• Bytový dům Ovčárna a Park Háje: prodeveloperská koalice chce rozhodovat o dalším zastavování JM bez účasti občanů

Park.Haje• Prodeveloperská koalice chce rozhodovat o dalším zastavování JM bez účasti občanů (záměry výstavby Bytový dům Ovčárna a Park Háje)

Na den 28.4. bylo svoláno jednání Výboru pro územní rozvoj (VÚR), a bylo svoláno jako neveřejné, tedy bez možnosti účasti občanů. Přitom se mají projednávat velice kontroverzní záměry - bytový dům Ovčárna a tzv. Park Háje, údajně domov pro seniory na zahradě ZUŠ Křtinská.

Zákaz účasti občanů radnice obhajuje hygienickými opatřeními, však jde o pouhou zástěrku k tomu, aby členové výboru (kde má koalice naprostou převahu) "nebyli rušeni" negativními názory občanů na výše uvedené záměry. Navrhli jsme proto výbor příští týden zrušit a uspořádat jej až v době, kdy se budou moci zúčastnit občané.

11) Bytový dům Ovčárna, Gregorova ul. > ZDE

41) Park Háje - domov pro seniory > ZDE

BD.Ovcarna.1VÚR tři měsíce nejedná. Můžete se ptát radních ANO / TOP-STAN / ODS / PIRÁTŮ, za jakou odvedenou práci uvolněná předsedkyně Šorfová (ANO) a její zástupce J. Kocourek (PIR) berou svých cca 60 tisíc? Taktéž nejedná mediální komise, vedená předsedou Holanem (ODS), pobírající stejnou gáži.

O nás, bez nás? Vzpomínáte si také, jak pirátský starosta Dohnal, těsně před svým zvolením do funkce (dne 19.2.2019 v 16:48), sliboval, že záměry výstavby a změny ÚP budou být projednávány s občany? Tendence svolávat jednání VÚR jako neveřejná je důkazem, že tomu tak není. Taktéž zdůrazňujeme, že po volbách 2018 pirátská radnice zrušila měsíční setkávání s občany na volné téma. Co víc potřebujete vědět, abyste  pochopili, jak pokřivení politici sedí na radnici Prahy 11?

Infoservis HPP 11


Aktualizace 27.4.2020 | • VÚRŽP - otevřený dopis členům zastupitelstva a výboru pro územní rozvoj (pozn. již zítra 28.4.2020 radnice pořádá neveřejný VÚRŽP, kde hodlá bez účasti veřejnosti projednávat záměry výstavby na Praze 11)

Vážení paní Šorfová, opět se na Vás obracím jako na předsedkyni Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, abyste přesunula zítřejší jednání tohoto výboru na dobu, která nebude vyžadovat tak restriktivní opatření v počtu zúčastněných osob a jednání výboru mohlo být svoláno jako veřejné. Již jsem Vám jednou psala, že nesouhlasím s tím, že jednání má být neveřejné. Vy na svém postoji dále trváte, na což máte samozřejmě právo.

Jednací řád výborů: ČLÁNEK 2, odstavec 2 > Jednání výboru svolává předseda zpravidla prostřednictvím tajemníka výboru, určuje místo a čas jednání výboru, nerozhodne-li o místě a čase zasedání výbor na svém předchozím zasedání. Jednání je povinen svolat do 14 dnů poté, kdy o to požádá zastupitelstvo, rada, starosta nebo většina všech členů výboru. Předseda výboru je oprávněn svolat jednání výboru jako neveřejné. Předseda výboru je povinen svolat neveřejné jednání výboru, rozhodne-li tak výbor na svém předchozím zasedání. 

I tak ale musíte dodržet další body jednacího řádu.

Jednací řád výborů: ČLÁNEK 2, odstavec 6Nebylo-li jednání výboru svoláno jako neveřejné, je jednání výboru veřejné. Jednání výboru, nebo jeho část, může být na základě rozhodnutí výboru prohlášeno za neveřejné. Veřejným projednáním věci nesmí být porušen zákon, ohrožena ochrana utajovaných informací, obchodní tajemství, mravnost nebo konkrétně definovaný zájem městské části Praha 11. V těchto případech je předseda povinen navrhnout neveřejné projednání věci. Každé jednání výboru musí být nejméně 7 dní předem oznámeno na webových stránkách úřadu, včetně návrhu programu, informace, zda jednání výboru je veřejné či neveřejné s uvedením místa a času jednání.

V tuto chvíli 27. 4. 2020, 12:20 na webových stránkách Prahy 11 žádná pozvánka na jednání zítřejšího výboru uvedena není.

Porušení jednacího řádu výborů považuji za tak závažné, že tento dopis adresuji nejen všem členům našeho výboru, ale také všem zastupitelům a zveřejním ho na internetu. Není možné, aby před občany bylo utajené samo konání výboru. Občané se o programu jednání výboru dozvěděli pouze proto, že je informovalo HPP 11. Navíc se domnívám, že pokud by jednání výboru bylo opravdu neodkladné, a zdravotní situace v ČR by neumožnila účast občanů, mělo by být jednání výboru alespoň živě přenášeno a občanům by mělo být umožněno dálkově vyjádřit své názory na projednávané záměry. V neposlední řadě aktualizovaná studie k BD Ovčárna byla na www MČ Praha 11 zveřejněna až dnes.

Žádám všechny politické subjekty v Zastupitelstvu MČ Praha 11, aby se alespoň řídily jednacím řádem, když už necítí, že neveřejné jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11 je NEPŘIJATELNÉ.

V Praze 27. 4. 2020, Zuzana Malá, zastupitelka MČ Praha 11 (HPP 11), člen VURŽP ZMČ Praha 11, člen výboru spolku Ochrana Roztyl


 Aktualizace 28.4.2020• 2020.04.28. • Předsedkyně Šorfová (ANO) svolala neveřejné jednání Výboru pro územní rozvoj | FACEBOOK

Video je komentované, sděluje vše. Zastupitelé za HPP 11 a občané z P11, dotčeni výstavbou toho dne projednávaných záměrů, nebyli vpuštěni na neveřejné jednání VÚRŽP, které nebylo veřejnosti avízováno v 7 dnů předem (jak ukládá jednací řád) - podobných pochybení by se předsedkyně Šorfová (ANO) měla vyvarovat. Nereagováním radnice na naše výzvy o přesunutí výboru na příznivější dobu jsme byli donuceni vydat se do ul. Ocelíkova a své názory sdělit z očí do očí. Třebaže mezi nás radnice postavila pana vrátného vybaveného seznamem schválených osob (na kterém jsme uvedeni nebyli), povedlo se nám pozdravit výboráře osobně. Komunikace proběhla v klidu, relativně. Sledujte video!

Infoservis HPP 11


Související:

• VÚRŽP - otevřený dopis členům zastupitelstva a výboru pro územní rozvoj (pozn. již zítra 28.4.2020 radnice pořádá neveřejný VÚRŽP, kde hodlá bez účasti veřejnosti projednávat záměry výstavby na Praze 11) > FACEBOOK

• "Transparentní" radnice Prahy 11 blokuje natáčení veřejných jednání Výboru pro územní rozvoj > ZDE

• Přichod HPP 11 na výbor zde (YT stream MČ P11) > ZDE

• V Praze 11 se chystají další stavební projekty. Rozhoduje se o nich na YouTube

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist