Články

• Passerova změna územního plánu v areálu bývalého Interlovu jde do finále

fb.dockame.se.koupaliste• Změna územního plánu Z 2797/00 v bývalém areálu Interlovu jde do finále, Magistrát připravuje vydání této změny prosazované společností Passerinvest. Dle zveřejněných informací Passer upouští od toho, k čemu se v souvislosti s Interlovem zavázal: veřejný park a sportoviště, koupaliště a přímé napojení areálu na sjezd z Jižní Spojky. Je tedy pravděpodobné, že veškerá doprava vyvolaná záměrem pojede (až do vybudování jihovýchodního okruhu Prahy) přes ulici Tomíčkova a Ryšavého! Praha 11 se vzdává šance chystanou zástavbu ovlivnit - bezpodmínečně souhlasila s prodejem městských pozemků Passerovi.

Veřejné projednání se bude konat dne 25.2.2019 od 9.00 hod. ve velkém zasedacím sále Nové radnice MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1

Připomínky a námitky k návrhu změny ÚP a jejímu vyhodnocení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj lze podat ústně na veřejném projednání nebo písemně (nebo datovou schránkou - IDDS: 48ia97h) do 4.3.2019 včetně na adresu: Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1). Návrh změny a příslušné dokumenty jsou ke stažení ZDE a ZDE

• Připomínky může podat každý. Nutné je uvést datum, jméno a příjmení, datum narození, bydliště. Vzorové připomínky pro občany ke změně (možno upravit dle potřeby) jsou ke stažení zde > Připomínky občana

Námitky k vystaveným návrhům Změn ÚP mohou podávat v souladu s § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při podání námitky je nutné uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

• Hnutí pro Prahu 11 připravuje připomínky k této kontroverzní změně ÚP - budeme vás informovat. Připomínky spolku Zelené Roztyly k návrhu změny z roku 2017 jsou ke stažení > ZDE

MČ Praha 4 se bude změně Z 2797/00 věnovat na jednání Komise pro územní rozvoj dne 31.1.2019 v 17:00 (na jednání komise je třeba se zaregistrovat) > ZDE

Území, na které je plánována změna územního plánu, je nyní opravdu neutěšené, ale hlavním problémem změny je, že dochází k přeměně skoro 4 ha nezastavěného území (pro sport a oddych) na zastavěné. Firma Passerinvest chtěla původně v území postavit kancelářské budovy a veřejný park, nyní mají být součástí záměru také bytové domy.

Projekt představuje cca 71 tisíc m2 hrubých podlažních ploch nadzemních podlaží, cca 2 500 zaměstnanců a 750 - 1000 parkovacích stání.

Podle návrhu změny má být doprava spojená se záměrem trasována ulicí Tomíčkova, Ryšavého na ul. 5. Května! Přímé napojení areálu na sjezd z Jižní Spojky je prý možný až po vybudování jihovýchodního okruhu kolem Prahy! Návrh změny není podmíněn vybudováním velkého veřejného parku, který Passerinvest sliboval, rovněž se již nic nepíše o vytvoření slibovaného přírodního koupaliště. Passer neplní to, co občanům v souvislosti s Interlovem dlouho sliboval!

Rada Prahy 11 v demisi (kde 4 radní neobhájili svůj zastupitelský mandát) koncem října vydala usnesení, ve kterém souhlasí s prodejem několika pozemků (ve vlastnictví hl.m. Prahy) v okolí metra Roztyly developerovi Passerinvest. Jedná se o strategické parcely (o celkové rozloze cca 1 ha), které umožní klíčové napojení office-parku na ul. Tomíčkova a Ryšavého.

• Jiravova radnice schválila prodej pozemku Roztyl developerovi Passerinvest > ZDE

Pro možnost ovlivnění budoucího rozvoje území je zásadní, aby pozemky zůstaly ve správě města. Nemluvě o očekávaném lukrativním zhodnocení části pozemků připravovaným Metropolitním plánem, který okolí metra plánuje zahustit až 27-patrovými budovami! Jedná se snad o oplátku za předvolební Passerův dar hnutí ANO v hodnotě 0,5 mil. Kč? Ve spojitosti s plánovanou výstavbou dalších kanceláří máme obavy z nárůstu dopravy (až 2500 jízd) a dalším zhoršením parkování v okolí. Hnutí pro Prahu 11 bude usilovat o změnu stanoviska MČ k prodeji pozemků a využití rekreačního potenciálu daného území. Též vyzýváme naši odstupující Radu, aby nečinila žádná další zásadní rozhodnutí.

RNDr. Malá a Ing. Kulhánek, HPP 11 


Související:

Interlov je třeba zastavět, protože je pustý

Developer Passer věnoval 500 tisíc Kč hnutí ANO, to protlačuje jeho záměr na Praze 11č hnutí ANO, to protlačuje jeho záměr na Praze 11

Připojte se k petici na podporu připomínek HPP 11 k územní studii Opatov - Na Jelenách

Připojte se k petici Proti intenzivní zástavbě Roztyl

• VIDEO: 23.Celoměstsky významné změny IV č. Z 2797/00 a č. Z 2798/00 ÚPn - Interlov / tramvaj

• Nedej se+: Morální limity

Není to korupce. Za Čapí hnízdo by měla Česká republika tleskat, říká Radim Passer (3.1.2019)

https://youtu.be/QezY_hr9PaQ | 16:55 - dotaz na dar půl milionu hnutí ANO Praha 11

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist