19.2021.JMnoviny.gr

Aktualizovaná mapa výstavby na Jižním Městě > ZDE

oddelicka.1210

• ZMČ 17: Změna JŘ na míru radnímu Lepšovi a následné schválení 100 mil. do Sandry

• Vážení občané, voliči, diváci... obrazem vás zveme na 17. ZMČ Praha 11, kde došlo ke dvěma podstatným událostem. Dohnalova koalice neměla dostatek hlasů, pročež si vymyslela změnu jednacího řádů ZMČ, aby podle potřeby mohla připojit nepřítomné zastupitele (především radního Lepše) a zapojit je do hlasování. Nebylo by to okaté, pokud by radnice neodmítala vyhradit tento způsob pouze pro vyjímečný stav (kovid) a pokud by záhy nechtěla schválit další miliony na rekonstrukci ubytovny Sandra a další dluhy pro obyvatele Prahy 11. Vše je chronologicky zachyceno naší kamerou. Video: 6x změna JŘ + 4x schválení dotace a půjčky na rekonstrukci.

2020.12.03. ZMČ 17 • Změna JŘ ZMČ (distanční jednání zastupitelů) | 1. dílYT | FB

Distanční účast místostarosty Lepše na jednání zastupitelstva 3.12.2020 - je to dle zákona v pořádku? Na 17. ZMČ Praha 11 neměla koalice PIRÁTI / ANO / TOP-STAN / ODS dost hlasů ke schválení "nalití" dalších 100 milionů do rekonstrukce ubytovny Sandra. Proto v předvečer konání zastupitelstva narychlo vymyslela změnu jednacího řádu ZMČ, umožňující dálkového připojení místostarosty Lepše (TOP 09), ležícího doma s COVIDem. V moment projednávání nebylo jasné, zda Lepš je v karanténě či skutečně nemocen. Sledujte úvodní diskuzi, kterou zastupitelsky neviditelný J. Říčař z ANO záhy ukončil, aniž by sám, jak je u něj standardní, téma konstruktivně okomentoval. Mgr. Hovorková (HPP 11): Proč jsme dostali materiál na stůl, bez vědomí pracovní skupiny pro změnu jednacího řádu, bez vědomí grémia MČ, bez vědomí ostatních zastupitelů? Ing. Souček z Mlejnského JMND tvrdil, že na znění změn se prý všichni shodli, ovšem realita je jiná: mimo HPP 11 se připomínkování návrhu nikdo nepodílel. Starosta Dohnal (PIR) přiznává, že chce vyhovět místostarostovi Lepšovi (TOP 09), který byl údajně v karanténě, později koalice přiznala, že je v izolaci, návrh ad-hoc změny jednacího řádu byl tedy navržen špatně. RNDr. Malá (HPP 11): Problém je, že změna má platit navždy, nikoliv pouze dnes. Všem bylo jasné, že jde o "účelovku", řešící nedostatečné kvórum koalice. Senátor Kos (HPP 11): Tají se, kvůli komu se to vlastně dělá, koalice asi tají, že potřebuje hlas na prohlasování půjčky 100 mil. Kč na Sandru. Místostarosta Lepš (TOP-STAN) zjevně věděl, že bude moci být po změně jednacího řádu připojen a oprávněn hlasovat, jiní to třeba nevěděli. Mgr. Lepš to samozřejmě věděl a byl připraven. Bod změny JŘ byl předřazen hned na začátek ZMČ, aby záhy došlo k hanebnému zadlužení občanů Prahy 11, kteří o ambici nehospodárně utrácet dodnes netuší. Radnice pletichaří, voliče z toho vynechává. HPP 11 přináší zpravodajství přímo z místa, sledujte změnu jednacího řádu, ušitou pro místostarostu Lepše! Infoservis HPP 11 

Související: • 17. zastupitelstvo - chybějící hlas koalice a dluhy MČ přes 270 miliónů > FB


 2020.12.03. ZMČ 17 • Změna JŘ ZMČ (distanční jednání zastupitelů) | 2. díl | YT | FB

HPP 11 zpochybňuje návrh změny JŘ ZNČ ohledně distančního jednání (připojení) zastupitelů a možností hlasovat. Ing. Štyler (HPP 11) na téma karantény a izolace. Proč má změna platit napořád a ne pouze ve vyjímečném stavu? Právo má hlasovat ten, kdo je tu přítomen. M. Farmačka (HPP 11) připomíná nezájem koaličních zastupitelů připomínkovat navrženou změnu. Mnozí se s ní neseznámili vůlbec a na ZMČ tradičně mlčí - vždyť jejich cílem je většinově hlasovat. Mezi radnicí a HPP 11 panuje nedůvěra, HPP 11 podezřívá PIRÁTY / ANO / TOP-STAN / ODS, že vzdálené připojení budou podle potřeby zneužívat. Chce dát šanci promluvit koaličním zastupitelům a navrhuje znovuotevřít diskuzi. Totéž o 10 minut později žádá senátor Kos (HPP 11). Bez podpory. M. Farmačka (HPP 11): Jak bude nemocný zastupitel shledán nemocným? Starosta Dohnal (PIR): Oznámí to, věříme si. Senátor: Čili stačí starostovi zaslat email? Mgr. Hovorková (HPP 11) navrhuje přerušit bod. Dohadujeme se o znění JŘ. Předsedající Prokop (ANO) vyzývá právní odd. M. Farmačka (HPP 11) po vypnutí mikrofonu varuje koaliční kolegy, JŠ reaguje na povykující Pirátské zastupitele. Hlasuje se, ani jeden návrh HPP 11 není podpořen, změna je schválena ve znění předloženém starostou Dohnalem (PIR). A teď konečně se může od rána čekající radní Lepš (TOP-STAN) připojit - to uvidíte v příštím dílu. Infoservis HPP 11


2020.12.03. ZMČ 17 • Změna JŘ ZMČ (distanční jednání zastupitelů) | 3. díl | YT | FB

Dohnalova koalice si schválila změnu JŘ ZMČ, šitou na míru nepřítomnému Mgr. Lepšovi (TOP-STAN), cílem bylo jeho pozdější distanční zapojení do hlasování o půjčku 100 milionů do rekonstrukce ubytovny Sandra. Mezitím starosta Dohnal (PIR) předvedl typický úkaz na ZMČ Praha 11: sloučení diskuze více bodů do jedné. Jelikož koaliční zastupitelé nediskutují, často si stěžují na délku jednání a spěchají domů, hlasují pro - čím méně prostoru dostane HPP 11, tím lépe. Tentokrát však neměli dostatek hlasů a nepomohl jim ani nově připojený pan Lepš. 02:13 - RNDr. Malá a Ing. Štyler (oba za HPP 11) upozorňují na nevyhovující znění právě schválené změny JŘ: nemůžete pana Lepše připojit, je-li v izolaci. Když k nim laskavě hovoříme, neposlouchají nás a tohle je důsledek, schválili nevyhovující znění JŘ. V hale nastává chaos. 03:53 - Senátor Kos (HPP 11): Vše je zinscenované, Mgr. Lepš věděl, že má čekat na schválení změny a poté hlasovat o zadlužení P11. Zastupitele HPP 11 o možnosti připojit se distančně nevěděli. Starosta Dohnal (PIR) se neobratně pokouší zpochybnit senátorova tvrzení, že Mgr. Lepš je nemocen. Znáte jeho lékařskou zprávu? Sám ji nemá k dispozici, přesto suverénně hlasuje pro přesně formulovanou změnu JŘ, mající vyhovovat Lepšovu zdravotnímu stavu. Senátor: Odpojte pana Lepše, sic hlasování zpochybníme. 05:59 - Ing. Štyler (HPP 11): Měli jsme avízováno, že pan Lepš je COVID pozitivní, teď starosta dělá, že nemá informace. PhDr. Zdeňková (HPP 11): Špatně jste si schválili JŘ, teď nemáte hlasy, jíme vás panika, povedli jste nás a starosta veřejně lže. Mgr. Hovorková (HPP 11) o porušení JŘ. M. Farmačka (HPP 11): Zeptejte se pana Lepše co mu je, určitě lhát nebude. Po poradě klubu se senátor Kos ptá na řešení. Pištora z OKS vysvětluje pojmy karanténa, izolace. PhDr. Zdeňková (HPP 11): Nemocný člověk není v preventivní karanténě, předsedající Ing. Prokop (ANO) neustále porušuje JŘ subjektivními reakcemi a vedením diskuze, za což druhým vypíná mikrofony - nezapře se v něm politik z ANO. Stejně u něj, jako u pana Lepše, pochybujeme o příčetnosti. 12:06 - M. Farmačka (HPP 11): Kdo předtím zavíral diskuzi, nyní hlasuje pro otevření stejného bodu a opět diskuzi otevírá, což běžný občan nemusí pochopit. Senátor Kos (HPP 11): Je to účelovka pro schválení půjčky 100 milionů, k níž potřebují nemocného Mgr. Lepše. Mgr. Hovorková (HPP 11) o znovuotevření bodu, Ing. Prokop (ANO) žádá o pomoc právní odd. Infoservis HPP 11


2020.12.03. ZMČ 17 • Změna JŘ ZMČ (distanční jednání zastupitelů) | 4. díl | YT | FB

Poté co si nešťastníci z koalice PIRÁTI / ODS / TOP-STAN / ODS schválili nevyhovující změnu jednacího řádu, pokusili se bod znovuotevřít a schválit si jinou. Senátor Kos (HPP 11) pěkně shrnul tendence i pracovitost Pirátů a dalších "držhubů" v ZMČ, v detailu uvidíte jejich předsedu Muzikanta. Ano, to je ten, jehož firmička si chtěla na jaře 2019 přivydělat dodávkou roušek pro Prahu 11, leč roušky nedodala a zálohu 297 tisíc vrátit nespěchala. Vysvětlení tento titulovaný obchodník (a předseda Pirátů Praha 11) nepodal žádné, ač byl opakovaně vyzýván. Později se zmohl na obligátní, že s tím nemá nic společného. PhDr. Zdeňková (HPP 11) o komedii s hlasováním a připojení zastupitelů v izolaci. Radní hledí do mobilů, nevnímají. Zazní důležitá informace: SPD a JMND se veřejně hlásí ke koalici. Mimochodem zastupitelé JMND Vydrová a Mlejnský na ZMČ nechodí vůbec, to je parádní vzkaz voličům této podivné partičky, jejich prázdné lavice uvidíte v dalším dílu. Mgr. Hovorková (HPP 11): Zneschopněný nemocný nemá pracovat. Proč kvůli jednomu hlasu nutně potřebujete připojit Lepše? Nabídněte kvalitní návrh HPP 11, ten podpoříme. To se nestane, neboť koalice nemá tzv. koaliční potenciál. O zlatý hřebík do rakve trapnosti se postaral opět pirát Muzikant. Infoservis HPP 11


2020.12.03. ZMČ 17 • Změna JŘ ZMČ (distanční jednání zastupitelů) | 5. díl | YT | FB

Ing. Štyler (HPP 11): Předložený návrh je zmetek, který snad nikdo nečetl. Tohle je tak špatné, že to nejde ani obstruovat. Zazní jistě památná věta k místostarostovi Prokopovi (ANO): Politický šíbr jako vy nemůže nikoho vyzývat ke slušnosti, protože nikdo neslušnější než vy, v sále není. Starosta Dohnal (PIR): Jaké máte důkazy, ze radní Lepš je v izolaci? Důkaz podal sám nemocný / neschopný a napsal to o sobě na Facebook. Mgr. Hovorková (HPP 11): Kdo ma COVID, je automaticky v izolaci. M. Farmačka (HPP 11): Chudák pan Lepš, co to po něm chcete za ošklivé věci? Zadlužit občany P11 dalšími 100 miliony, vhozenými do ubytovny Sandra? Je nemocný, dopřejte mu pokoje a schvalte si to jindy. Mgr. Vrkoč (HPP 11) dostal slovo, ale není kdo by ho poslouchal. Předsedající Prokop (ANO) se chová tak slušně, že nevnímá, co Vrkoč říká. Ten poukazuje na nepojednání návrhu. Vidíme prázdné lavice JMND. Ze tří zastupitelů chodí jen Souček, vyjadřující svou náklonnost k celé koalici. Zajímavé, ale nikoliv překvapující. Ing. Soukupová (TOP-STAN) cituje stanovisko MV: v nouzovém stavu se zastupitelé mohou připojovat jak karanténě i izolaci. V pořádku, tak proč vůbec se změnou JŘ zabýváme? Kdo tu koho zdržuje Ing. Sedeke (ODS): Do sněmovny se vozili poslanci v neschopnosti na lůžkách, aby mohli hlasovat. Reaguje M. Farmačka (HPP 11): Zlomená noha není COVID. Ing. Štyler (HPP 11): Ano, tito poslanci byli přítomni v sále. Přivezte si i pana Lepše, když se oháníte podobnými argumenty. Nepořádek v počtu příspěvků. Otevření stejného bodu dělá neplechu i technice. Mgr. Hovorková (HPP 11) volá po obecném řešení, ne psaném pro potřeby pana Lepše. Starosta nám řekne, že JL je nemocen a teď se ptá, jak si tím můžeme být jistí? Inu, věříme starostovi Dohnalovi (PIR), ale je to chyba, už to víme. Infservis HPP 11


2020.12.03. ZMČ 17 • Změna JŘ ZMČ (distanční jednání zastupitelů) | 6. díl | YT | FB

Mgr. Hovorková (HPP 11) o tom, kdo koho zdržuje v jednání. Starosta přijde pozdě, podklady mizerné a ráno "přímo na stůl". Cílem koalice je hlasovat, nikoliv jednat, vše tomu nasvědčuje. 02:58 - Senátor Kos (HPP 11) se dožaduje druhého vstupu. Byl znovuotevřen bod, kde má zastupitel opět DVA příspěvky, na což se jaksi zapomnělo. Všichni PIRÁTI / ANO / TOP-STAN / ODS to vědí, ale mlčí. Sami nediskutují, nemožnost vystoupit jim nechybí. 03:37 - RNDr. Malá (HPP 11): Úpravu JŘ nevztahujeme pouze k nouzovému stavu. Tím se lišíme od Magistrátu, kterou argumentuje pan Sedeke (ODS). 04:00 - PhDr. Zdeňková (HPP 11): Argumenty hledáte až nyní. Změna je ušitá na míru panu Lepšovi. HPP 11 nemělo informace a možnost připojit se jako pan Lepš. 05:38 - Starosta Dohnal (PIR): Paní Zdeňková lže, včera večer jsme podklady poslali předsedovi Štylerovi (HPP 11). Ovšem účelově pouze jemu a ne ostatním zastupitelům HPP 11. Další důkaz, že podstatný materiál je šitý horkou jehlou, jinak by byl řádně diskutován. Předseda není povinen být večer před ZMČ na e-mailu. 06:10 - Mgr. Hovorková (HPP 11): Všichni máme e-mail, proč to nemůžete poslat všem? Záměrně. PhDr. Zdeňková (HPP 11): Nevěděli jsme to, nelžeme a čekám omluvu starosty. Neomluvil se, připadá si jako slušný člověk. Předsedající Prokop (ANO) vypíná mikrofony zastupitelům HPP 11 po dvou slovech. 08:38 - Mgr. Hovorková (HPP 11) o dalším porušení JŘ, hlasování. 09:45 - M. Farmačka (HPP 11): Kolikrát se musí upozornit na porušování JŘ, než se tím bude někdo zabývat? Pokračuje hlasování, všechny návrhy HPP 11 jsou smeteny. V 16:40 byla politickou silou protlačena účelová změna JŘ MČ Praha 11 - zastupitelé mohou z domova hlasovat i mimo vyjímečný stav, stačí zavolat starostovi, že jsou "nemocni" a dle potřeby "dálkově" zajistit koalici dostatek hlasů pro schválení čehokoliv. V případě radního Lepše (TOP-STAN) šlo o zadlužení P11 o 100 milionů, nasypané do rekonstrukce ubytovny Sandra. Infoservis HPP 11


2020.12.03. ZMČ 17 • Rekonstrukce Sandry (73 a 100 mil.) | 1. díl | YT | FB

Po mnohahodinovém schvalování změny jednacího řádu, šitém na tělo radnímu Lepšovi (TOP-STAN), jehož hlas chyběl pro schválení dotace 73 a půjčky 100 mil. do rekonstrukce ubyt. Sandra, jsme u tohoto bodu schválení. Mgr. Hovorková (HPP 11) pochybuje, že více peněz nebude třeba, HMLP za "službičku" chce rozhodovat o 30 ubyt. jednotkách, z celkového počtu 174. 03:08 - Senátor Kos (HPP 11) o vyčerpaných půjčkách a rozporuplných názorech dnešního starosty Dohnala (PIR), který sliboval, jak bude dobrý hospodář, lhal voličům a měl by rezignovat. 06:56 - Starosta Dohnal (PIR) reaguje podivně: pan senátor má asi špatnou paměť, protože se na stejné už ptal jinde. Leč dotaz padl na ZMČ a jeho slova jsou pouhé zlostné výmuvy. Obhajuje svá předvolební tvrzení nedostatkem informací. Dnes je má a přesto vědomě háže stamiliony do černé díry, nehospodárné chování Dohnala je nepochopitelné. 08:58 - PhDr. Zdeňková (HPP 11): Sandra je nad fin. možnosti MČ, dodnes neznáme celkovou částku rekonstrukce, nejsou informace, zakázku subdodavatelsky vyhrává Vistoria. Prezentace Sandry a další hrozivé částky, jsme na půlmiliardě. 16:15 - Koaličních zastupitelů je málo, HPP 11 drží ZMČ v usnášeníchschopnosti. Nestačí ani distančně připojení, jakou změnu jednacího řádu máme očekávat nyní?! Infoservis HPP 11

Související: • Proměna Sandry polyká stovky milionů. Co bude s druhou věží?


2020.12.03. ZMČ 17 • Rekonstrukce Sandry (73 a 100 mil.) | 2. díl | YT | FB

Drama pokračuje. Pirát Mejsnar dostal prostor se podivit, že někteří zastupitelé z HPP 11 se nezúčastnili prezence, reaguje senátor Kos (HPP 11) a tento jev vysvětluje, překvapivě on prostor nedostává. Díky HPP 11 bylo ZMČ starosty Dohnala usnášeníschopné, viděli jste v předešlém dílu. Senátor Kos (HPP 11) kvituje postoj HLMP k Hotelu Opatov. Připomíná rozpory názorů starosty Dohnala (PIR) před / po obdržení funkce a podivuje se nad mrzkou prezentací projektu rekonstrukce, kde vzduchem létá 60 mil. i další nejasnosti. 06:21 - Starosta Dohnal (PIR) slučuje body a tím i diskuzi - jak vysvobozující v tomto nepříjemném tématu! Čím méně se bude diskutovat, tím lépe. Záhy Pirát Muzikant na povel ukončuje diskuzi. Tak se na Praze 11 projednávají stamilionové investice. Díky vzdáleně připojenému radnímu Lepšovi (TOP-STAN) návrh prochází 23 hlasy, změna jednacího řádu kvůli panu Lepšovi se koalici vyplatila. 07:37 - Radní Jirava (ANO) chce od pana senátora doložit, že jako radní nic nedělá. Snazší přání mít nemohl. 07:46 - Ing. Štyler (HPP 11) o historii objektu Sandra. 13:22 - Bc. Vrkoč (HPP 11) si nebere servítky v nastudovaných detailech. Projekt nezahrnuje střechu, suterén, koupelny - tak "kvalitně" radní Prokop (ANO) rekonstrukci připravil. Z jeho peněz to nejde, asi proto. Nekompletní dokumentace! Ostatní zastupitelé PIRÁTŮ / ANO / TOP-STAN / ODS mlčí. Podle nich je vše v pořádku, mají "koaliční potenciál". 16:10 - Ing. Prokop (ANO) reaguje. Na střechu se jaksi zapomnělo... Infoservis HPP 11

 


2020.12.03. ZMČ 17 • Změna JŘ ZMČ (distanční jednání zastupitelů) | 3. díl | YT | FB

Dohnalova koalice si schválila změnu JŘ ZMČ, šitou na míru nepřítomnému Mgr. Lepšovi (TOP-STAN), cílem bylo jeho pozdější distanční zapojení do hlasování o půjčku 100 milionů do rekonstrukce ubytovny Sandra. Mezitím starosta Dohnal (PIR) předvedl typický úkaz na ZMČ Praha 11: sloučení diskuze více bodů do jedné. Jelikož koaliční zastupitelé nediskutují, často si stěžují na délku jednání a spěchají domů, hlasují pro - čím méně prostoru dostane HPP 11, tím lépe. Tentokrát však neměli dostatek hlasů a nepomohl jim ani nově připojený pan Lepš. 02:13 - RNDr. Malá a Ing. Štyler (oba za HPP 11) upozorňují na nevyhovující znění právě schválené změny JŘ: nemůžete pana Lepše připojit, je-li v izolaci. Když k nim laskavě hovoříme, neposlouchají nás a tohle je důsledek, schválili nevyhovující znění JŘ. V hale nastává chaos. 03:53 - Senátor Kos (HPP 11): Vše je zinscenované, Mgr. Lepš věděl, že má čekat na schválení změny a poté hlasovat o zadlužení P11. Zastupitele HPP 11 o možnosti připojit se distančně nevěděli. Starosta Dohnal (PIR) se neobratně pokouší zpochybnit senátorova tvrzení, že Mgr. Lepš je nemocen. Znáte jeho lékařskou zprávu? Sám ji nemá k dispozici, přesto suverénně hlasuje pro přesně formulovanou změnu JŘ, mající vyhovovat Lepšovu zdravotnímu stavu. Senátor: Odpojte pana Lepše, sic hlasování zpochybníme. 05:59 - Ing. Štyler (HPP 11): Měli jsme avízováno, že pan Lepš je COVID pozitivní, teď starosta dělá, že nemá informace. PhDr. Zdeňková (HPP 11): Špatně jste si schválili JŘ, teď nemáte hlasy, jíme vás panika, povedli jste nás a starosta veřejně lže. Mgr. Hovorková (HPP 11) o porušení JŘ. M. Farmačka (HPP 11): Zeptejte se pana Lepše co mu je, určitě lhát nebude. Po poradě klubu se senátor Kos ptá na řešení. Pištora z OKS vysvětluje pojmy karanténa, izolace. PhDr. Zdeňková (HPP 11): Nemocný člověk není v preventivní karanténě, předsedající Ing. Prokop (ANO) neustále porušuje JŘ subjektivními reakcemi a vedením diskuze, za což druhým vypíná mikrofony - nezapře se v něm politik z ANO. Stejně u něj, jako u pana Lepše, pochybujeme o příčetnosti. 12:06 - M. Farmačka (HPP 11): Kdo předtím zavíral diskuzi, nyní hlasuje pro otevření stejného bodu a opět diskuzi otevírá, což běžný občan nemusí pochopit. Senátor Kos (HPP 11): Je to účelovka pro schválení půjčky 100 milionů, k níž potřebují nemocného Mgr. Lepše. Mgr. Hovorková (HPP 11) o znovuotevření bodu, Ing. Prokop (ANO) žádá o pomoc právní odd. Infoservis HPP 11


2020.12.03. ZMČ 17 • Rekonstrukce Sandry (73 a 100 mil.) | 4. díl | YT | FB

Mgr. Hovorková (HPP 11): Kolik dalších peněz budeme potřebovat? Jaká bude skladba ubytovaných. Kvůli Sandře vnikla prac. skupiny, HPP 11 nebylo informováno. Starosta slibuje vznik metodiky. 02:00 - M. Farmačka (HPP 11) urguje neodpověď v jeho řádném výstupu, předsedající Prokop (ANO) špatně vyhodnocuje TP, preventivně vypne mikrofon. A ptá se znovu... 02:53 - RNDr. Malá (HPP 11) dopromítává klip s názorem občana na zbourání Sandry. Potlesk. Pokud v Sandře mají být byty, potřebujeme parkovací dům. Kdo jej bude financovat, P11 nebo HLMP? Půjčka se prý bude platit z výnosů - jaké máme výnosy např. ze Zahrad Opatov? Reaguje Ing. Prokop (ANO): HLMP se bude podílet na výstavbě parkování. 06:54 - Senátor Kos (HPP 11) se hlásí o slovo senátora, Prokop výstup znemožňuje. Citujeme: "- Mě ňáký tohleto nezajímá..." 07:44 - J. Kocourek (PIR) na téma Sandra a jeho magické indukce o bytech v Sandře a financování. Velice zajímavé. M. Farmačka (HPP 11) opakovaně chce od pana Kocourka veřejně slyšet, zda s výší investice souhlasí. Ani žádný jiný zastupitel nemá odvahu na kameru říci, že Sandra je bezvadný a smyslný projekt. I jindy vtipný Říčař (ANO) zmlkl. Pan Kocourek (PIR) opět hovoří: "Jestli to budou byty, nebo to bude ubytovna, je jedno, protože se to rekonstruuje do bytů, jenom se to bude jinak jmenovat a bude tam parkování nebo nebude." 12:43 - Starosta nás závěrem utvrzuje, že není při smyslech, za což sklízí potlesk. 16:34 - M. Farmačka (HPP 11) se opět ptá: jak dlouho bude miliardová Sandra sloužit svému účelu, než spadne? 16:53 - Hlasování. Půjčka 100 mil., 23. hlas je nepřítomného radního Lepše (TOP-STAN), kvůli kterému byl předtím změněn jednací řád ZMČ a on směl hlasovat distančně. 17:29 - M. Farmačka (HPP 11) se opět ptá na životnost rekonstruované Sandry, která již 40 let stojí. Infoservis HPP 11

• Sledujte další necenzurované sestřihy ze ZMČ Praha 11 > ZDE


 2020.12.03. ZMČ 17 • Rekonstrukce Sandry (73 a 100 mil.) | 5. díl | YT | FB

Po třech hodinách jednání o rekonstrukci ubyt. Sandra, kdy se starosta Dohnal (PIR) i jeho nohsled Ing. Prokop (ANO) bijí v hrudě, jak nutně se musí Sandra opravit, aby mladí učitelé / sestřičky / hasiči měli kde bydlet, použije Ing. Soukupová (TOP-STAN) informace z materiálů, které byly HPP 11 záměrně zatajeny. 60% bytů má mít mít komerční nájem a jistě není třeba dodávat, že laskavý k učitelům / sestřičkám / hasičům nebude. Skutečně musí pirátská radnice starosty Dohnala, sama sebe (mylně) nazývající transparentní, neustále mlžit a házet opozici klacky pod nohy? Jsme jediní, kdo diskutuje. Jediní jevíme zájem problémy skutečně řešit, studujeme dodané materiály, argumentujeme - videozáznamy ze ZMČ to dokládají. Proč se radnice chová tajnůstkářsky, když dobře ví, že jí Praha 11 hoří pod rukama a akutně potřebuje pomoci? Odnesou to občané, kteří projeví zájem sehnat v Sandře bydlení. Infoservis HPP 11


Související:

2021.01.20. • Bude se Hotel Opatov bourat? > FACEBOOK

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Obcane.ovlivni.stavebni.zamery.na.JM

stavebni.zamery.na.jm.sl

fb.ucet

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist