• "Transparentní" radnice Prahy 11 blokuje natáčení veřejných jednání Výboru pro územní rozvoj

2020.02.06.VUR.Nepovoleni.nataceni2020.02.06. • Výbor pro územní rozvoj Praha 11 opět nepovolil pořízení občanského záznamu. Důvody? "Vy to sestřiháváte a nám se to nelíbí!" A to je celé, nic víc? Málem jsem se lekl, že zákon ČR to zakazuje... | FACEBOOK

• Vážení diváci, občané, voliči...

ve čtvrtek 6.2.2020 zastupitelé HPP 11 Malá, Tejkl a Farmačka navštívili VÚRŽP, který měl představit projekt BP Roztyly (bývalé Letokruhy). Při vstupu do místnosti cedule informovala, ze z akce je pořizován záznam MČ. Pozor, neznamená to, že "veřejnost si může pořídit záznam", třebaže splní radnicí požadovanou ohlašovací povinnost. Přitom může, oporou je NOZ, podstata jednání a zúčastněné osoby, vystupující ve veřejném zájmu.

• Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. | ODKAZ

(1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.

(2) Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.

Většina členů VÚR toto ignoruje a odvolává se na výklad právníka (tj. nechtějí pochopit zcela jasnou formulaci, jelikož jim nevyhovuje) a jednací řád, jenž je démokraturně nastaven, zvýhodňující zřizovatele a znevýhodňující veřejnost. Autoritativnost jednacího řádu výborů HPP 11 okomentovalo zde a jak vidno, důvodně:

FACEBOOK 1 | FACEBOOK 2 | FACEBOOK 3

Výbor předsedkyně Šorfové (ANO) natáčení nepovolil již 2x. Potřetí jsme neustoupili a bylo nám sděleno, že děláme "politickou agitku". Připomínáme, že HPP 11 pracuje od voleb do voleb, naši zastupitelé dochází na poradní orgány pravidelně a vyjadřují se v souladu se svým volebním programem.

Práce je naše "agitka", za odvedenou / odváděnou práci nás volíte, ne pro sliby.

Denně pro vás chystáme zpravodajství na fb, vedeme web www.hpp11.cz - srovnejte naši práci s prací našich kritiků a velice snadno přijdete na to, kdo je užitečný, kdo neviditelný.

Jako hlavní důvod nepovolení zazněl, že záznamy "účelově sestříháváme" v neprospěch radnice. Na toto téma chystáme článek, tedy jen krátce: v demokraticky nastaveném mediálním prostoru si v souladu se zákonem každý může na svou zodpovědnost natáčet / stříhat co chce. Občan má ze zákona právo kontrolovat svého politika, tomu se to většinou nelíbí - v pořádku, tak je to nastaveno, to je politika a ne každý, kdo se do politiky vrhá, na to má odvahu i povahu.

• Všechny záznamy v celé délce jsou k vidění na veřejném yt kanálu > ZDE | Stručné sestřihy ze ZMČ > ZDE | Různé klipy > ZDE

Více sdělí video, které je beze střihu. Až na konci je stopáž pokrácena a obohacena o slova developera k přítomným občanům. Pokaždé mluví stejně. Hlídáme JM za vás!

Martin Farmačka, HPP 11


Výbor pro územní rozvoj (VÚR) opět nejednal. Poradní orgán 80-ti tisícové Prahy 11 paralyzoval jeden občan s kamerkou. Máme pro vás další příběh z Jihoměstského Palerma.

Dne 25.2.2020 jsme se dostavili na Výbor pro územní rozvoj paní Šorfové / pana Kocourka, ohlásili pořízení občanského záznamu a dnes jsme si FB MČ Praha 11 vysloužili označení "narušitelé" - vskutku zajímavé, jak se radnice P11 staví k veřejnosti, mající zájem o veřejné dění, neboť zájemcům o záznam z řad občanů bylo více. Výbor opět neschválil pořízení záznamu z veřejného jednání s argumentem, že MČ už jeden záznam pořizuje, což občany, mající k radnici nedůvěru, naprosto neuspokojilo. Ukázalo se, že na takové situace není jednací řád výborů P11 připraven (právník ho neviděl ani z rychlíku!) a bizarně působilo, jak vehementně se jím předsedkyně Šorfová neustále "oháněla". Též všechny ujišťovala, že není právník. Bludný kruh.

Některé "špeky", které uvidíte ve videu:

- O občanských záznamech se hlasovalo hromadně, ačkoliv předtím již byl schválen VEŘEJNÝ záznam radnice. V JMPalermu není veřejný jako veřejný.

- K (novému) Občanskému zákoníku (NOZ), jenž umožňuje natáčení vystupování osob konajících ve veřejném zájmu bez svolení, se nikdo z výboru nesvedl vyjádřit, neboť "nikdo není právník". Později senátor Kos srozumitelně vysvětlil, že se na sofistikované vysvětlení paní Šorfová "prostě vykašlala", ač na to měla 20 dnů. Proč nebyl na místě právník (MČ má dva), nebylo vysvětleno, zejména po zkušenosti z 6.2.2020, když byl z důvodu neuposlechnutí přerušení občanského záznamu VÚR zrušen. Radnice se nepoučila a znovu zkoušela své štěstí v neštěstí.

- Konečne naplno zaznělo, že výbor / radnice se nebojí toho, že si občan video natočí, ale že je zveřejní. A proto se snaží natáčení zabránit, k čemuž nemá oporu v zákoně, ale v autoritativním jednacím řádu. Paní Šorfová uvedla, že právníci MČ ji sdělili, že par. 88 NOZ nelze použít, protože "už natáčí MČ", což se samozřejmě nevylučuje a počet veřejných záznamů není omezen! Jenomže pak zaznělo, že záznam si každý může pořídit, ale jeho zveřejnění je nezákonné - a cirkus se rozjel naplno.

- Pirát J. Kocourek nehlasoval pro transparentní pořízení záznamu z veřejného výboru, jehož je uvolněným místopředsedou s královskou výplatou! Hlasoval naopak pro neveřejné jednání VÚR! Piráti na Praze 11 jednají v rozporu s vlastní volební ideologií. Neuvěřitelné!

- Naléhání investora na občana, aby přestal natáčet, jsou jen bonusem, nad kterým zamrazí.

Toto video budou zástupci radnice opět nesnášet, neboť sděluje pravdu. Budou o něm tvrdit, že je tendenční, sestříhané (přitom je naprolínané), ale nebudou mít pravdu. Škoda, že se stejnou vehemencí nebojují proti hazardu, trafikám, betonování P11 či zadlužování jejích občanů. Právě proto je musíme hlídat, ač jak vidno, se jim to velice nelíbí. Lepší opozici si nemohli přát!

• Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí jsou > WEB MC Praha 11


2020.02.27. ZMČ 13 • HPP 11 se obává o průběh nejbližšího Výboru pro územní rozvoj, majícího projednávat Bytový Park Roztyly (bývalé Letokruhy firmy Alborg) | FACEBOOK

Opět se nebude jednat, pokud veřejnost projeví zájem natočit si osoby, vystupující ve veřejném zájmu? Alespoň v to doufáme, že výbor zastupuje veřejný zájem, a ne zájem investora! Praha 11, s transparentními Piráty na radnici, se dosud nenaučila chovat tak, jak o volbách slibovala. Zejména nominanti ODS a ANO se ke zvídavé veřejnosti chovají nezvykle odtažitě. Infoservis HPP 11

Související:

• 2020.02.25. • Výbor pro územní rozvoj opět nejednal (Klub Ocelíkova) > FACEBOOK

• Zastupitel Tomáš Bříza z ANO na Výboru pro územní rozvoj (VUR) hlasoval proti občanskému záznamu, dva dny poté na zastupitelstvu "machroval" se selfie tyčí a pořizoval tendenční záznamy svých politických nepřátel. > FACEBOOK

• Video z únorového ZMČ s necenzurovanými mikrofony je online: 2020.02.27. • 13. ZMČ • ALS • Koronavirus • Trafiky • Pohotovost na P11 (petice občanů) • Trango (odvolání investora za účelem stažení bodu) > ZDE


2020.02.27. ZMČ 13 • Proběhne březnový Výbor pro územní rozvoj nebo ho opět ukončí jedna puštěná občanská kamerka? | FACEBOOK

Netradičně nabízíme ukázku z úplného závěru zastupitelstva, kdy jsme se vyptali na téma velice aktuální: jak to bude v březnu, pokud se občan rozhodne, že si výbor natočí? Ačkoliv kolem přerušeného VÚR (dne 25.2.2020) se rozpoutalo pozdvižení, pan starosta nás klidně odkázal na interpelace a zbytek koaličních zastupitelů dotaz přešel. Předtím společně nepodpořili zařazení bodu úpravy jednacího řád výborů, v němž HPP 11 nabízelo řešení na březen - než se kauza natáčení VÚR veřejností vyřeší. V březnu tedy lze očekávat scénář známý, standardní... Infoservis HPP 11


 Aktualizace 28.4.2020• 2020.04.28. • Předsedkyně Šorfová (ANO) svolala neveřejné jednání Výboru pro územní rozvoj | FACEBOOK

Video je komentované, sděluje vše. Zastupitelé za HPP 11 a občané z P11, dotčeni výstavbou toho dne projednávaných záměrů, nebyli vpuštěni na neveřejné jednání VÚRŽP, které nebylo veřejnosti avízováno v 7 dnů předem (jak ukládá jednací řád) - podobných pochybení by se předsedkyně Šorfová (ANO) měla vyvarovat. Nereagováním radnice na naše výzvy o přesunutí výboru na příznivější dobu jsme byli donuceni vydat se do ul. Ocelíkova a své názory sdělit z očí do očí. Třebaže mezi nás radnice postavila pana vrátného vybaveného seznamem schválených osob (na kterém jsme uvedeni nebyli), povedlo se nám pozdravit výboráře osobně. Komunikace proběhla v klidu, relativně. Sledujte video! Infoservis HPP 11


2020.05.19. • VÚRŽP projednává zástavbu Opatova a Bytový park Roztyly bez veřejnosti. Ta stojí venku před radnicí.

O volbách rozdávali úsměvy, sliby a koblížky, teď za zavřenými dveřmi betonují domovy občanů P11 - ti, pokud nesledují úřední desku či politku, nic nevědí. Proto jsou tak důležité volby, ve kterých volič volí politika, jehož práci i charakter zná. Odvolávání se radnice na krizi COVID považujeme za nehoráznou tendenční výmluvu, kterak k projednání nepustit veřejnost. Marta Šorfová (ANO), předsedkyně Výboru pro územní rozvoj), opakovaně svolala NEVEŘEJNÉ jednání Výboru i po skončení zákazu shromažďování. Je již evidentní, že tuto situaci zneužívá k umlčení odpůrců a nepohodlných občanů, kteří by na jednání dorazili, a k nekritickému nadbíhání developerům. Hanba koaličním zastupitelům a členům Výboru, kteří toto kryjí a podporují betonování Prahy 11! Ptáme se, kdo všechno má z těchto nechutných praktik prospěch? Událost je další z mnoha odpovědí, proč radnice po volbách 2018 nepořádá setkávání s občany na Praze 11? Takový strach má z lidí, takový i z HPP 11. Politici ANO / TOP-STAN / ODS / PIRÁTŮ by nedokázali říci lidem do očí, proč se na voliče laskavě usmívali a teď je přehlížejí. Je s podivem, že takové jednání jejich vlastním voličům nevadí. Infoservis HPP 11


2020.05.14. ZMČ 14 • Neveřejný VÚR (1.díl): Šorfová se vymlová na COVID. Starosta slíbil projednání s občany, své slovo neplní


2020.05.14. ZMČ 14 • Neveřejný VÚRŽP (2.díl) • HPP 11 kritizuje nečinnost trafikantky Šorfové (ANO) a neochotu projednávat výstavbu s veřejností

Senátor Kos opět nazval věci pravými jmény a výstižně popsal politický folklór koalice ANO / TOP-STAN / ODS / PIRÁTŮ na Praze 11. Radní Jirava (ANO) chtěl od pana senátora upřesnit zmínku o nepracovitosti M. Šorfové (ANO) a dostal odpověď, kterou by si klidně mohl dát za rámeček. M. Farmačka pohovořil na téma neochoty koalice jednací řád výborů učinit vlídnější k veřejnosti. Má se tak stát až 11.6.2020 na 15. ZMČ Praha 11. Mezitím výbory projednávají záměry výstavby neveřejně, bez výstavbou dotčených lidí z P11! Příště se dozvíte, kterak předsedkyně Šorfová nesvolala 13.VÚRŽP, přičemž na kamery ZMČ tvrdila pravý opak. Všichni magistrátní spřátelenci k tomu samozřejmě mlčí, najednou jednací řád výborů neplatí, sebereflexe žádná. Infoservis HPP 11


2020.05.14 ZMČ 14 • Neveřejný VÚRŽP (3. díl) • Proč nebylo dubnové jednání svoláno v souladu s JŘ?

Než se ve čtvrtek 11.6.2020 pustíme do nového zpravodajství z 15. ZMČ, pozastavme se u zásadní události z předešlého, kdy předsedkyně Šorfová (ANO) "zatloutkla" pochybení při nevyhlášení (neveřejného) 13. Výboru pro úz. rozvoj, konaného dne 28.4.2020 - projednávaly se BD Ovčárna a Park Háje, veřejnost byla zapovězena. Jak vidno, za neveřejnost ani v nejmenším nemůže občanská kamera, na kterou se Šorfová / Kocourek vymouvali před krizí COVID, cílem je výstavbu silou tlačit ať s lidmi nebo bez nich, a nejlépe beze svědků. Pirátská radnice nad VÚRŽP drží ochrannou ruku, betonáři jedou! Infoservis HPP 11

Související: 2020.04.28. • Předsedkyně Šorfová (ANO) svolala neveřejné jednání Výboru pro územní rozvoj > FACEBOOK


2020.12.03. ZMČ 17 • M. Farmačka (HPP 11) má dotaz na natáčení výborů veřejností | YT | FACEBOOK

K zajímavé situace došlo závěrem ZMČ, když se zastupitel Farmačka (HPP 11) zeptal předsedkyně VÚZR Šorfové, zda je konečně možné, aby si veřejnost, z jejíž daní se jednání konají, bez bránění radnice zdokumentovala vystupování osob ve veřejném zájmu, tj. především členů výboru, který bez pozornosti veřejnosti schvaluje záměry výstavby, občany většinou odmítané. Před chvílí jsme na ZMČ byli svědky změny JŘ speciálně kvůli radnímu Lepšovi (TOP-STAN), jehož 23. (rozhodující) hlas pomohl zadlužit P11 o dalších 100 mil., které koalice PIRÁTI / ANO / TOP-STAN / ODS vhodila do černé díry Sandra. Když se chce, tak to jde, a veřejnost je tím, koho prioritně mají vládnoucí respektovat, ne svého člena, řešícího většinový podstav neusnášeníschopné koalice. Problém bránění veřejnosti v natáčení poradních orgánů se táhne od zvolení Dohnala (PIR) starostou, v ten moment zanikla i pravidelná setkávání radnice s občany na volné téma - všimli jste si? Koalicí nasazení předsedové výborů / komisí zneužívají interní jednací řády, v nichž o možnosti zdokumentovaní rozhodují členové výborů svým hlasováním a dosud ani jednou nebylo veřejnosti natáčení umožněno, což v v HPP 11 víme, neboť natáčet chodíme a "transparentní" je pro radnici pouze slovo z volebních plakátů. JŘ výbru je tu povyšován nad zákon!

Klip nabídne spoustu archivních záběrů, navzdory jim se zejména Piráti budou holedbat, jak jako první v Praze "zajistili natáčení z výborů", ale už nesdělí, že veřejnost s mobilem v ruce vykazují. Perličkou je napomínání paní Šorfové (ODS - ANO) každého, kdo (po ní) žádá dodržování právní legislativy ČR, aby se "choval slušně", však sama příkladem nejde. Celá radnice to ví, ale nezasáhne. Problematiku bilancuje článek, nabídne citaci Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb, který na pirátskou radnici zatím nedorazil. I proto se P11 říká Jihoměstské Palermo... M. Farmačka, HPP 11

 

Komentáře  

-12 # diego 2020-02-21 20:22
hmmmm užitečnost v tlachání? nebo užitečnost v konkrétní práci, která má reálné výsledky na který si můžou občané jihoměsta šáhnout? asi to první, že?!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+15 # Roman V. 2020-02-21 22:39
Co má jako opozice dělat hmatatelného? Může se hlavně snažit, aby tu bylo méně hmatatelného betonu. A to se snaží. Aspoň HPP11. Zeleň je hmatatelná, ne?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # lubos 2020-02-26 13:19
koukal jsem na facebooku ze prej nataceni uz je povoleny od starosty stylera? tak jak to vlastne je? kdo keca? to je nejaka pohadka?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # Jiří 2020-02-28 00:17
Dobrý večer, za naší přítomnosti na radnici jsme nikdy totiž natáčení neřešili a brali jsme do jako standard. Také jsme vždy jednou měsíčně chodili mezi obyvatele a projednávali s nimi záměry na Jižním Městě vč. problémů života P11 a řešili jsme je. Také naše další konání vycházelo právě z těchto setkání a přání obyvatel. I na těchto setkáních probíhalo natáčení, které jsme nikterak nerozporovali. Jiří Štyler
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Martin Farmačka 2020-03-03 13:45
HPP 11 od roku 2012 nataci vsechno vsude, a ted s tim maji Pirati / ANO / ODS problem. Nektere veci nelze ututlat, kor vystavbu. HPP 11 hlida JM za vas. Podporte nas.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist