• Informace z 8. jednání VORAD

vybory.MC.2019• Martin Farmačka (HPP 11): Voliči, čtenáři, dovolte mi vás informovat o své činnosti ve Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci (VORAD).

Pokud si myslíte, že se vašich životů aktivita poradních orgánů MČ (tj. PO) netýká, není to správná úvaha. Naopak: tyto PO jsou v úzkém propojení s Radou MČ P11 (RMČ) a zastupitelstvem (ZMČ), tedy s nejvyššími správními orgány Prahy 11, kde žijí vaše rodiny, kde máte vaše domovy, kde vychováváte děti i kde trávíte volný čas.

PO projednávají záměry výstavby, vztah MČ k přírodě na P11, řeší prodeje pozemků, vyjadřují se k územním studiím a mnohé podstatné věci, jež následně předávají k posouzení RMČ / ZMČ. Připomínám, že HPP 11 má v PO po jednom zástupci, koaliční strany po dvou, SPD a JMND (mající 4x méně voličů nežli HPP 11) též jednoho zástupce jako má HPP 11 a tudíž stejně hodnotné hlasování.

• Informace z 8. VORAD, konaného dne 5.11.2019

• Bod “2. Zápisy z komisí a výborů – jednací řády” > Vyslovil jsem přání, aby bylo v zápisech z PO jmenovitě uvedeno hlasování členů - historicky toto uvedeno není a volič / občan netuší, kdo jak hlasoval. Člen PO má odpovědnost a anonymní hlasování nepovažuji transparentní. Pokud občanovi člen PO odhlasuje před okny další panelák, měl by být schopen vysvětlit důvod. Tak občan získá zpětnou vazbu, jak kdo plní volební sliby. Podal jsem návrh: VORAD doporučuje v zápisech z PO uvádět hlasování členů jmenovitě. Anonymní balíčkování hlasujících v komisích se prý odvozuje od neveřejného hlasování Rady MČ, které jsou komise poradním orgánem. Argument považuji za “vycucaný z prstu”, neboť pak nevím, proč se stejně anonymně zapisuje hlasování členů výboru, jsoucí poradním orgánem zastupitelstva, kde každý zastupitel hlasuje zcela veřejně.

• Bod “3. Pořizování audiovizuálních záznamů z veřejných jednání” > Ani po půl roce projednávání v PO není jasné, za jakých podmínek mohou být nahrávána veřejná setkání s občany na P11 (SSO). P11 se neustále obává žalob, pokud si na veřejném setkání Občan A nahraje Občana B. Naštěstí se P11 ubírá správným směrem a dle právního výkladu účastník z řad veřejnosti, který se dostaví na SSO, musí počítat s tím, že pořídí-li si někdo soukromě dokumentaci, může být účastník akce její součástí. Zájemce o pořízení záznamu by měl svůj záměr předem ohlásit. Jak jeho identifikace proběhne, zatím není jasné - zkontroluje ho strážník? Dosud chybí oznamovací formulář, avizovaný již 06/2019. Též na dveřích místnosti chybí oznamovací výlep ve znění: “Na tomto veřejném setkání není zakázáno pořizovat audiovizuální dokumentaci”. Dosud na téma videozáznamu ze SSO nepřišla jediná stížnost "oběti záznamů". Každý má každý mobil v ruce, jak je můžeme lidem zakazovat?

Nahrávání výborů P11 > Již víte, že veřejný (!) Výbor pro Územní rozvoj opakovaně nesvolil k pořízení záznamu. Více ZDE + ZDE

Zeptal jsem se přítomného JUDr. Pitráka, zda členové výboru mohou zakázat na veřejném výboru zastupiteli HPP 11 natočit při veřejném výkonu mandátu svého kolegu zastupitele z HPP 11. Po úvaze prý mohou s odkazem na jednací řád výborů. Samozřejmě, že JŘ výborů jsou nastaveny výhodně pro vládnoucí koalici, aby občané "zbytečně nezdržovali", a aby z jednání bylo co nejméně informací. Zápisy jsou strohé. Čím méně se o jednání PO ví, tím pro radnici lépe. Závadnost JŘ výborů HPP 11 dlouhodobě kritizuje > FACEBOOK 1 | FACEBOOK 2

HPP 11 si prý má podat návrh na změnu JŘ, což z úst koaličního nominanta vnímám jako nepřímý výsměch, neboť HPP 11 podává mnoho návrhů a všechny jsou koalicí z principu odmítány (nulová tolerance hazardu / trafik, koupaliště pro Jižňák). Připomněl jsem, že bych pořízený záznam nabídl MČ, aby nebyl brán tendenčně. Není zájem. Radnice škrtá kde se dá, však záznam nechce ani zadarmo. Zřejmě veřejnost čím méně ví, tím lépe. Věc považuji za netransparentní a navrhuji z JŘ vypustit stať, v níž “o pořízení záznamu rozhodnou členové (PO) svým hlasováním”. Ti samozřejmě nikdy nemají chuť se nechat natáčet.

• Bod “4. Jednací řád zastupitelstva – přidávání bodů do programu” > Debata se točila kolem posledního ZMČ, kdy HPP 11 několikrát předkládalo doplňující informace k zařazenému body ÚS Roztyly s projednáním. Jednalo se o krátké klipy z předešlého dne, z veřejného projednání ÚS Roztyly, což koalici evidentně dost “lezlo na nervy”, neboť občané vyslovovali nespokojenost s nedůrazným postupem radnice ve věci studie. Dalším zdůvodněním vkládáním klipů do ZMČ bylo, že většina koaličních zastupitelů se neobtěžovala na akci dostavit (včetně radního pro ŽP Lepše z TOP-STAN) a tudíž neměla dostatek informací o vox populi, což k otevření bodu ÚS Roztyly s projednáním bylo velice podstatné. Tito zastupitelé, místo aby zpytovali svědomí, začali se rýpat v JŘ s úmyslem zabránit HPP 11 v prezentaci klipů.

Nominant magistrátní strany (nezastupitel) poznamenal, že HPP 11 "zdržuje jednání ZMČ", a že by HPP 11 mělo své četné body předem projednat (na gremiu, jež ZMČ předchází), avšak nominant dobře ví, že žádný bod HPP 11 není nikdy akceptován (např. nulová tolerance hazardu, zrušení trafik, koupaliště pro Jižnák), proto holt HPP 11 své body zařazuje na ZMČ, což koaliční zastupitele "zdržuje" a v JŘ hledají skulinu, jak nás omezit na právech zastupitele. Některým stranám by práce v opozici pospěla jako sůl! Sdělil jsem nominantovi, že lépe pochopí práci zastupitele, až se jím někdy sám stane.

Zastupitelé HPP 11, mající třetinu v ZMČ, se nenechají umlčovat nevolenými politickými menšinami. Máme vůči voličům závazky, ty jsme povinni plnit a naši práci patřičně dokumentovat.

Připomněl jsem svůj požadavek z IT komise (jsem členem) ve věci pořízení počítače schopného na ZMČ pustit klip s nezkresleným obrazem a se zvukem - je řešen ručním použitím blízkého mikrofonu zastupitele, přiloženého k vysloužilému plastovému reproduktoru...

• Bod “5. Etický kodex zastupitele” (EK) > P11 tento kondex dosud nemá. Zajímalo mě, komu vlastně má sloužit. Voličovi? Ten pozná hodnotu zastupitele podle plnění volebních slibů a odvedené práce... Politickým protivníkům, aby kolegu šikanovali? Jde o jakési doporučení chování zastupitele, jehož součástí je i majetkové přiznání v období výkonu funkce. Návrh mi přijde příliš dlouhý, navrhuji zpřehlednit a vložit věci dané zákonem. Co bude, pokud EK nepodepíši? Nic, právně je nevymahatelný a v mnohém koresponduje s přísahou zastupitele, kterou jsem složil. Navrhl jsem zabývat se EK člena poradního orgánu - nezastupitelů (jistě důvěryhodných, odpovědných osob), a žádal o zanesení informace do zápisu.

• Bod “6. Rozpočet 2020” > Téma měsíce napříč všemi PO. Musí se šetřit, mezitím Farmačkovi z HPP 11 “koaličníci” nepovolí natočit žádný veřejný výbor ani zadarmo, ale nadále budou volat, jak jsou transparentní! Na mě to dojem rozhodně nedělá.

• Bod “7. Mediální prezentace (rozpočtu a dalších závažných témat)” > Předkládá MČ dění na P11 efektivně? Kolik lidí čte facebook? Většina ne. Jak všechny občany kvalitně informovat? Sdělil jsem sladké know-how HPP 11: papírové letáky do ruky a hurá k metru.

• Bod “8. Různé” > Design nového rozhraní webu MČ změnil strukturu informací o vybraných záměrech výstavby na P11. Nyní se záměry nalézají abecedně po levé straně a není možné na první pohled zjistit, který z nich buď přibyl nebo byl aktualizován > Záměry výstavby na Praze 11 - vznesl jsem prosbu, zda je možné na web zařadit např. grafický příznak aktualizace. Záměry výstavby jsou pro mnohé občany strašákem, probírat se nahodile strukturou menu je značně demotivující a především neefektivní.

Toť souhrn z 8. jednání VORAD (trvajícího tři hodiny), kam jste všichni zváni, neboť PO jsou veřejné.

Výbory P11 > ZDE | • Komise P11 > ZDE

Závěrem uvádím svůj tématický článek, zaslaný do Klíče 12/2019:

• HPP 11 usiluje o rozkrytí skladby poradních orgánů (PO) MČ P11 | Martin Farmačka, HPP 11

I rok po volbách 2018, v nichž se politici předháněli, kdo slíbí transparentnější radnici, stále není jasné, kdo sedí v PO - tito lidé činí důležitá rozhodnutí, neboť doporučují Radě i zastupitelstvu věci k projednání. HPP 11 navrhuje holé jmenné seznamy členů komisí a výborů DOPLNIT O KONTAKTNÍ ÚDAJE. Nyní občan nemá možnost přímo kontaktovat člena PO a např. projednat s ním téma zájmu nebo si nechat odůvodnit jeho hlasování. Nejasné je i POLITICKÉ SLOŽENÍ, přitom každý člen je nominantem politického subjektu a vystupuje v souladu s jeho rétorikou. Lidé mají důvěru ve strany, které volili, a obracejí se na jejich zástupce - bohužel, ze seznamu občan nepozná, kdo je kým nominován. P11 má 17 komisí a 4 výbory, jedná se více než stovku osob, ke jménům stačí doplnit textové info ve formátu “email | telefon | pol. příslušnost”. Nápad se nesetkává s nadšením a častá obava členů je, že by je lidé kontaktovali. (!) HPP 11 chce informaci povinně doplnit u zastupitelů MČ, dobrovolně pak u členů z řad občanů a u všech, koho jsou nominanty. HPP 11 též požaduje, aby hlasování v zápisech z PO bylo rozepsáno jmenovitě - před odpovědností se přeci nelze schovávat!

Komentáře  

+2 # Thorsten 2019-11-29 12:08
Spíš mi vadí, když občany Jižního Města zastupuje někdo, kdo zde vůbec trvale nebydlí a podle katastru nemovitostí vlastní vilu např. v ulici Martinelliho č.p. 284 v Kolodějích.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist