• Záminka pro odvolání členky HPP 11 ze školské komise? Informovala jinou zastupitelku o programu komise

no.talk• Koalice Piráti / ANO / TOP-STAN / ODS se chce údajně zbavit zástupkyně HPP 11 ve školské komisi a neštítí se lživé argumentace. Zastupitelka HPP 11 Mgr. Hovorková byla nařčena z porušení mlčenlivosti. 

V čem ji porušila? Sdělila jiné zastupitelce HPP 11, že komise rozhodla o umístění nového typu přístroje na dezinfekci vody do jedné z našich základních škol. Reakce předsedy HPP 11, která byla odeslána předsedovi komise Dittrichovi, radní pro školství Ujhelyiové a starostovi Dohnalovi dne 29.10.2019:

Pane předsedo komise pro výchovu a vzdělávání Dittrichu,

jako předseda největšího zastupitelského klubu, Hnutí pro Prahu 11, Vás žádám o vypuštění bodu 6b) ze zápisu 5. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV) a veřejnou omluvu paní Mgr. Hovorkové za její ponižování a dehonestaci při jednání KVV dne 22. 10. 2019.

Cituji 6b): "Mgr. Ujhelyiová seznámila KVV s únikem informace před zveřejněním zápisu ze 4. jednání KVV a dotázala se Mgr. Hovorkové, zda o této situaci ví a má s ní něco společného. Mgr. Hovorková přiznala, že informovala po jednání komise paní Zdeňkovou a omluvila se. Jako argument uvedla, že netušila, že nemůže. Mgr. Chudík upozornil, že podpisem Mlčenlivosti byla seznámena s pravidly mlčenlivosti a jako takové se svým podpisem zavázala. Došlo k pochybení ze strany Mgr. Hovorkové. Podnět RMČ: KVV doporučuje RMČ Praha 11, aby se problémem zabývala a zaujala stanovisko."

Bod 6b) 5. jednání KVV je v zápise jako samovolný akt bez opory v jednacím řádu KVV:

1. KVV je orgánem, který jedná o věcech v zájmu obyvatel MČ Praha 11, tj. o věcech veřejných.

2. Mgr. Hovorková nezveřejnila žádné osobní údaje, nikoho nepoškodila, neporušila tak žádnou Mlčenlivost dle zákona a fce zastupitele/ člena komise, viz 6b).

3. Mgr. Hovorková ani žádný jiný člen komisí ÚMČ P11 nepodepsal ani nepodepisuje žádný dokument, který by dával KVV nebo RMČ oprávnění poukazovat na porušení dokumentu, který neexistuje.

4. Údajný ústní pokyn předsedy KVV o nezveřejňování informací z jednání KVV před zveřejněním zápisu (zveřejněn byl až několik týdnů po jednání) nezakládá žádný důvod pro perzekuci podobného rozsahu, viz 6b).

5. Informování o záměru umístění přístroje k dezinfekci vody do ZŠ Pošepného, na jejímž základě se zastupitelka PhDr. Zdeňková dotázala na bližší informace vedoucího OŠK, nezakládá v žádném případě důvod pro perzekuci viz 6b). Věcné informování od členky komise a zastupitelky směrem k jiné zastupitelce není porušením jednacího řádu KVV. PhDr. Zdeňková je zastupitelkou a členkou školské komise Magistrátu hl. města Prahy, je nepochybnou kompetencí zastupitele a člena komise být o věcných záležitostech jednání KVV informován.

Zápis 5. KVV byl schválen a podepsán předsedou KVV Dittrichem bez institutu ověřovatele zápisu. Výrok zápisu 6b), že „Došlo k pochybení ze strany Mgr. Hovorkové“ lze označit za porušení zákona.

Perzekuci Mgr. Hovorkové do úrovně řešení Radou MČ Praha 11 považujeme za účelový akt poškození její práce a pouhým hledáním důvodu, jak Mgr. Hovorkovou neoprávněně odvolat z KVV. Postup členů KVV připomíná všemi jeho prvky praktiky komunistické totality.

Zároveň se podivujeme nad strachem a panikou, jakou mají zástupci KVV z potenciální možnosti zveřejnění informace ve věci (ne)závadné vody na našich základních školách.

Závěrem žádám KVV/ ÚMČ Praha 11 o zaslání:

1. Vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy k (ne)závadné vodě v základních a mateřských školách Prahy 11.

2. Odborné odůvodnění umístění čistících přístrojů vody (a vzduchu) na základních školách Prahy 11.

Ing. Jiří Štyler, předseda Hnutí pro Prahu 11 a předseda zastupitelského klubu Hnutí pro Prahu 11

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist