomu? Když to samé řekne paní Zdeňková, která děti má, tak je to nejdnou jiný argument? A jaký přílad dává pan Mlejnský svým dětem? Je trestně stíhán. Hezky si mezi sebou tleskáte, ale pravdu nemáte.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Roman 2018-05-17 15:22
Jakou máme špatnou demografickou křivku, pane Urbánek? Pokud se zde rodí cca tolik co umře, je to právě ideální, ne? A jestli stárneme, jak se to vylepší výstavbou? To se musí spíš řešit rozením dětí, ne výstavbou, bytů je tu dost. Pro naše děti až až. Pro všechny lidi z ČR či ze světa ne, ale to ani nemá být...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Josef Krutil 2018-05-22 13:10
Jak máte staré děti? Jakých bytů je dost? Mě to tak úplně nevychází. Současná vlna "husákových vnoučat" - moje děti, bude cca za 10 let hledat bydlení. A pokud se jejich rodiče do té doby neodstěhují nebo neumřou (což je vzhledem k prodlužujícímu se aktivnímu věku nepravděpodobné a já se nechystám ani na jedno), bez výstavby nových bytů budou muset děti zamířit jinam. A tak nám HPP vybuduje z Prahy 11 a ve spolupráci s dalšími aktivisty možná z celé Prahy pěkný skanzen a jeden velký důchoďák. Mám ve svém okolí dost mladých lidí, kteří by na JM rádi žili, těšili se na byty např. v Letokruhách či jiných projektech. Smůla, tak hledají jinde.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Aleš Kulhánek 2018-05-22 13:19
Nejsme proti nové zástavbě - ale ne všude, za každou cenu a na maximální míru.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Roman V. 2018-05-22 15:01
Je tu dost volných bytů i pro ty děti. Jen nesmějí všichni chtít novostavby. Demografická křivka mluví jasně. Jinak "Husákovy děti" už dávno byty mají, je jim dnes 30-40let. Ti určitě neshánějí bydlení. Ti už děti mají. A po rodičích jim zbyde další byt. Takže další byty jsou navíc z valné většiny. A přespolní nemají větší práva než my stávající.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Pavel Tiec 2018-05-23 18:39
Malá otázka na pana Krutila, co se bude dít s těmi byty po rodičích a prarodičích když pro každou generaci postavíme nové byty? Budeme sem zvát migranty z Předního východu nebo pro koho to tu zbude? A bude v tom betonu chtít někdo ještě bydlet?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Jakub Chroust 2018-05-17 15:53
A pan Souček si hrál na zástupce lidu proti výstavbě, ale jen v případě Benkovy ulice, jen v případě že tam jsou naštvaní lidé a nějaká paní, které tyká. Jinak mu to nevadí. Ale je před volbami, že...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Aleš Kulhánek 2018-05-17 16:56
Metropolitní plán ohrožuje parky a veřejnou vybavenost, obávají se experti - tisková zpráva Arniky

arnika.org/praha-2
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist