31.01.2023 • 15:38 • týden 05

• VIDEO: Roztyly a developerské plány: debata v přírodě

Dne 25. ledna 2020 uspořádaly spolky Zvonečník, Zelené Roztyly, Chodovský spolek, 4-občanská a Zdravý Spořilov procházkovou debatu na Roztylech k developerským plánům. Akce se zúčastnili zastupitelé různých politických klubů, zástupce developerů, odborníci na životní prostředí a územní plánování a nemluvilo se jen nad plány, ale v konfrontaci se současnou realitou na dotčených místech.

Za Prahu 11 byli obesláni radní, akce byla avizovaná řádnou pozvánkou jak na webu tak výlepem na Roztylech. Za MČ se dostavili předsedkyně M. Šorfová (ANO) a její zástupce J. Kocourek (Pir). Zbytku politiků se dopad výstavby na Roztylech a názor dotčených obyvatel evidentně netýká. O volbách všichni přesvědčovali voliče, jací jsou milovníci zeleně, ale na procházce s občany a odborníky je nepotkáte, jasný názor vyslovit neuslyšíte. Toto mlčení je záměrné, podobně jako o volbách 2018, kdy si žádný pol. subjekt z dnes vládnoucích, neměl odvahu na volební plakáty napsat: Roztyly neochráníme, Roztyly zabetonujeme. Což dnes společně činí. Důvod? Místo je prý ošklivé - přitom na vycházce mnohokrát zaznělo, jaká fauna / flóra se v místě vyskytuje.

Roztyly jsou plné života, ale vládnoucí politik to ignoruje a hledí jen na byznys.

Naprostá většina účastníků akce se shodla na potřebě chránit les po levé straně od cyklostezky A222 vedoucí od stanice metra Roztyly a za nepřípustné považují například jakékoli další rozšíření zástavby u hotelu Globus do lesa. Za HPP 11 byli přítomni senátor Kos, Ing. Štyler, Ing. Kulhánek, RNDr. Zelenková, Ing. Řivnáčová (s bodyguardem), V. Tejkl (s rodinou), M. Farmačka (s kamerou).

Děkujeme všem spoluorganizátorům za dialog a osvětu.

Infoservis HPP 11


2020.01.25. • Roztyly a developerské plány: debata v rest. Globus | 1. díl | FACEBOOK

Kdo v sobotu přišel, mohl si i zajímavě popovídat, do rest. Globus (po 2h vycházce) dorazili ti nejvytrvalejší. Z debaty vyplynulo, že mnozí, jimž není osud Roztyl lhostejný, jsou i členy SVJ výborů - altruisté, kteří se dlouhé roky obětavě a za minimální odměnou starají o svěřený majetek svých sousedů. Zazněl názor na radnici, dotazy směřovaly na jejího jediného zástupce, pana Kocourka (Pir), jemuž děkujeme z účast. "Co dělat dál, aby nás radnice nezabetonovala?" Tyto a další obavy zazněly z úst přítomných, první část debaty v podobě amatérského záznamu vám teď nabízíme. Z časových důvodů je záznam krácen. Škoda je, že radnice ANO / TOP / ODS / PIRÁTI po volbách 2018 zrušila měsíční setkání s občany na volné téma. S o to větší intenzitou se pak názory ventilují a hromaděná nespokojenost mezi lidmi roste.

Popis: • 00:00 - Ing. Kulhánek (HPP 11) o zdlouhavém povolování staveb. • 03:27 - J. Kocourek (Pir) o stavebním zákonu. • 05:13 - RNDr. Zelenková (HPP 11) o novele stavebního zákona. • 06:55 - Ing. Kulhánek (HPP 11): PO jsou veřejné, ohlašte se a přijďte. O dopravě na Roztylech. • 11:12 - Dotaz na interpelace občanů ZMČ P11. • 11:48 - Dotaz na J. Kocourka (Pir) ohledně dopravních studií. • 13:07 - M. Farmačka (HPP 11): Dodáváme vám informace. Kontaktuje své zástupce v PO. Za vším hledejte politiku. Všichni mají rádi přírodu, ale pořád bojujeme proti stejným politikům. • 19:43 - J. Jakl (Zvonečník) o článku Ing. Sedeke. • 21:51 - J. Kocourek (Pir) o komunikaci radnice s občany. • 22:52 - Občan o setkání občanů v místě záměru výstavby. Není to problém radnice, ale STA. • 24:32 - Občan o poradních orgánech: Choďte, v reálu je to zajímavé • 25:06 - RNDr. Zelenková (HPP 11): Občané se na výbor nemohou připravit, nemají podklady. • 27:57 - Ing. Kulhánek (HPP 11): Politici nemají spolky rádi - organizují se a přihlašují do správních řízení. Mlenský je opět v ZMČ a ve VÚRŽP. • 30:32 - Občan o ÚS Roztyly. Občan pořád musí být ve střehu. • 32:07 - J. Kocourek (Pir) o neveřejnosti materiálů na PO. • 33:14 - J. Jakl (Zvonečník) o udržbě zelených míst. O osobě pana Nosála, udržujícího okolí Interlovu. • 36:32 - Občan pořád musí být ve střehu. • 38:20 - O údržbě zeleně, sněhu. • 41:34 - Ing. Kulhánek (HPP 11) o nepořádku na cizím pozemku. O změně ÚP na Interlovu. • 45:07 - M. Farmačka (HPP 11): Choďte na poradní orgány, jsou zdrojem informací. Politika kontroluje občan. HPP 11 hodlá pořizovat videozáznamy z PO. • Konec 1. části.


2020.01.25. • Roztyly a developerské plány: debata v rest. Globus | 2. díl | FACEBOOK

Popis: • 00:00 - Občané mají výhrady k Passe fitness hřišťátku. • 01:29 - RNDr. Jiří Jakl o právech majitele pozemku, o brownfieldu, o developerech, kteří poslouchají. • 04:43 - Branko Doleček (ODS) o ÚS Roztyly. • 08:39 - Ing. Kulhánek (HPP 11): Vlastníci pozemků si koupili nezastavitelné území a snažili se o změny ÚP. O pořízení RP, architekt se od zadání odchýlil. • 13:50 - RNDr. Zelenková (HPP11): Obec by měla hájit VZ. Developer těží území. HPP 11 chce zástavbu v souladu s územním plánem, jehož nedodržení je soudně napadnutelné. Reaguje B. Doleček. • 23:47 - Občan: když developer neplní své povinnosti, nechť pozemky magistrát vykoupí. • 24:19 - RNDr. Jiří Jakl o Novém Opatově. Opatov potřebuje změnu. • 32:16 - Okolí metra Roztyly. • 33:37 - Dokud tu bude Mlejnský, Šorfová a Jirava, nikam se nepohneme. V KC Zahradě nás nevyslechli. Debatujme tam! • 35:03 - Občan pochybuje o označení brownfield. • 36:05 - Ing. Musil: K přeměně zelené plochy na výstavbu se občan nemůže vyjádřit. • 37:52 - Ing. Kulhánek (HPP 11): Termín brownfield je zneužíván. Na Opatově je tolik zeleně kvůli výškovým budovám. Na Opatově nejsou dořešeny majetkové poměry. Za radnici je tu jen pan Kocourek, škoda. • 41:03 - Kdy další akce? • 41:32 - Občan: JM stárne? Mladí bydlí bytech rodičů. Alborg prodal Letokruhy jinému. • 43:46 - Občanka: Mohl by přijít někdo kompetentní z magistrátu. • 44:26 - Občan o výkupu pozemků. Jediný způsob ochrany pozemků. • 44:54 - M. Farmačka (HPP 11): Výstavba pro lidi z JM. JM stárne? Staří tu bydlí rádi, zaplaťbůh! Mladí nejdou na JM, které se betonuje a začíná být k nežití. Volby jsou důležité, aby vás respektovali. Volte koho znáte, ne pro sliby co kdyby. O koaličním potenciálu HPP 11. O tenké hranici mezi občanem a politikem. • Konec 2. části.


Související:

• Zvonečník: Závěry lednové procházkové akce 2020 > ZDE


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit