• Územní studie okolí metra Roztyly - o nás bez nás

US.Roztyly.1• Územní studie okolí metra Roztyly - o nás bez nás | FACEBOOK

Masivní zástavba u Krčského lesa, výškové budovy u stanice metra Roztyly, zprůjezdnění ulice Gregorova kolem Koliby, konec rekreačního rázu na Roztylech, 6500 nových aut denně. To je územní studie Roztyly, která pod taktovkou Magistrátu splnila sen místním developerům a prakticky zkopírovala r. 2012 samotným Magistrátem odmítnutou plošnou zástavbu v podobě tzv. celoměstsky významné změny územního plánu Velké Roztyly.

Dne 19.10. 2020 se zastupitelé HPP11 dozvěděli, že územní studie Roztyly byla definitivně schválena a zapsána do evidence územně plánovací dokumentace. Studie se tak stala oficiálním neopomenutelným podkladem nejen pro případné změny územního plánu v území, ale pravděpodobně i pro připravovaný Metropolitní plán.

Paradoxem na celé kauze je, že ač byla MČ Praha 11 žadatelem o pořízení územní studie (z důvodu koordinace velkého množství změn územního plánu připravovaných v území), při pořizování studie měla pouze velmi omezené možnosti ovlivnit její podobu a Magistrát nedovolil městské části možnost vyjádřit se ke konečné podobě studie před jejím zapsáním.

Bojí se snad úřednická mašinérie Magistrátu, že by se provalila jeho nadstandardní vstřícnost vůči developerům v území (Passerinvest, Dopravní podnik), kteří dosáhli změn v územní studii během procesu jejího pořizování? Proč Magistrát nepožadoval dodržení zadání studie, na kterém se podílela Praha 11? V zadání mimo jiné stojí, že má být zachován přírodní charakter nezastavitelných pozemků mezi stanicí metra Roztyly a lesem nebo že výška budov se má směrem od ul. 5. května k lesu snižovat.

Dle dostupných informací Magistrát ignoroval cca 70% oficiálních připomínek MČ Praha 11 k územní studii. O zohlednění a vypořádání připomínek veřejnosti, včetně petice s téměř 1500 podpisy ani nemluvě.

Co má přinést územní studie Roztyly Praze 11?

Hustou, většinou 7podlažní zástavbu mezi ul. 5. května a metrem a i jižně od metra, téměř k samotné hraně lesa. Dvě výškové budovy až o 65 m nad stanicí metra, a dále věžáky až o 16 patrech v dolíku Interlovu. Až 2600 nových obyvatel, až 6000 nových pracovníků, až 3500 parkovacích stání vč. P+R, výstavbu nových silnic místo parkové zeleně nad stanicí metra a výrazný nárůst intenzit dopravy na stávajících okolních komunikacích, dramatické zhoršení hlukové zátěže, kvality ovzduší a nárůst teplot. Přitom územní studie nevyhodnotila dopady navrhovaných změn na životní prostředí. Je na pováženou, že se ke studii nevyjádřila Hygienická stanice hl. m. Prahy.

Ulice Gregorova má být zobousměrněna jejím prodloužením kolem restaurace Koliba a napojením na ul. Ryšavého. I přes nesouhlas obyvatel má být i druhá autobusová zastávka přesunuta od metra na protilehlou stranu ul. Ryšavého.

Tato kauza, kauza schvalování zástavby Masarykova nádraží, rozvolňování Zásad územního rozvoje a Pražských stavebních předpisů, vč. silové přípravy Metropolitního plánu a nového stavebního zákona ukazují, jakým nezdravým směrem se ubírá development v Praze.

Aleš Kulhánek, Hnutí pro Prahu 11, Zelené Roztyly, z.s. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)


Související odkazy:

• Odkaz na ÚS Roztyly > ZDE

Nedej se Plus: Nové Velké Roztyly?

Tvrdá ofenzíva na Roztylech - megalomanské plány Mlejnského architektů jsou zpět

Otázky kolem změny územního plánu v areálu Interlovu na Roztylech

Roztyly a developerské plány: debata v přírodě i pod střechou

• Funkční využití území:

SO3 - částečně urbanizované rekreační plochy (Plochy s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu, naučným, poznávacím a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území a jejichž hlavní součástí je zeleň.)

ZP - parky, historické zahrady a hřbitovy (Parky a ostatní záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy městské zeleně sloužící rekreaci; pohřebiště a pietní místa.)

SP - sport (Plochy pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu.)

ZMK - zeleň městská a krajinná (Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.)

SV - všeobecně smíšené (Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území.)

Komentáře  

+1 # Aleš Kulhánek 2020-11-27 15:50
Na magistrátu je již prý připravena změna územníhho plánu na celé území Roztyl (43 ha) dle doporučení této územní studie.
Jaké zajímavé načasování!

Po změně ÚP přijdou vlastní řízení k povolování jednotlivých staveb nebo stavebních souborů. Bude tedy ještě pár let trvat, než se kopne do země.

Je tedy ještě šance zástavbě Roztyl zabránit anebo alespoň minimalizovat škody. Klíčové proto budou příští komunální volby na Praze 11 i na magistrátu!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist