• Nový jednací řád ZMČ je koncem hry na demokracii

2020.08.31.Novy.JR.ZMC• Nový jednací řád ZMČ, koncem hry na demokracii

Ve čtvrtek 3.9. má být na jednání ZMČ schválena nová podoba jednacího řádu ZMČ. Kromě několika technických úprav obsahuje především řadu ustanovení, která mají přispět k "hladšímu průběhu" jednání = omezení opozičních zastupitelů, kteří v souladu se svým slibem dle svého nejlepšího vědomí zastupují občany a vystupují v zájmu města.

Neuvěřitelný je i způsob jejich "prezentace" - nikde v původním dokumentu, jak bývá zvykem, nejsou vyznačeny. Jejich výčet najdete pouze v důvodové zprávě, která však konkrétní změny také neuvádí. Pouze alibisticky odkazuje na "přidání nového pravidla" nebo údajnou "úpravu dle stávající praxe", spoléhajíc se na to, že si nikdo nedá tu práci s porovnáním.

O tom, že by byly tyto změny, vyjma těch souvisejících s interpelacemi, někdy projednány na Výboru pro otevřenou radnici, poradním orgánu zastupitelstva, také nemůže být řeč.

Radnice si prostě vytvořila svoje vlastní pravidla, díky kterým nebude muset odpovídat na nepříjemné otázky a bude moci rychle odhlasovat to, co si už předem k odhlasování usmyslela, a jít domů (ať už je to kdekoliv)...

Umlčení těch, kteří nesouhlasí, je prvním krokem všech totalitních režimů. Vítejte ve hře pirátského starosty Dohnala na demokracii!

Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11


Nový jednací řád v kostce:

▪️ 1) Pokud jste senátor na Praze 11 a zároveň zastupitel, nemáte na Praze 11 nárok vykonávat svou funkci člena Senátu.

▪️ 2) O tom, co je v souladu s JŘ rozhoduje stále jen předsedající, nikoliv skutečnost nebo právní oddělení.

▪️ 3) Nový bod předkládaný na ZMČ nesmí mít název delší než 100 znaků (protože všichni chtějí jít brzy domů).

▪️ 4) Odůvodnění nově navrhovaného bodu nesmí přesáhnout 1 minutu (protože všichni chtějí jít brzy domů).

▪️ 5) Nový bod musí být předložen na speciálním formuláři, jinak nelze - navzdory tomu, že onen formulář je strašný.

▪️ 6) Materiály k nově navrhovanému bodu, byl-li by náhodou přijat, musí být zpracované dle interní směrnice, kterou nemáme k dispozici my jako zastupitelé, natož občané.

▪️ 7) Obvyklý bod 3 programu jednání "Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů usnesení 16. zasedání ZMČ" bude konečně po dvou letech probíhat v souladu s JŘ!

▪️ 8) O případném prodloužení diskusního příspěvku již nerozhoduje zastupitelstvo "demokratickým" hlasováním, ale autoritativně předsedající dle svého uvážení (=dle nálady nebo osobních antipatií k danému členu opozice, jelikož o sympatiích se mluvit nedá a koaliční zastupitelé se diskuse zpravidla nezúčastňují).

▪️ 9) Diskutující může vznášet kolik chce přesně a jasně formulovaných dotazů, ale nárok na odpověď nemá. Definice diskuse se mění na monolog opozice a "pokud odpovím, tak jen na co chci" koalice.

▪️ 10) Technické a faktické se zkracují na 1 minutu, bez ohledu na to, co chcete říct.

▪️ 11) Na porušení jednacího řádu smíte upozornit jen dvakrát během bodu, přestože starosta Dohnal i místostarosta Lepš to zvládají obvykle víckrát. I když o tom, co je v souladu s jednacím řádem, rozhoduje vlastně jen předsedající, který svou chybu zásadně neuznává, takže nikdo nic neporušuje a není na co upozorňovat.

▪️ 12) Rovněž tak opravit někoho, kdo říká hlouposti, můžete jen dvakrát, byť by třeba tvrdil sebevětší pitomost.

▪️ 13) Pro případné otázky a podněty v případě přednesení pozměňovacího návrhu má diskutující užít článku 10 odstavce 12, který mu zakazuje pokládat v rámci faktických poznámek otázky.

▪️ 14) Zastupitelský klub HPP 11 má nárok pouze na jednu pětiminutovou přestávku během jednoho bodu programu jednání. Protože tu druhou Vám nikdy zbytek koalice neodhlasuje...

▪️ 15) Pokud by náhodou díky těmto změnám "šetřícím čas" koalice byl vyčerpán program jednání dříve než v 17:00, jsou omezeny interpelace zastupitelů na maximálně 30 minut.

▪️ 16) Pokud by nastalo výše zmíněné, mají občané nárok na maximálně 60 minut (co kdyby zase přišli nějací občané bránit své bydlení jako ti z okolí Vojtíškovy ulice, že).

▪️ 17) Kdo zlobí, jde do zápisu a má černý puntík!!!

▪️ 18) Na ZMČ se už ani nemusíte obtěžovat osobně chodit.

▪️ 19) Povinné formuláře jsou už na všechno. Jejich podoba je stejně neuvěřitelná, jako dosud. Někdo si nevšiml, že máme rok 2020.

▪️ 20) Členové Rady stále mají povinnost odpovídat na interpelaci a dotazy vznesené v rámci diskuse do 30 dnů. Ale JŘ opět neřeší, že to většina z nich nedělá - sankce prostě neexistují. Takže dál si všichni mohou odpovídat, kdy se jim bude chtít a na co se jim bude chtít.


Související: 

• O schůzku na téma nový JŘ ZMČ jsme požádali starostu Dohnala: Žádost o schůzku ve věci „Nový jednací řád ZMČ“ > FACEBOOK

• Nový jednací řád ZMČ - co přesně jsou ona "doplněná pravidla" a "úpravy dle stávající praxe"? > FACEBOOK

• Ve čtvrtek 3.9.2020 od 9h můžete sledovat přímý přenos z 16. jednání zastupitelstva MČ P11 konaného v KC Zahrada (Malenická 1784/4, MHD Jarníkova), nebo se jednání i osobně zúčastnit - židlí pro diváky je dostatek a atmosféra naprosto jedinečná. > FACEBOOK

• Naše práce má smysl. Report ze 16.ZMČ Praha 11. Sice nám na včerejším zastupitelstvu koalice neschválila jediný bod jednání, přesto se vyplatilo naše úsilí zabránit mimořádně nedobrým materiálům, které nám byly předloženy ke schválení > FACEBOOK


 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist