Články

• Využití objektu Sandra (otevřený dopis Radě MČ)

Sandra.Hotel Opatov• Dobrý den pane starosto a členové rady MČ Prahy 11,

rozhodnutí o dalším využití ubytovny Sandra, její rekonstrukci na ubytovací jednotky, bylo pouze politickým rozhodnutím rady MČ Praha 11, bez prověření dalších alternativ a variant zhodnocení této budovy a bez jejich ekonomického vyhodnocení. V r. 2017 bylo vydáno stavební povolení, počátkem roku 2018 bylo ZMČ jen informováno o rekonstrukci s předpokládanými náklady 130mil. Kč. Následně se objevil projekt s rozpočtovanými náklady 220mil. Kč. MČ P11 požádala o dotaci 200 485 tis. Kč, žádost byla schválena ZMČ v 07/2018. Následně byl soutěžen zhotovitel a na ZMČ v 01/2019 byl předložen ke schválení výběr nejvýhodnější nabídky. Tento materiál byl však z jednání ZMČ P11 stažen předkladatelem Ing. Jiravou, ani na únorovém ZMČ nebyl projednán.

Pokud by proběhla rekonstrukce podle současného projektu, pak by se suma nákladů na jednu, povětšinou malometrážní ubytovací jednotku v nižším standardu kvality bydlení, pohybovala ve výši 4,5 - 5mil. Kč. Tato výsledná cena je cca dvojnásobná než současné ceny na trhu nemovitostí a naskýtá se proto velice závažná otázka, zda je navržená rekonstrukce po stránce ekonomické i z pohledu věcného využití správným řešením a zejména řešením ctícím "péči řádného hospodáře". Rekonstrukce navíc nemusí zajistit stejnou technickou a užitnou kvalitu objektu jakou by měla nová budova stejného užití. S dalšími náklady u zrekonstruovaného objektu bude potřeba počítat i do budoucna (výměna oken, zateplení…)

Jediným způsobem, jak posoudit a vybrat nejvýhodnější variantu nakládání s tímto objektem se proto jeví nezávislá ekonomická studie, která by posoudila náklady na rekonstrukci budovy, náklady na vybudování parkovacího domu a náklady na údržbu zrekonstruovaného objektu v dalších 30ti (50ti) letech, které by studie porovnala s náklady a přínosy jiných alternativ využití objektu - zbourání objektu s výstavbou nového bytového, sociálního či kombinovaného komplexu, pronájem či prodej budovy (např. pro potřeby MV, MZ, MŠ) příp. další alternativy.

Žádám proto Radu MČ P11, aby neprodleně takovouto nezávislou ekonomickou studii zadala, aby využití ubytovny Sandra nebylo vázáno pouze na politické rozhodnutí nebo ještě hůře na subjektivní názor, ale aby základním podkladem pro další nakládání s touto budovou byla ekonomická variantní studie, která by byla nezpochybnitelným podkladem pro nejvýhodnější využití ubytovny Sandra a pozemků souvisejících s touto ubytovnou. Považuji rovněž za nutné, aby se touto závažnou problematikou zabýval i finanční výbor, a proto zasílám tento dopis i předsedovi FV a žádám jej o zařazení tohoto bodu na první jednání výboru.

S pozdravem za Hnutí pro Prahu 11

Ing. Ladislav Kos, zastupitel MČ P11, místopředseda HPP 11

https://youtu.be/knRCIbmWcF4

Související:

ARCHIV 12/2013 • Praha 11 chystá kontroverzní nákup


4.1.2020 | FACEBOOK

• Od samého počátku rekonstrukce ubytovny Sandra upozorňujeme na její neefektivnost, na to, že stará projektová dokumentace nebyla zrevidována a vše se šilo horkou jehlou, jen aby rekonstrukce začala co nejdříve. Za pravdu nám dává smlouva mezi MČ P11 a fy archibase s.r.o. na úpravy a změny původní projektové dokumentace rekonstrukce ze 6.12.2019. K 299mil.Kč tak přibyde 2,3mil.Kč za zpracování změnové dokumentace a zřejmě několik desítek milionů za vícepráce. Takhle hospodaří koalice Piráti, ANO, ODS a TOPSTAN, s smlouvu najdete zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11001124

Požadovaný seznam změn dokumentace: 2.3. Požadavek na práce zahrnuje uvedený rozsah, a to v detailu DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ

STAVBY: a) Revize celé PBŘ, včetně zahrnutí níže projednávaných změn b) Revize PD VZT, včetně zapracování změn vyplývajících z demontáže azbestu c) Aktualizace statiky - kompletní PD d) Změna 1NP objekt C - recepce e) Změny 21NP - po vybourání sociálního jádra f) Změny materiálu ZTI (značné znečištění a inkrustace potrubí) g) Zprovoznění nákladního výtahu do restaurace - zásobování h) Revize elektro, včetně návrhu rozvodny i) Oprava svodu střechy - objekt B j) Změny koupelen k) Změny UT, l) Revize tabulek dveří, zárubní a všech půdorysů stavebních s tím souvisejících m) Revize SDK příček ve výtahové šachtě (2x) n) Revize bourání obezdívek a nové půdorysy s obezdívkami a zazdívkami otvoru po bourání stávajících rozvodů VZT, elektro o) Nova stavební část půdorysu objektu C - kanceláře (po bourání azbestu a VZT) p) Nová dispozice objektu B - MS nebo BYTY HANDICAP q) Ve stavební části objektu A - Kanceláře je půdorys 1PP s novými dveřmi, kastlíkem pro elektro slabo, atd. (a to včetně objektu B a C). Vzhledem k zatékání, výměně ležatých rozvodů kanalizace, opadající omítka, bourání zárubní, bourání příček, atd., je potřeba provést revizi stavební části 1PP ve všech objektech r) Revize kuchyňských linek s) V části GASTRO: příprava vývodů a technických listy výrobků. Následné GP doprojektuje rozvody kanalizace, vody, případné revize elektro na kuchyni v 2NP objektu C - restaurace t) Revize PD střech u) Revize PD prostupu VZT do fasády v) Dopřesnění rozsahu protipožární omítky v návaznosti na statické úpravy v bytech - šambrány, boule, atd. w) Vydání stanoviska k povrchovým úpravám stěn a stropů v obytných místnostech (spáry) x) Vydání stanoviska ke zjištěním nevhodným podkladním vrstvám (sypký betonový podklad) pod vybouranou dlažbou v prostoru před výtahy a souvisejících místnostech.

Komentáře  

+6 # Jana 2019-02-28 20:21
Neměl by se tento Otevřený dopis zveřejnit v Klíči ?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # Karel M. 2019-03-01 14:46
Já osobně v podstatě proti veškeré další výstavbě jsem, klidně to řeknu takhle na tvrdo. Sociální vybavenost i bytů je tu dost, ať si lidi počkají na výměnu generací, ale nazahušťují to tady, pak tu nebude k hnutí jako v Centru, navíc tu zbydou ty byty po starších lidech. Navíc tu klesnou ceny bytů, protože tu nejsou památky na rozdíl od centra, zhorší se výhled, méně zeleně, víc aut, horší vzduch, větší vedro přes léto v době globálního oteplování. Ty kecy Dohnala o "mladých" lidech na JM nebo o potřebě sociální vybavení jsou jen nesmysly. Nakonec developer vždy postaví víc kanclů nebo bytů než sociálního vybavení, takže pak zase bude záminka pro stavbu dalšího soc. vybavení a takhle dokola pořád. Salámová metoda nebo metoda: přeženem to na začátku a pak postavíme aspoň půlku a budeme spokojení na úkor občanů. Já tohle tady prostě nechci. Chci prostorné zahradní město a ne toto plánované betonové peklo vydávané za "revitalizaci" nebo "modernizaci". Karel
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # T.N. 2019-03-01 23:38
Já osobně v podstatě proti veškeré další výstavbě jsem, klidně to řeknu takhle na tvrdo. Sociální vybavenost i bytů je tu dost, ať si lidi počkají na výměnu generací, ale nazahušťují to tady, pak tu nebude k hnutí jako v Centru, navíc tu zbydou ty byty po starších lidech. Navíc tu klesnou ceny bytů, protože tu nejsou památky na rozdíl od centra, zhorší se výhled, méně zeleně, víc aut, horší vzduch, větší vedro přes léto v době globálního oteplování. Ty kecy Dohnala o "mladých" lidech na JM nebo o potřebě sociální vybavení jsou jen nesmysly. Nakonec developer vždy postaví víc kanclů nebo bytů než sociálního vybavení, takže pak zase bude záminka pro stavbu dalšího soc. vybavení a takhle dokola pořád. Salámová metoda nebo metoda: přeženem to na začátku a pak postavíme aspoň půlku a budeme spokojení na úkor občanů. Já tohle tady prostě nechci. Chci prostorné zahradní město a ne toto plánované betonové peklo vydávané za "revitalizaci" nebo "modernizaci".
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # T.N. 2019-03-01 23:44
Podle Žabky prý lidé chtějí další výstavbu. No developeři a přespolní možná. Nějaký jeho kámoš z JMND, který je nahlášený na Hájích, Opatově nebo Chodově, ale bydlí reálně ve vilce vedle Mlejna?
Nějaký pejsci a kočky na fotce mě neoblbnou na těch jejich prezentacích.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # T.N. 2019-03-02 00:22
Stačí plně údržba zeleně, údržba stávajících baráků a ať se do toho tady hlavně pletou co nejméně.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Jan Dobeš 2019-03-02 03:44
Žabka, ten Mlejnského člověk, co se nedohrabal na zastupitele, ačkoliv na volebním stánku foukal balónky ze všech sil a lísal se k dětem, které by nejraději zabetonoval i s postýlkami? Ten ať drží hubu a krok!!!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # T.N. 2019-03-02 12:30
Teď Žabka zase na fb, proč nebydlím na vesnici, když nechci další výstavbu, já bydlím na zahradním městě a chci to tak nechat. Nechci z Prahy 11 betovnou favelu. A se mnou většina místních. Tečka.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # T.N. 2019-03-02 18:25
Mezi opravou pochozí zóny a zastavěním vidím jisté rozdíly... Ale pánové Žaba a Žabka asi ne.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Jakub Ch. 2019-03-07 19:49
Háje, Opatov, Chodov, Roztyly - určeno k zabetonování! Díky nové Radě včetně pirátů! Zmršit to tady a dostat z každé volné zeleně co nejvíc, všude kde je to možné, dát beton! Hnus! Proč si to nepostaví Dohnal před barákem?
Ostuda je to na Praze 11 zabetonovat! Zato údržba stávajícího ostuda není.
Nešťastný je celý ten koncept zahušťování Prahy 11 v době oteplování.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # N. 2019-03-08 11:17
Vydrancovat území na všech stanicích metra a v okolí, na Praze 11. Nenechme si od nich kálet na hlavu, sami bydlí někde ve vilce i když jsou nahlášení v paneláku, ale nám tu v době oteplování budou cpát další beton před ksicht a brát zeleň a stavět nám obrovské garáže před čumákem, abychom dýchali srajdy z aut. A ještě tomu budou říkat: modernizace...

facebook.com/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist