Články

• ARCHIV: Před dvěma lety proběhlo setkání radnice s občany na téma HAMR

fb.hamr.milicov.dva.roky• ARCHIV (aktualizováno 26.10.2019): Před dvěma lety proběhlo setkání radnice s občany (SSO) na téma výstavba HAMR Sportu na školním pozemku ZŠ K Milíčovu

Nejprve zhlédněte video z ledna 2016 ze ZMČ Praha 11, lecco k tématu sdělí. Pak si položte otázku: jak to, že jste se o této problematice HAMru nikdy nedočetli v Klíčí? Protože si to NĚKDO nepřál otisknout. Tušíte správně, výstavba HAMR Sportu na Milíčově, prezentovaného investory a radnicí jako skvělý sportovní areál pro rodiny s dětmi, je politickou záležitostí.

https://youtu.be/RJz7tSO3fbk


SSO: Tehdy dne 22.3.2017 byla atmosféra bouřlivá, úvodem tehdejší starosta Jirava (ANO), který HAMR prosazoval, přítomným občanům naznačil, že zatímco senátor Kos (HPP 11) zastupuje hrstku místních (nespokojených) lidí, jež na setkání přišla (a zcela zaplnila učebnu), on zastupuje občany ze zbytku Jižního Města - a ti si výstavbu HAMRu v dnes klidné lokalitě Milíčova přejí. Toto alibistické delegování záměru výstavby nepřítomnou většinou před okna s projektem nesouhlasící menšině bylo uplatněno již při výstavbě Arény ledových sportů na školním pozemku ZŠ Ke Kateřinkám. Místní lidé sice protestovali, ale nikdo je neposlouchal. Starosta Jirava nepřišel akceptovat jakýkoliv odlišný názor. Ke stejnému jevu může dojít ve středu 27.3.2019 při projednávání územní studie Háje (od 17h na ZŠ K Milíčovu) z úst jakéhokoliv zástupce radnice - buďte na to připraveni.


2015.06.20.HamrSport.Milicov• Co HAMR a územní plán?

Investor HAMR Sport získal stavební povolení v roce 2011 na záměr Sportcentrum Háje s venkovními kurty, parkovištěm a malou tenisovou halou. Zároveň požádal o změnu územního rozhodnutí na větší halu. V létě 2015 zahájil stavbu oplocením a drobnými pracemi (aby nepropadlo stavební povolení), a vyčkával výsledek žádosti o územní rozhodnutí. MČ P11 podala negativní připomínky ke změně projektu a bude se snažit tomuto záměru zabránit. Starostou byl Ing. Štyler (HPP 11).

Mimochodem: Firma HAMR Sport získala neblahou pověst v rámci budování svého areálu v Záběhlicích (v Přírodním parku Hostivař - Záběhlice), kde bylo postaveno 15 tenisových kurtů a část parkoviště jako černá stavba (bez stavebního povolení a v rozporu s územním plánem). > SOUBOR


VIDEO: Co se tehdy odehrálo?

• 03.Senátor Kos HPP 11 o historii projektu HAMR. Jde o rozpor s územním plánem > VIDEO


• Záhy byl oznámen nepříjemný fakt: nelze prezentovat aktuální studii, protože HAMR k tomu nedal svolení. Jaké má toto SSO smysl? Pro radnici významný: tak či onak bude považovat projednání s veřejností za vyřízené...

05.Nemáme svolení projekt HAMRu prezentovat. Může k tomu investor svolit? > VIDEO


• Neskutečnou obludnost z úst vypouští Ing. Prokop (ANO), současný místostarosta P11. Potřebný počet venkovních tenis. kurtů bravůrně odvozuje od podílu počtu žáků ve třidě dvěma. | 06.Ing. Prokop (ANO): Projekt je spíše poddimenzovaný. Potřebujete 15 kurtů pro 30 žáků > VIDEO


• 12.RNDr. Zelenková (HPP 11): HAMR měl stavební povolení a nestavěl. Proč? Chce postavit víc! > VIDEO


• 14.Neformální hlasování: Kdo chce HAMR v této podobě? Radní ANO a TOP nechtějí smlouvy vypovědět > VIDEO


• Opět proběhl trapný pokus lidem vsugerovat, že pozemek je zpustlý, ošklivý, nevyužitý. Tlačit na estetické cítění občana je typická finta jak zdůvodnit záměr výstavby na nevhodném místě. Např. zastupitelé ANO Prokop a Říčař zdůvodňují výstavbu velkých kanceláří u lesa na Interlovu (Roztyly) tím, že tudy bojí chodit běhat. Bohužel, již nesdělili, jak bezpečně se cítí po setmění např. v nočním kancelářském The Parku na Chodově... jistě podobně. | 16.Pozemky nechala zpustnout radnice ODS > VIDEO


• Typické bývá, že radnice P11 (si) z veřejných setkání oficiálně nepořizuje dokumentaci, ač zazní spousta připomínek občanů, které by následně neměly vyšumět do ztracena. Všichni potvrdíte, že jste za posledních minimálně 10 let neviděli video pořízené městskou částí - mimo kvalitativně tragické (a cenzurované) ZMČ, které je i přenášeno online. HPP 11 si je toho vědomo a radnici na to upozornilo. Záznamy na P11 zajišťuje výhradně HPP 11 svépomocí, a zdarma jsou poskytovány jak veřejnosti tak i radnici. Později často usvědčují politiky ze lží, z neochoty konat ve veřejném zájmu i z nesplněných slibů. | 24.Senátor Kos (HPP 11): Dělá radnice záznam z této akce? Ne. Posuzování HAMRu komisí je diletantské > VIDEO

 


• 20.Ing. Krautwurm (HPP 11): Pozemky P11 byly rozprodány. ANO a TOP zastavuje pozemky patřící škole > VIDEO


• Obava občanů v propadnutí školního prostoru komenrci pro cizí klienty. | 26.Občan: Podporujete jen komerční sportování > VIDEO


• Řešení tu je: vypovězení smlouvy, ale prodeveloperským radním ANO / TOP se do něj nechtělo. Znelíbili by se těm, kteří je podporují u moci. Nebo je náhoda, že ANO obdrží od Passer Investu 500 000,- na účet a záhy "náhodou" tlačí zabetonování kancelářemi Interlovu na Roztylech? | 30.PhDr. Zdeňková (HPP 11): Vypovězte smlouvu. Rada připomínky nepodala. HAMR je politika > VIDEO


Rezidenti projevili obavy z vnesení neklidu do lokality, upozornili na špatnou dopravní obslužnost místa. Celý jediný existující videozáznam, zajištěný HPP 11, kompletní je zde:

• 2017.03.22. • SSO: Sportcentrum Háje (HAMR Milíčov) > VIDEO


• Geneze smluvního vztahu s Hamr Sport na území Prahy 11:

Prvním nájemcem byla společnost Tenisland s.r.o. (na základě nájemní smlouvy z roku 2002), které byla v roce 2007 dána výpověď. Od 10.2007 byla část pozemku pronajata společnosti MATCH POINT s.r.o. Dodatkem č. 2 ze dne 12. 09. 2012 vstoupila na místo nájemce společnost Sportcentrum Háje a.s. jako tercius, následným dodatkem č. 3 ze dne 20.12.2013 pak vstoupila na místo nájemce společnost HAMR – Sport a.s.

OMP obdržel od Jihoměstské majetkové a.s. dne 22.08.2013 dopis společnosti MATCH POINT s.r.o., kterým společnost MATCH POINT s.r.o. informovala JMM a.s. o změně v osobě vlastníka, tj., že většinovým vlastníkem společnosti Sportcentrum Háje a.s. se dle smlouvy o úplatném převodu cenných papírů ze dne 31.07.2013 stala společnost HAMR – Sport a.s. Následně byl OMP požádán dne 20.09.2013 společností HAMR – Sport a.s. o uzavření dodatku k nájemní smlouvě. Finanční detaily transakce nám nebyly (nemusely být) sděleny. Jedná se o obchodní tajemství společnosti.

Společnost MATCH POINT s.r.o. zaplatila od roku 2007 do účinnosti dodatku č. 3 částku kolem 150.000 Kč, společnost HAMR – Sport a.s. zaplatila od účinnosti dodatku č. 3 do současnosti částku kolem 1.400 tis. Kč. Dle výpočtového listu platí aktuálně společnost 239.986,56 Kč/rok.


O HAMRu jsme dříve psali zde:

Litochlebské náměstí: developer usiluje o vzkříšení projektu mrakodrapu

O obdobné přerušení územního řízení neúspěšně žádala i firma Hamrsport pro svůj projekt rozsáhlé sportovní haly a parkoviště na pozemcích základní školy K Milíčovu. Že by developeři doufali v návrat lepších časů, nový stavební zákon a nebo schválení Metropolitního plánu (rušící zavedený systém regulace výstavby „otravnými“ koeficienty zastavitelnosti území), který by jim zajistil pravý developerský klondike?

Zpráva z 07/2018

ANO a TOP na Praze 11 skrz své nevolené loutky nadále tlačí komerční haly na školních pozemcích! Právě teď probíhá komise pro strategické územní plánování. Projednává se záměr HAMR Sport v areálu ZŠ Milíčov na pozemcích v užívání školy. Členky komise M. Šorfová (ODS > ANO) a Mgr. Dolanská (TOP-STAN) tento záměr prosazují proti odporu místních obyvatel! A že místní mají na HAMR svůj jasný názor, sděluje SSO 03/2017, odkaz níže. ANO / TOP soustavně ignorují názor voličů a rezidentů z JM!

• Tehdejší předseda výboru pro územní rozvoj J. Mareš (TOP-STAN) tlačí megalomanský HAMR na Milíčově přímo na ZMČ > VIDEO


• Projednání práva stavby na 10. ZMČ PRaha 11 dne 10.10.2019 | • 10. ZMČ Praha 11 | 10.10.2019 | Právo stavby pro HAMRSPORT na Milíčově | 1. díl

Všesdělující video z jednání zastupitelstva. Úvodní slovo radního Prokopa (ANO) vyvolalo velkou nedůvěru v projekt v režii ANO / TOP-STAN / ODS / PIRÁTŮ, o kterém nikdo neví, jak má vypadat, ale kterému má být umožněno zahájení stavby. Sami Piráti zvolili nešťastný formát komorní schůzky se zástupci HAMRu a protiargumenty proto dopadly na jejich hlavy. Zajímavý důvod podala radní Ujhelyiová (Pir): HAMR si přeje ředitelka ZŠ K Milíčovu... a jak sama hlasovala? Počkejte si na finální 6. díl, představení teprve začíná.

https://youtu.be/lYuEr8cpXpU


• 10. ZMČ Praha 11 | 10.10.2019 | Právo stavby pro HAMRSPORT na Milíčově | 2. díl

Zajímavá diskuze na téma HAMRu na Milíčově pokračuje. Pořád neslyšíme přínos HAMRu pro stávající obyvatele P11. Privatizace školního hřiště (děti přijdou o prostor k vyžití, jenž sama MČ špatnou správou nechala zpustnout), HAMR měl povolení, ale spekuloval, aby získal víc v rámci většího projektu. HAMR v Záběhlicích je černá stavba v meandrách Botiče. Jeden tenisový kurt pro dva tenisty je větší než 25 bazén pro 80 lidí - kurtů má být min. osm! Mizerné projednání s místními obyvateli a další fakta, která si v Klíči nikdy nepřečtete. ANO skrz trafikanty ukončuje diskuzi, Jihoměstské Palermo pod vedením Pirátů "drží kurz" do betonových pekel.

https://youtu.be/oJAO4Ulpl0E


• 10. ZMČ Praha 11 | 10.10.2019 | Právo stavby pro HAMRSPORT na Milíčově | 3. díl

Mgr. Hovorková (HPP 11): Jak by mohla škola pozemek využít? | M. Šorfová (ODS > ANO): Škola se na HAMR těší! Jak může, když nikdo finální studii neviděl? Rodiče dětí ze školy už vůbec ne. Šorfové ani ředitelce ZŠ K Milíčovu to nevadí, dopad výstavby neznají ani neřeší, a samy (tak jako nikdo z politiků HAMR schvalujících) v lokalitě nebydlí. | Ing. Jirava (ANO) hovoří opět mimo: "Na setkání radnice s občany přijdou jen ti, kteří nesouhlasí. Ti co souhlasí, ti nepřijdou." - věta perla hodna volebního plakátu! Vzápětí si plete detaily plánku HAMRu, který si sám "moc přeje". Asi právě proto. | Senátor Kos (HPP 11) zdůrazňuje formulaci Jiravy o nesouhlasících občanech. Radní neodpovídají, ze zoufalosti vyhlašují krizovou přestávku. Samozřejmě proto, aby se poradili, co dělat dál... | Vyšetřovaný zastupitel Navrátil (ODS) se snaží do zápisu dostat narušení ZMČ panem Kosem. Klackuje, všichni vědí, že mu to poradil jeho lídr Mlejnský (JMND). Jinak k významnému tématu, jako vždy nic nemá, tak jako ani nikdo z ODS. Pod zlatými rouny z obecního fondu nemusí do ničeho rýpat, vyhovuje jim, jak na P11 věci fungují, jak čas plyne. | V přítomném občanovi "bouchají saze", nahlas sděluje co si myslí a co zároveň je pravda. Jihoměstské Palermo pirátského starosty Dohnala jede! Zbytek Pirátů sedí a drží... kurz.

https://youtu.be/99d0H-i5x00


• 10. ZMČ Praha 11 | 10.10.2019 | Právo stavby pro HAMRSPORT na Milíčově | 4. díl

Senátor Kos (HPP 11): Ač Piráti slibovali, neprojednávají závěry výstavby s veřejností. Má pochybnosti o firmě HAMRSPORT. MČ má draze pronajaté pozemky od soukromníků, ale sama jim je pronajímá za mnohem méně. Nikoho z "dobrých hospodářů" koalice to nepálí. | PhDr. Zdeňková (HPP 11) připomíná radní Uhjelyiové (Pir), že o volbách byla z principu PROTI zastavování školních pozemků. Dnes hlasuje pro jejich zneužití komerčními projekty, zbytek Pirátů, ohánějících se "koaličním potenciálem", k tomu nehlesne. Pozemek pod HAMREM ztrácíme z vlivu MČ, zřejmě to nikomu nedochází. | RNDr. Zelenková (HPP 11) cituje nejasnosti ze smlouvy s HAMRem. Nikoho z "dobrých hospodářů" to nezajímá. Jeden nesmysl za druhým, nejasnost střídá nejasnost. Reaguje právní odd. Radní na dotazy zásadně neodpovídají. HAMR potřebují odhlasovat, ne o něm vést debatu... | Mgr. Hovorková (HPP 11) upozorňuje na porušování jednacího řádu: je povinnost na dotazy zastupitelů odpovědět okamžitě po ukončení příspěvku - to se neděje. Starosta Dohnal (Pir) je v koncích, z porušování jř zpětně osočuje HPP 11 - pokládáním dotazů prý "vede diskuzi". Senátor Kos (HPP 11) připomíná, na které jeho otázky mu nebylo odpovězeno. Starosta Dohnal (Pir), situaci zahrává do autu a vyhlašuje krizovou přestávku. Je velice dobře, že toto voliči vidí (ne pouze čtou) a mohou zpytovat svědomí, co za politiky navolili na radnici P11, jak MČ vedou.

https://youtu.be/x-dodfr9cCc


• 10. ZMČ Praha 11 | 10.10.2019 | Právo stavby pro HAMRSPORT na Milíčově | 5. díl

PhDr. Zdeňková (HPP 11) se připomíná s dotazy. Na starostu Dohnala (Pir): proč nebylo veřejné projednání HAMru s občany. Na radní Ujhelyiovou (Pir): vysvětlete výrok, že jste proti zastavovaní školních pozemků (jak tvrdila o volbách). Na radního Jiravu (ANO): co znamená "červené čára" na nákresu HAMRu. | M. Farmačka (HPP 11): jak radní vědí, že lidé, zejména v okolí, chtějí na pozemku školy zrovna HAMR? Proč ti, co mají nesouhlasný nazor, jsou přehlíženi? Kurty nejsou zadarmo, jak provoz děti zaplatí? Evidentně zaplatí MČ, koaliční zastupitelé budou na toto udělovat granty. Nikdo nemá právo druhému delegovat před okna něco co tam nechce. Své dnešní tendence jste si měli dát na volební plakáty, voliči by vás hnali. Pouští archivní klip, kde se starosta Dohnal, tehdejší zastupitel, odmítá výstavbu na cizím pozemku. Dnes ji podoporuje. | Mgr. Červená, ředitelka ZŠ K Milíčovu si postěžovala na hořící boudičky, že pozemek je pustý, že kolem je jenom les. | Mgr. Hovorková (HPP 11) dokládá porušování jednacího řádu radními. Ti, kteří HPP 11 umlčují, napomínají a do zápisu škodolibě uvádějí porušování jř zastupiteli HPP 11, jej sami nerespektují a do zápisu sami sebe nenahlásí. | M. Farmačka (HPP 11): Pozemek nechal zpustnout správce, tj. MČ Praha 11, na lidi to evidentně dělá dojem. | Mgr. Hovorková (HPP 11) opět připomíná porušování jř. PhDr. Zdeňková o cíleném zchátrání pozemku. HAMR škole nasliboval hodiny zdarma, je to málo a nevymahatelné. Slibte školní hřiště v městském majetku, škola bude nadšená! | RNDr. Zelenková (HPP 11) o nedostatku smlouvy. Radní Lepš (TOP-STAN): 5 hodin týdne pro školu zdarma. Jeden kurt pro 20 tříd? Asi. 

https://youtu.be/nzGYspWbOjA


• 10. ZMČ Praha 11 | 10.10.2019 | Právo stavby pro HAMRSPORT na Milíčově | 6. díl

Předkladatel Ing. Prokop (ANO) pořád tvrdí že "o nic nejde", že právo stavby pro HAMRSPORT je jen "zahájením dialogu" pro vycizelování projektu HAMR. Toto prázdné konstatování alibisticky nezaručuje, že potom se koalice vynasnaží, aby byl projekt menší či vůbec. Jde o "politické plácání", na jaké jsme u ANO zvyklí, oni tomu říkají "Lepší Česko". Co chce Ing. Prokop cizelovat, když HAMR je stovkami místních občanů opakovaně odmítaný? Proč je jim už zase něco vnucováno?! | Ani Ing. Prokop, stejně jako Ing. Jirava, nemá jasno, kudy povede "červená čára" v orientačním plánku. Zastupitelé HPP 11 nemohou hlasovat něco, co nemá jasné obrysy. Podobných vzdušných zámků jsme na ZMČ byli svědky mnohokrát. | Ing. Prokop má ve firmu HAMRSPORT důvěru. Asi proto, že v Záběhlicích v Meandrách Botiče postavila areál načerno. Pořád opakuje, že HAMR bude zázemím pro školy - tedy školy budou investorovi přinášet zisk? A radní jim na to budou rozdávat granty s odůvodněním, že mají "rádi děti"? Nepřekvapí nás to. | "Veřejné setkání bylo k poslední známé studii." To je informace hodná skutečně jen současné vládnoucí garnitury. Ani na SSO 03/2017 nebyla tehdejší poslední verze veřejná! Nikdo z koalice se nad tím nepozastavuje, cílem je HAMR prostě protlačit. | Senátor Kos (HPP 11) návrhuje nemálo věcí, výhodných pro MČ a pro občana P11, Ing. Prokop (ANO) se s nimi neztotožňuje, ačkoliv znění návrhů nezná. Sám nenavrhuje výhodnější, což neočekáváme, úvodem přiznal, že je spíše radním pro majetek. | Radní Ujhelyiová (Pir) vyčkává s hlasováním, aby se mohla zdržet a později tvrdit, že po volbách nezměnila názor a není pro zabetonování školních pozemků - kolegyně Zdeňková ji vyprovokovala efektivně. Ovšem z jiných jejích názorů ja patrné, že si privatizaci těchto míst přeje. Pirátská radní Ujhelyiová do soukolí Jihoměstského Palerma zapadla dokonale - připomeňme její nevyhlášení výběrového řízení na ředitele škol na P11 ihned po zvolení do funkce, do které se dostala předešlým slibováním opaku: vyhlášováním VŘ na P11! Občan neví, zda se má tomu zasmát nebo si pobrečet. | Koalice ANO / TOP-STAN / ODS / PIRÁTI + JMND schválili právo stavby pro HAMR.

https://youtu.be/dVh_pZUCE24

Infoservis HPP 11


Související:

HAMR Sport na Facebook HPP 11:

• SSO: Sportcentrum Háje (HAMR Milíčov) | 22.3.2017 | ZŠ K Milíčovu (nahoře nad klipem klikněte na "Zobrazit víc) > FACEBOOK

• 40. ZMČ P11 | 19.7.2018. • TOP navrhuje zastavitelnou plochu pro HAMR! (nahoře nad klipem klikněte na "Zobrazit víc) > FACEBOOK

• 27. ZMČ P11 | 23.3.2017 • HPP 11 navrhuje projednat HAMRsport Milíčov > VIDEO

• ANO a TOP na Praze 11 skrz své nevolené loutky v komisích tlačí komerční haly na školních pozemcích! > FACEBOOK

• SSO: Sportcentrum Háje (HAMR Milíčov) | 22.3.2017 | ZŠ K Milíčovu (nahoře nad klipem klikněte na "Zobrazit víc) > FACEBOOK

• WEB: DĚTI ZE ZŠ K MILÍČOVU DOSTANOU NOVÉ SPORTOVIŠTĚ, PROJEKT HAMR - SPORTU JE O KROK BLÍŽ REALIZACI > WEB P11

• WEB: Aréna ledových sportů: chceme se zbavit školních pozemků?

Komentáře  

+5 # Václav 2019-03-29 22:15
Chce vůbec někdo na Praze 11 vybudovat něco pro lidi co tu žijí už 41 let? Na metru Háje vzniknou zase jen byty a kanceláře a P+R pro 1000 aut a u vstupu do Milíčovského lesa vznikne mega sportoviště kam všichni budou zase jezdit autem a to je tam jen jedna příjezdová cesta. Pro stávající lidi se nic nedělá. Lepší už je odstěhovat se. Jižní Město není město, ale Jižní noclehárna.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist