12.08.2022 • 11:42 • týden 32

2021.01.28. ZMČ 18 • Nevypořádané připomínky k zápisu ZMČ | 1. díl | YT | FB | Zpočátku standardní bod se stal bod "obstrukčním", tj. HPP 11 vzneslo dotazy, na které radnice odmítala věcně odpovídat a HPP 11 se nenechalo odbýt. Šlo o nevypořádané připomínky v zápisu z předešlého ZMČ ve věci porušování JŘ, k nimž patřila i připomínka (opakovaného) neudělení slova senátoru Kosovi. Koaliční ověřovatelé zápisu si zvykli nedělat svou práci pořádně. • Radnice stála před těžkým úkolem: jak být v souladu s legislativou a zároveň se neprozradit, že pana senátora nenechají vystoupit z důvodu politické animozity. Nepomohlo ani uzavření diskuze a šlo o zajímavou obhajobu ne-demokracie, prezentovanou PIRÁTY / ANO / TOP-STAN / ODS. Prý slušní, prý čestní... ovšem s tendencí zákon o HLMP si ohýbat po svém. • Za povšimnutí stojí obstrukční vyhýbání se odpovědi starosty Dohnala na jasnou otázku: jakým způsobem má senátor ČR na ZMČ Prahy 11 požádat o slovo, aby mu bylo uděleno? • Infoservis HPP 11


2021.01.28. ZMČ 18 • Nevypořádané připomínky k zápisu ZMČ | 2. díl | YT | FB | Pirátská radnice Prahy 11 starosty Dohnala (PIR) odpírá senátoru Kosovi (HPP 11) senátorský výstup. Neumí vysvětlit proč. Anabáze s neodpovídáním pokračuje: nikdo z radnice nechce prozradit "návod", který by pan senátor z HPP 11 použil při žádosti o senátorský výstup na ZMČ. Kolem této "klukoviny" neustále křepčíme. Touto nekomunikací reaguje "transparentní a otevřená" radnice plná Pirátů, ANO, TOP-STAN a ODS na kritiku HPP 11 - "mstí se" způsobem dětí mateřské školky. • 01:18 - Radní Stárek (TOP-STAN) hraje malou domů, že v případě "pochybnosti o výkladu JŘ rozhoduje předsedající". Zatímco nám je výklad zcela jasný, vzdělaný Stárek "pochybuje" o JŘ, kterým se má na ZMČ sám řídit, avšak zároveň mu vyhovuje, jinak by se jej od voleb 2018 houževnatě snažil změnit za účelem nápravy pochybností ve věci výstupu senátora ČR. • 01:38 - Senátor Kos (HPP 11): Stojí vám za to se tu handrkovat? • 02:25 - Mgr. Hovorková (HPP 11): Pokud je senátor zároveň zastupitelem, neznamená, že je na svých právech vystoupit zkrácen. • 02:47 - Ing. Štyler (HPP 11): Nezvládáte vést schůzi. • 05:09 - M. Farmačka (HPP 11): Výstup senátora na P11 záleží na náladě předsedajícího? Starosta: Vezměte si řádný příspěvek. Což myslí žertem, neboť (jeho) koalice ukončila diskuzi. Inu, démokracie v Jihoměstském Palermu. • 07:10 - Starosta Dohnal (PIR) varuje před vypínáním při porušování JŘ, sám jej porušuje, sděluje Mgr. Hovorková (HPP 11) • 07:52 - Ing. Prokop (ANO): Vytisknout si JŘ umí každý... sám měl by tak učinit a nastudovat. Senátor Kos (HPP 11): Debatovat je demokratické, čemu se divíte? Říčaře posílá na schůzku s AB. • 08:55 - M. Farmačka (HPP 11) připomíná, že mu na dotaz, položený v řádném příspěvku, nebylo odpovězeno 2x, v TP dokonce 3x. Starosta pirát to nazývá "obstrukcí". Piráti vůbec mají významový slovník obrácený: beton považují za zeleň, plýtvání penězi za hospodárnost, nesmyslnou výstavbu za umírněný rozvoj. • 10:54 - Senátor Kos (HPP 11): Nejste schopen reagovat na připomínky k zápisu. • 12:12 - Vstupu radní Ujhelyiové není rozumět. Možná vysvětluje, jak pan senátor může na P11 požádat o výstup...? • 12:28 - M. Farmačka (HPP 11) téměř na kolenou prosí o návod pro akceptování senátorského výstupu. Opět bez ochoty odpovídat, zato kličkovat. Piráti, je to podle vás v pořádku? Budíček! • Infoservis HPP 11


2021.01.28. ZMČ 18 • HPP 11 navrhuje body do ZMČ | 1. díl | Poradci, TO, Komín, Litopark, SSO | FB | Prahu 11 trápí problémy, proto trápí i nás. Dohnalova radnice je k nim hluchá, je marné upozorňovat, domlouvat, žádat, naléhat, prosit o nápravu a zodpovědnost. Odpovědí je pouze nabubřelá ignorace a stížnosti, že HPP 11 zastupitelstvo "zdržuje". Odmítají se bavit, jsou zaslepeni osobní nenávistí vůči kritickému HPP 11, které, jak se časem vždy ukáže, mívá pravdu. Fascinující proměna Pirátů z Prahy 11 z ambiciozních pokrokových lidí na vypočítavé slouhy betonářů a devótní osoby spolehlivě zbořila image jihoměstských Pirátů a naději, ze JM bude pod dobrou správou a ochranou před developery. Inaugurační lež starosty Dohnala ze dne 19.2.2019, že změny ÚP a stavební záměry budou projednávány s občany, je tím zásadním, co dnes na obyvatele P11 negativně dopadá. Developer nemá prakticky žádné zábrany, peníze mizí do kapes pol. trafikantů, nikdo neví, co ve veřejném zájmu dělají. Dokud se pirátská buňka nezrekonstruuje, nevyhodnotí tristní a nebezpečné konání svých členů, diletantské vedení Dohnala a jeho nejbližších, usilovně pracujících na zdevastování, zabetonování a zadlužení Prahy 11, bude HPP 11 radnici nadále nabádat k práci, odpovědnosti a ochraně hodnot JM - předkládat body do ZMČ, kde sedí obklopeno mlčícími zastupiteli PIRÁTŮ / ANO / TOP-STAN / ODS bez názoru, účastnících se diskuze tím, že ji ukončí. • Infoservis HPP 11


2021.01.28. ZMČ 18 • HPP 11 navrhuje body do ZMČ | 2. díl | Bydliště a odměny zastupitelů, Pomlouvač Muzikant, Klinika Roztyly... | YT | FB | Navrhli jsme řešit tato témata: Mgr. Hovorková (HPP 11): Trvalá bydliště zastupitelů + Nové využití Zahrad Opatov. Ing. Štyler (HPP 11): Nájmy ve školských bytech. Senátor Kos (HPP 11): Pomluva zastupitele Muzikanta senátora Lásky. PhDr. Zdeňková (HPP 11): Odmítnutí MČ P11 podat připomínky k projektu Klinika na Roztylech. MČ nezastupuje veřenost. Ing. Kulhánek (HPP 11): BD Kotelna Gregorova (smlouva o participaci). Mgr. Hovorková (HPP 11): Odměny zastupitelů, Změna počtu dlouhodobě uvolněných zastupitelů. Senátor Kos (HPP 11): Senior Taxi (téma všichni opsali od HPP 11, ale nikdo dodnes nerealizoval). Nebyl podpořen jediný bod, zároveň nezazněla jediná námitka. Koalice PIRÁTI / ANO / TOP-STAN / ODS nekomunikuje a tvrdí, že "s HPP 11 nelze komunikovat" - každé ZMČ předkládáme body, tak "nekomunikujeme". Pokaždé je smetou ze stolu, tak oni "komunikují". Dnes veřejnost vidí v jasném světle, jak se kdo chová, jak koná ve veřejném zájmu a co za ním na P11 zůstavá. Spoušť, dluhy. Koalice se svou ostudu snaží zmírnit vypínáním mikrofonů HPP 11, jde o zoufalý boj jejich politické ješitosti s pracovitostí HPP 11. Dobře vědí, že nemají argumenty proti našim návrhům a jejich volební programy dávno jsou jen přehlíženými cáry papíru. HPP 11 vám o tom přináší důkazy, co s tím uděláte?Necháte politiky PIRÁTI / ANO / TOP-STAN / ODS zplundrovat vaše místo k životu a ještě jim za to zaplatite z daní? • Infoservis HPP 11


2021.01.28. ZMČ 18 • Neomezenou diskuzi k rozpočtu lze snadno ukončit. HPP 11 se ptá: Bude ukončena? | YT | FB | Úvodem úvodem M. Farmačka (HPP 11) vysvětluje pojem "neomezená diskuze". Senátor Kos (HPP 11) se ujišťuje, že diskuze nebude koalicí ukončena a dostane se na všechny oddíly rozpočtu, k nimž má připraven komentář. Předsedající Prokop (ANO) záruky projednání nedává. Ing. Jirava (ANO) chce vypnout každého, kdo nebude komentovat podle plánu. Starosta Dohnal (PIR) považuje obecně pokládané dotazy na rozpočet za dezinfomraci (!). Je neskutečné, co se děje na Praze 11 pod správou "transparentních" Pirátů, "držících kurz". K rozpočtu drželi ústa a těšili se domů. • Infoservis HPP 11


2021.01.28. ZMČ 18 • Kdy bude otevřen první parkovací dům na Praze 11? | YTFB | HPP 11 je hluboce přesvědčeno, že radní pro dopravu Duška (PIR) nepracuje. O volbách se bil v prsa, že vyřeší parkování na Praze 11. Do dalších voleb zbývá rok, řešíme další rozpočet a pana Dušky jsme se zeptali, kdy a kde bude na P11 konečně otevřen první parkovací dům? Duška dotaz označil za populistický a zlostně na pana senátora pohleděl. Což může, hlavně ať i pracuje! Prozatím to vypadá na další planý volební pirátský slib. Závěrem spolu s panem Muzikantem předvedli nácvik spartakiádní sestavy. • Infoservis HPP 11


2021.01.28. ZMČ 18 • Bilance rozpočtu 2021 srozumitelně ústy senátora Kosa (HPP 11) | YT | FB • Vraťme se na 18. ZMČ. Jelikož ne každý občan Prahy 11 je ekonom a tudíž mu rozpočet nemusí být jasný, senátor Kos (HPP 11) opět nazývá věci pravými jmény a srozumitelně vysvěluje, kde jsou v rozpočtu P11 minely. Uvádí příklady, jenž každý občan vnímá a z praxe potvrzuje. • Některé věci nestačí pojmenovat jednou, ale klidně 100x. Jde o naše peníze a navzdory slibům celonárodních stran, zejména Piratů, s nimi není zacházeno hospodárně, a už vůbec ne transparentně. Z našich daní jsou vypláceny osoby, které jste na P11 nikdy neviděli, které pro P11 nikdy nic neudělaly a na rozpočtu tiše parazitují. • Ano, HPP 11 jako jediné nesrovnalosti důrazně v rozpočtu poukazuje. Mnohé je před námi tajeno, abychom neměli informace a nemohli se, jako nejsilnější opoziční strana, na správě P11 podílet. HPP 11 nemá své zástupce v pracovních skupinách, o nichž veřejnost nemá přehled, jsou nám vypínány mikrofony, abychom nebyli slyšet - tak nepříjemné argumenty používáme. V dalších klipech se k rozpočtu vrátíme. • Infoservis HPP 11


2021.01.28. ZMČ 18 • Ing. Kulhánek (HPP 11): Bude Klinika Cresconu na Roztylech sloužit deklarovanému účelu? | YT | FB • Dotaz zazněl behem debaty o rozpočtu MČ Praha 11. HPP 11 upozorňuje na promarněnou možnost využít poslední volné plochy P11 pro veřejnou vybavenost občanů P11. Radní s developerem nevyjednali žádné výhodné podmínky pro občany P11, ale na projekt se těší - tak radnice na P11 zastupuje veřejný zájem. Další informace o Klinice Crescon zde:

• 2019.10.23. | Crescon představil kliniku na Roztylech. Do stanu při ulici Hrdličkova se během tří hodin dostavilo několik desítek lidí: debata starosty Dohnala s občany > FB

• 2019.10.23. | Crescon představil kliniku na Roztylech. Do stanu při ulici Hrdličkova se během tří hodin dostavilo několik desítek lidí: prezentace ve stanu > FB

• Kompletní záznam k vidění > ZDE

CRESCON a ALBORG jsou zpět s megalomanským záměrem kliniky na Roztylech (02/2018)

2021.01.28. ZMČ 18 • Komentář senátora Kosa (HPP 11) k rozpočtu 2021. Zde lze ušetřit... | YT | FB • Konkrétní úpravy rozpočtu: do Petrovic chodíme bahnem, nikomu to nevadí. Vodní prvky opět nikoho kompetenrního nezajímají - proč? Kultura a Dny P11 - JM svírá kovid, potřebujeme ochranné prostředky a my se budeme veselit? Atletická hala pro vrcholové sportovce na školním pozemku u Modre školy? Je odpovědný radní Stárek (TOP-STAN) při smyslech? Studie bez specifikace za 9 mil. Modernizace bytů, macešský postoj k pěstounské péči. Pol. trafikanti Šorfová (ANO), Kocourek (PIR), Holan (ODS) za 3 mil ročně, pirátská trafikantka z kontaktu s veřejností Tichá je zbytečná. Oponentní posudky a expertízy pro opoziční strany. Spousta ušetřených peněz a lepší kontrola nad správou P11. Ani jednu úpravu koalice PIRÁTI / ANO / TOP-STAN / ODS nepodpořila, přitom dobré hospodaření měli všichni ve volebních programech. A skutek utek. Infoservis HPP 11


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit