08.06.2023 • 06:41 • týden 23

2018.12.18.SSO.Studie.NO.1• Prezentace studie Opatov-Na Jelenách dne 18.12.2018 na ZŠ Mikulova

Magistrát prezentoval záměr zástavby přes hodinu v pozitivním a nadějném projevu. To podstatné ale nezaznělo zřetelně: 460 000 m2 zastavěných ploch, tisíce nových obyvatel, desetitisíce přijíždějících a tisíce nových parkovacích stání, 12ti patrové administrativní budovy. V případě varianty “B” jsou tato děsivá čísla ještě vyšší.

Když bylo nejhůř, použila se kouzelná větička - všechno je nezávazné a věcí investorů. Úvod prezentace však přinesl podstatnou informaci: Studie je územně plánovací podklad, stavební úřad by k ní měl přihlížet. V praxi to může např. znamenat, že investoři se rozhodnou realizovat zástavbu, která se jim vyplatí (např. byty, kanceláře), ale pokud by dle studie měli postavit školku nebo sociální zařízení pro seniory, mohou studii ignorovat. Aktivita v režii MČ a MHMP tak může území Opatov - Na Jelenách dovést k max. vytěžení území. Studie nevyřešila problematické záměry v území (parkoviště P+R a megalomanský administrativní komplex Nový Opatov), naopak, přijala je téměř v plném svém rozsahu. Přestože se zadání územní studie a její zpracování připravovalo několik let, na dotazy občanů organizátoři projednání (městská část) vyčlenili pouhou hodinu. Magistrát (bohužel jako obvykle) navíc stanovil velmi nevhodné načasování připomínkování studie - přes Vánoce, termín 7.1.2019. Shromážděné obyvatele Opatova / Chodova přednášející o pozitivech obří zástavby příliš nepřesvědčil.

Zastupitelé Hnutí pro Prahu 11 se zúčastnili obou projednávání územní studie a připravují připomínky, které budou zveřejněny na našem webu a facebooku. HPP 11 podporuje vznik veřejného venkovního koupaliště. Území Na Jelenách je přírodně cenné a jeho zástavba administrativou pro JM nevhodná.

• GRAFIKA - vizualizace varianta A a var. B > ZDE | • Celý videozáznam z jednání zde > ZDE

• Informace na webu MČ P11 > ZDE

 


• Studie Opatov - Na Jelenách dne 18.12.2018 na ZŠ Mikulova | Ing. Štyler (HPP 11) kvituje, že se Opatov řeší koncepčně

Jsme rádi, že vzniká studie zastavitelnosti Opatova, že se někdo konečně zaobírá územím jako celkem a ne “salámovou metodou” jako developeři, tj. nekoncepčně. Při vědomí platného územního plánu a nastavené zastavitelnosti tohoto území, jsme připraveni s investory dál jednat. Připravená územní studie (zejména její varianta “B”) těží dané území na maximum, naší představou je po dohodě s investory, maximálně 50 - 70% využití kapacity daného území. Rozhodně nepřipustíme zástavbu, jaká je nyní nabízena developerům v územní studii zejména ve variantě B, tj. na maximum. Dané území v technických i veřejných parametrech (zejména z hlediska dopravy či dodávky pitné vody) takovou zástavbu neunese a výstavbou v takovém objemu Chodov a Jižní Město zničit nenecháme. Ing. Jiří Štyler. HPP 11, Chodovský spolek


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit